Avrupa Parlamentosu (AP), geçtiğimiz hafta içinde aldığı bir kararla, üye devletlerden, aynı cins evlilikleri kabul etmelerini istedi. KKTC’de ise aynı cinsten insanların evliliğine izin verimiyor. Gerek böylesi bir evlilik, gerekse erkekler arasındaki cinsel ilişki ağır suç olarak kabul ediliyor. Ülkemizde, lezbiyen kadınların ilişkisini düzenleyen her hangi bir yasa ise bulunmuyor.
   Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği Aktivisti, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy, KKTC’de Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 171’inci maddesine göre, erkek eşcinsel ilişkinin yasaklandığını ve 5 yıla kadar hapis cezasının olduğunu belirtti. Bu yasadaki maddenin kalkması için mücadele ettiklerini söyleyen Uluboy, koruyucu yasaların da gerekliliğine işaret etti. AP’nin aldığı karar
   AP’nin geçtiğimiz salı günü onayladığı kararına göre örneğin eşcinsel evliliklerin resmen kabul edildiği İspanya’da evlenen iki erkek, Polonya ya da güney Kıbrıs gibi bunu henüz kabul etmemiş ülkelerde de evli sayılacak.
   AP’nin kararında, sadece eşcinsel evlilik belgeleri değil, tüm evlilik, doğum ve ölüm sertifikaları için de aynı uygulamanın geçerli olacağı belirtiliyor.
   Geçtiğimiz salı gününe kadar aynı cinse mensup çiftlerin evlilikleri, bütün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde resmi kabul görmüyordu. Ancak bu kararla, bundan böyle resmi kabul görecek.
   Dolayısıyla, İspanya’da evlenen iki erkek gay ya da iki kadın lezbiyen, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de resmi evli sayılabilecek.
   Ama KKTC durum diğer ülkelerden oldukça farklı.
   Ülkemizde, Fasıl 154 Ceza Yasası’na göre, bir erkek, “doğa düzenine aykırı olarak” kendisi ile cinsi münasebette bulunulmasına müsaade etmesi halinde ağır bir suç işlemiş olur ve beş yılı geçmeyen hapis cezasıyla cezalandırılır. Fasıl 154 Ceza Yasası, lezbiyen ilişkiyle ilgili bir yaptırıma değinmiyor.
Halk tartışılmasını istiyor
   Buna karşın, birlikte yaşayan, ya da başka ülkelerde evlenen Kıbrıslı Türkler var. KIBRS TV’de hafta içi her gün 07.30 – 09.45 saatleri arasında yayınlanan “Serhat İncirli ile Kıbrıs’ta Bugün” adlı programa geçtiğimiz pazartesi günü telefonla katılan bir erkek izleyici, “Ben İspanya’da bir erkekle evlendim” dedi.
   Çok kısa bir açıklama yaparak evlendiğini ilan eden kişiye, bazı izleyiciler çok sert tepki gösterdi ve “ülkemiz bu gibi şeyleri kabullenemez” dedi. Bazı izleyicilerden ise destek geldi; “artık kabullenmeliyiz” diyenler oldu.
   KIBRIS muhabiri “İspanya’da bir erkekle evlendim” diyen izleyiciye daha sonra telefonla ulaştı. Aynı izleyici, bu kez “ben öylesine konuştum” diyerek, konuşmaktan kaçındı.
5 yıla kadar ceza
   Ülkemizde, erkekler arasında cinsel ilişki ceza yasasında düzenleniyor ve bu tür ilişkiye girenler hakkında cezai yaptırım getiriyor.
   Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Doğaya aykırı suçlar” bölümünde, şöyle deniyor:
   “Her kim -
   (a) Doğa düzenine aykırı olarak herhangi bir kişi ile cinsi münasebette bulunur; veya
   (b) Doğa düzenine aykırı olarak bir erkeğin kendisi ila cinsi münasebette bulunmasına müsaade ederse ağır bir suç işlemiş olur ve beş yılı geçmeyen hapis cezası ile cezalandırılır.
