Bu sene yedinci kez dağıtılan Hormonlu Domates Ödülleri'nin kazananlar arasında AKP, TSK, Gazeteciler Vakfı, Facebook Türkiye Ekibi, Fatih Altaylı, RTÜK, TİB, Osman Sınav, Sabah gazetesi ve ODTÜ var.
İstanbul - BİA Haber Merkezi
23 Haziran 2011, Perşembe

Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği'nin homofobi ve transfobiye dikkat çekmek için yedinci kez dağıttığı Hormonlu Domates Homofobi-Transfobi Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.
Homofobi/transfobi karşıtlarının bu yıl hormonlu domateslere layık gördüğü "kazananlar" şöyle:
* AKP: İnsan Hakları Ortak Platformu'nun (İHOP) hazırladığı ve Adalet Bakanlığı'nca kabul edilen "Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı"nda "heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, travesti ve benzeri kimlikleri ifade eder" açıklamasıyla yer alan "cinsel kimlik" ibaresi, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde duyurulan taslaktan çıkartılmıştı. AKP'nin Siyaset dalında ödüle layık görülmesindeki diğer neden ise "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı'na" "Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ibarelerinin önce eklenip, sonra çıkarılması.
* TSK: Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) eşcinselliği bir bozukluk/hastalık olarak görmemesine rağmen Avrupa Birliği üyeleri ve adayları arasında eşcinselliği "ileri derecede psiko-seksüel bozukluk" yani hastalık olarak tanımlayan tek kurum olan TSK bu yıl da adını "kazananlar" listesine yazdırdı ve 2005'ten sonra ikinci hormonlu domatesini kazandı. TSK askerlik muayenesinde eşcinsel ve trans bireylere hiçbir bilimsel yanı olmayan ve kişilik haklarını çiğneyen testler uyguluyor.

Basın dünyasına üç ödül

Bu yılın Örgütler kategorisinin kazananı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, köşe yazarlarından Fatih Altaylı, gazete ise Sabah oldu.
* Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Kasım 2010'da Antalya'da düzenlenen ve Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Selma Aliye Kavaf'ın da katıldığı "Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer Olarak Aile" konulu konferansın sonuç bildirgesinde, eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirdiği, aile içi cinsel ilişki (ensest) ile eşcinselliği aynı düzlemde değerlendirildiği ve 'tedbir alınması gerektiğini' açıklamıştı.
* 26 Şubat 2011 tarihli Habertürk gazetesindeki "Bastırılmış eşcinsellik mi?" adlı yazısında eşcinselliği bir başka grubu aşağılamak için kullanan ve "kadınlara yönelik taciz ve tecavüzün haklı gösterilmesini 'gizli eşcinselliğe' bağlayan Fatih Altaylı Basın-Yazarlar dalının kazananı oldu.
* Gazeteler dalında ödül kazanan Sabah, bir kadının ancak "erkeklerden şiddet gördüyse", "maddi ve manevi boşluğa düşmüşse" lezbiyen olabileceği yazmış, bir de üstüne "Sabah gazetesinin 'Türkiye böyle dava görmedi' manşetiyle duyurduğu haber büyük yankı uyandırdı" diyerek ilan etmişti.

Sansüre karşı hormonlu domates

7. Hormonlu Domates Ödülleri'nde sansürcü kurumlar öne çıktı.
* . LGBTT bireylerin ve örgtütlerin hesaplarını "genel ahlak"a karşı olduğu gerekçesiyle kapatan Facebook Türkiye Ekibi "İnternet" dalında ödül aldı.
* Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da (TİB) İnternet ve görsel-yazılı basına yönelik sansürleri nedeniyle Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldüler.
* Eğitim dalında ödül kazanan ODTÜ (Rektörlüğü ve Kültür İşleri), üniversitede kurulan "ODTÜ LGBTT Dayanışması" isimli grubun kulüp olma başvurusuna verdiği "Kadın kimlik değildir", "ODTÜ'de eşcinsel mi varmış", "Ben hiç tacize uğramadım, ben kadın değil miyim?", "Ataerkil de kimmiş?", "Biz de sorunlar yaşıyoruz topluluk mu kuralım şimdi?" ve "Kimlikler üzerinden topluluk kurmuyoruz" , 'Cinsel topluluk kurmuyoruz', 'Biz sadece kültür ile ilgili topluluklar kuruyoruz" cevapları nedeniyle değer görüldü.
* Taksim Live isimli bar "Mekanlar" dalında ödül aldı. 2010 Onur Haftası kapsamında bir partide mekan sahipleri ve çalışanlar LGBTT bireylere saldırıda bulunmuştu.
* Osman Sınav, yapımcısı olduğu "Kılıç Günü" isimli dizideki gey sevişme sahnesi RTÜK'ten uyarı alınca "Ahlâksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların profilini sergiliyoruz. Bu kişiler ve ahlâksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız" şeklindeki açıklamasından "TV" dalında ödül aldı.
* Beynelmilel ödülü ise Türkiyeli trans aktivistlere yönelik sözlü ve fiziksel şiddete uygulayan saldırganlara yönelik hiçbir şey yapmadığı, polis sorgusunda aktivistlere homofobobik ve transfobik şekilde yaklaşan İsveç'in Malmö Belediyesi ve Polisine gitti.

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.