GAY GÖZÜYLE AVRUPA
Londra'da yaşayan Bulgar tasarımcı Yanko Tsvetkov tarafından çizilen yedi Avrupa haritasında ülkeler ve bölgeler, özelliklerine, onlara dair klişelere ve uygulanan yasaklara göre etiketleniyor.Tsvetkov'un hazırladığı bu haritaysa, bir gay'in gözünden Avrupa'nın seks özelliklerini anlatıyor. Burada İspanya, 'Ayılar', İtalya, 'Düz
Eşcinseller', Balkanlar, 'Homofobik Kabileler', Türkiye ise 'Seksi
Homofobik Adamlar' olarak ifade ediliyor.

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.