LGBT örgütleri, Türkiye Hükümetine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Mart 2010, Parlamenterler Meclisi’nin Nisan 2010’da, Türkiye’nin de imzası ile onayladığı ve LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa karşı önlem alınmasını talep eden Öneri Metinlerini hatırlattı.

Türkiyeli LGBT örgütlerin oluşturduğu Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg’in raporu vesilesi ile Türkiye Hükümeti’ne yönelik çağrıda bulundu.
 
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu basına ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere bugün yaptığı çağrıya vesile olan “Avrupa’da LGBT’lere Yönelik Ayrımcılığa Son Verilmeli!” raporu, bir buçuk yıl boyunca, Türkiye’nin de dâhil olduğu üye ülkelere gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile uzmanların hazırladıkları kapsamlı raporların desteği ile hazırlandı. 47 Konsey üyesi ülkeyi kapsayan ve bugüne dek gerçekleştirilmiş en geniş Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans [LGBT] raporu olan çalışma, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg tarafından  23 Haziran’a kamuoyuna duyuruldu.
 
Hammerberg daha önce de “Cinsiyet Kimliği ve İnsan Hakları” (2009) başlıklı Konu Belgesi’ni hazırlamış, Avrupa çapında trans bireylere yönelik şiddet, nefret suçları, ayrımcılık ve toplumsal dışlanma gibi sorun alanlarına vurgu yaparak, üye devletlerin bu sorun alanlarını bertaraf edecek politikalar geliştirmelerini talep etmişti. 
 
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu yaptığı açıklamada, Hammerberg’in LGBT bireylerin yaşadıkları ağır sorunlar ile ilgili, yerel örgütlerin önerilerini de dikkate alarak hazırlamış olduğu bu raporu son derece önemli olduğunun vurguladı.
 
 
“Türkiye Hükümetinin ayrımcılığa karşı taahhüdü var”
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri, rapor ile Türkiye Hükümeti’ne önemli bir mesaj vermiş oldu. Rapor özellikle Türkiye’deki LGBT bireylere yönelik ayrımcılığı ve sonucunda ortaya çıkan nefret saikli eylemleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yaygın şekilde var olan ayrımcı ve dışlayıcı uygulamaları ve LGBT bireylere yönelik ayrımcılık yaratan mevzuata işaret ediyor.
 
Koalisyon yaptığı çağrı ile Türkiye Hükümetine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Mart 2010, Parlamenterler Meclisi’nin Nisan 2010’da, Türkiye’nin de imzası ile onayladığı ve LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa karşı önlem alınmasını talep eden Öneri Metinleri hatırlattı. Türkiye Hükümeti’nin taahhütlerine uymadığına dikkat çeken Koalisyon üyesi LGBT örgütleri, özellikle Hükümet’in hazırlamış olduğu Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarı Taslağı’ndan "cinsel kimlik" ibaresinin çıkarılmış olmasından son derece kaygı duyduklarını belirttiler.
 
 
“LGBT bireyleri eşit vatandaşlar olarak kabul edin”  
 
Koalisyon Hükümete yaptığı çağrıda şöyle dedi: “LGBT bireylerin yaygın şekilde maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı Türkiye Hükümeti’nin yasal düzenlemeler noktasında adım atmaması kabul edilemez. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin 23 Haziran 2011’de Strazburg’da açıkladığı gibi, "üye devletler, LGBT bireyleri eşit vatandaşlar olarak kabul etmek ve onlara yönelik her türlü ayrımcılığı bertaraf etmek zorundadırlar."
 
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu’nun Hammerberg’in raporu vesilesi ile Türkiye Hükümeti’ne yönelik çağrısını şöyle tamamladı:
 
“Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanun Tasarısı Taslağı’nda belirtilen ayrım gözetilemeyecek zeminler arasına "cinsel yönelim" ve "cinsiyet kimliği" ibareleri dâhil edilmelidir. Aksi takdirde, toplumun sadece belli bir kesimi yasalarca ayrımcılığa karşı güvence altına alınmış olacaktır. Bu durum, LGBT bireylerin tecrübe ettiği yoğun ayrımcılığın devamı anlamına gelecektir.”
 

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.