   Şiddet kullanarak doğaya aykırı suçlar
   172. Her kim, yukarıdaki 171. maddede sözü edilen suçlardan birini şiddet kullanarak işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve on dört yılı geçmeyen hapis cezası ile cezalandırılır.
   Teşebbüs
   173. Her kim, 171. maddede sözü edilen suçlardan birini işlemeye teşebbüs ederse, ağır bir suç işlemiş olur ve üç yılı geçmeyen hapis cezası ile cezalandırılır”.
Rum tarafındaki uygulama
   Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği Aktivisti, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy, KKTC’de Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 171’inci maddesine göre, erkek eşcinsel ilişkinin yasaklandığını ve 5 yıla kadar hapis cezasının bulunduğunu belirtti.  
   Bu yasadaki maddenin kalkması için mücadele ettiklerini söyleyen Uluboy, koruyucu yasaların da gerekliliğine işaret etti.
   Uluboy, İngiliz idaresi döneminden bu yana halen yürürlükte bulunan Fasıl 154 Ceza Yasası’nın, pek çok bakımdan güncelliğini ve uygulanabilirliğini yitirdiğini söyledi.
   “Ceza Yasası’nın 171’inci maddesi ve devamındaki ilgili maddeler (172 ve 173), eşcinsel ilişkiyi suç saymakta ve ağır hapis cezası ile cezalandırmaktadır” diyen Uluboy, İngiliz döneminden kalan aynı Ceza Yasası’nın yürürlükte bulunduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilmesinin ardından Avrupa Konseyi'nin ültimatomu üzerine eşcinselliği suç sayan maddelerinin kaldırıldığını vurguladı.
Alekos Modinos davası ve sonrası
   Uluboy, 1993 yılında Kıbrıslı Rum Alekos Modinos’un AİHM’ne açtığı dava sonucunda söz konusu yasadaki ilgili maddelerin kaldırıldığını söyledi.
   Ceza Yasası’ndaki ilgili maddelerin kaldırılmasıyla ilgili Kuzey’de de Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği’nin girişimleri bulunduğunu ifade eden Uluboy, Nisan 2007’de Cumhuriyet Meclisi’ne bir öneri sunduklarını belirtti.
   Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu İnter Grup Başkanı Michael Cashman’ı ülkeye getirdiklerini bir konferans yaptıklarını anımsatan Uluboy, Cashman’ın ziyaretinde Cumhuriyet Meclisi’ni de ziyaret ettiğini söyledi.
   Uluboy, yaptıkları girişimlere rağmen henüz yetkililerden bir yanıt alamadıklarını belirtti.
   Pek çok Avrupa ülkesinde eşcinsel evliliklerin yasal zemine kavuştuğuna da değinen Uluboy, Hollanda, Belçika ve İspanya’nın aynı cinsten kişilere evlilik hakkı tanırken İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsviçre, Finlandiya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, İsveç ve Norveç’in ise “sivil partnership” yasalarıyla evlilik hukukunu eşcinsel çiftleri de kapsayacak şekilde genişlettiğini belirtti.
Mamalı: Eşcinsel ilişki, doğaya aykırı görülüyor
   Avukat Barış Mamalı da, ülkemizde eşcinsel ilişkinin, Ceza Yasası ve mahkeme içtihatları tahtında "doğaya aykırı ilişki" olarak görüldüğünü belirtti.
   Ceza hukukuna göre, bu tür ilişkilerin “ağır suç” olarak düzenlendiğine dikkat çeken Mamalı, “Ancak ilginç olan sadece erkeğin erkekle olan ilişkisi (gay) hukukumuzca suç olarak görülüyor. Keza bugüne değin lezbiyen ilişkiye ceza verilen bir mahkeme kararına da rastlamadım” dedi.
   Mamalı, Ceza Yasası'nın 171’inci maddesine bakıldığında da, erkeğin suç öznesi olarak görüldüğünü ifade ederek gelişmiş ve çağdaş demokrasilerin artık bu konuyu insan hakları açısından değerlendirdiğini ve bu tür ilişkilere yasak getirmediğini vurguladı. 

Kaynak

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.