LGBTT Onur Haftası etkinlikleri başladı. ABD'li avukat Robert Wintemute da LGBTT adına bireyleri yasalara karşı bilinçlendirmek için buradaydı. Bizim için dünya çapındaki LGBTT yasalarının bir profilini çıkardı.
Cumhuriyet-Dergi - Robert Wintemute uzun süredir LGBTT hakları için uğraşan bir avukat. Yeni anayasanın gündeme oturduğu günlerde LGBTT bireyler de hakları için mücadele ediyor. Wintemute da Lambdaİstanbul tarafından LGBTT bireylere hukuksal destek sağlaması için davet edildi. Aynı zamanda LGBTT Onur Haftası’nın başlamasıyla birkez daha seslerini ortaklaşa duyuracak olan LGBTT bireyler yasalar önündeki mücadelelerini de yapacakları etkinliklerle görünür kılmayı hedefliyorlar. Öte yandan Wintemute, Türkiye’nin dünya geneline göre LGBTT yasaları bakımından iyi bir noktada olduğunu düşünüyor. Her yıl katılım sayısı giderek artan Onur Yürüyüşü’ndeki polis korumasının birçok Avrupa ülkesine örnek olacak nitelikte olduğunu söylüyor.
- Dünya genelinde LGBTT haklarını insan hakları açısından değerlendirebilir misiniz?
LGBTT toplulukları dünyanın her ülkesinde var ama sadece on ülkede çiftler için yasal evlilik var. Avrupa’da 20’ye yakın ülkeyse kayıtlı partnerlik hakkı tanıyor. Bu işin bir kısmı. Öte yandan -İran, Suudi Arabistan gibi- beş ülke cinsel birleşmeyi ölümle cezalandırmayı sürdürüyor. 70 civarında ülkede de ölüm değil ama suç yasası bulunuyor. Bu yüzden Türkiye’yi ortalarda bir yere koyabiliriz. LGBTT bireylere karşı herhangi bir suç yasası yok. Bu iyi bir haber ama ayrımcılıkla ilgili net bir yasa da yok. Türkiye’deki LGBTT bireyler, ilgili bir davada uluslararası mahkemelere gitmek zorunda. Bu yüzden açık bir yasa olması iyi olur. Şuna da dikkat etmek lazım. Çoğu ülkede ayrımcılıkla ilgili yasalar kamu kuruluşlarını bağlıyor, özel sektöre pek karışmıyor. Eğer böyle bir yasa girişimi varsa hem kamu hem de özel sektörü bağlayıcı nitelikte olmalı.
- Türkiye’de LGBTT bireyler için askerlikten muaf olma prosedürü çok ağır. Bu konuyu inceleme şansınız oldu mu?
ABD ve İngiltere gibi birçok ülkede sorun -eğer askerlik hizmeti gönüllüyse- buna LGBTT bireylerin de başvurabilmesi. Türkiye’de bu zorunlu bir görev. Bu yüzden farklı bir durum söz konusunu. 70’li yıllarda ABD’de Vietnam’a gitmek istemeyen çok insan gay gibi davranıyordu. Eğer LGBTT bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğini söylüyorsak onlar da bu zorunlu askerlik hizmetini yapmalı. Orduda bir saldırı ya da tacize uğruyorlarsa onları korumak da ordunun görevi. Eşcinselseniz yapmanız gereken askere gitmek. Gay olduğunuzu ispatlamanız bir şey ifade etmez. Çünkü gay olmak bir sağlık problemi değil.
- LGBTT bireyler için yasa tek bağlayıcı değil. Kurumların tavırları da önemli.
Yasanın çok açık olması gerekir. Çünkü hükümetler her zaman yasaları manipule edebilir. Açık bir yasa koruma sağlar. Bu gibi bir durumda ikinci bir seçenekse Lambda gibi bir organizasyona başvurmak. Böylece bir avukatla temasa geçebilirler. >> Cumhuriyet Portal

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.