Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) için Danışma Kurulu (DK) oluşturan Kaos GL, Sempozyum ve Forumlar için akademik çağrıda bulundu.
20 Mayıs 2012 tarihinde, Pazar günü yapılacak “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” ile tamamlanacak olan 7. Buluşma yerel ayaklarıyla birlikte yine Mart ve Mayıs aylarında gerçekleşecek.
Homofobi Karşıtı Buluşma Sempozyumları
LGBT bireylerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında 5 Sempozyum düzenlenecek.
Sosyal hakların tartışılacağı Sempozyumlarda, cinselliğin tıbbileştirilmesi ve “aile değerleri”, “müstehcenlik”, “genel ahlak” gerekçeleriyle ayrımcı uygulamaları ve eşitsizliği kurumsallaştıran muhafazakâr politikalar ele alınacak. Sempozyuma LGBT’lerle birlikte sosyal haklar alanından ilgili kesimler ile uzmanlar katılacak.
Buluşma Koordinasyonu, geçen dönem İstanbul ve Ankara’da düzenlenen “Akademik Forum”ların 7. Buluşma’da “sempozyum” olarak örgütleneceğini belirtti.
HKB kapsamındadüzenlenecek Sempozyumlar şunlar:
“Barınma Hakkı, Mekân ve Kentin Cinsiyeti”, “LGBT Bireyler İçin Sosyal Hizmet Alanları”, “Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı”, “Çalışma Hayatı, İstihdam, Sendikal Hareket”. Sağlık hakkı için de “Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Seyri ve Eşitsizliğe Karşı LGBT Mücadelesi” Sempozyumu düzenlenecek.
Buluşma Forumları
HKB kapsamındadüzenlenecek Forumlar ise şunlar: “Medya-İletişim Forumu”, “Trans Forum”, “Erkeklik Forumu”, “Lezbiyenler ve Biseksüel Kadınlar Forumu”, “Sanat Forumu”, “Anti-Militarist Forum”, “Anarko-Queer Forum”, “Arkadaş Z. Özger Buluşması”. “Sınırlara Karşı Forum: Milliyetçiliğin Kapadığı Kapılar Nelerin Üstünü Örter?”, “Sosyal Politikalar ve LGBT Hakları Forumu”, “Mültecilik Çalıştayı”, “Gökkuşağı Film Günleri”.
Uluslararası Feminist Forum ve Bölgesel Ağ
2006’dan beri her Buluşma’da gerçekleşen “Feminist Forum”, 2012 Buluşmasında iki günlük, uluslararası bir foruma dönüşüyor.
“Uluslararası Feminist Forum”u koordine edecek olan Kaos GL, başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden kadın örgütlerine çağrıda bulundu. Buluşma Koordinasyonu, Feminist Forum için Türkiyeli feminist örgütlerin temsilcileri ile doğrudan bağlantıya geçeceklerini belirtti.
İslami/muhafazakâr politikaların ve yönetimlerin hâkim olduğu bölgelerin özgüllüğünden hareketle, “Uluslararası Feminist Forum”da, feminist/kadın hareketinin cinsiyetçiliğe karşı mücadelesinde nasıl homofobi ve transfobiye karşı da bir söylem ve pratik geliştirilebileceği tartışılacak.
Önceki Buluşma kapsamında ilki yapılan, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden homofobi karşıtları ile LGBT örgütlerin temsilcilerinin katıldığı “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” toplantısının ikincisi 7. Buluşma kapsamında düzenlenecek.

17 Kişilik HKB Danışma Kurulu
Kaos GL Derneği, “Danışma Kurulu” belirleme kararını 11 Haziran 2011 tarihinde yaptığı 4. Olağan Genel Kurulunda aldı.
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli’nin sorumluluğunda oluşturulan Homofobi Karşıtı Buluşma Danışma Kurulu’nda 17 isim yer alıyor.
Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. Figen Çok, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Şahika YÜKSEL, Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
Dr. Nesrin Yetkin, Psikiyatr
Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü
Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Psikiyatr, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şevki Sözen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Devrim Sezer, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Sema Buz, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü
Doç. Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Zozan Özgökçe, Van Kadın Derneği (VAKAD) Üyesi, Feminist Aktivist
Doç. Dr. İnan Keser, Dicle Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Gülşah Şeydaoğlu, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Hülya Gülbahar, Avukat
Prof. Dr. Melek Göregenli, Sosyal Psikolog, Ege Üniversitesi
Dernek amaçlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına ve homofobik/transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmış alanında başarılı kişilerin dâhil olabileceği Danışma Kurulu, Dernek’in çalışmaları doğrultusunda genişletilebilecek.
Bu isimler yerli veya yabancı bilim çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, iletişimciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sağlık uzmanları, psikolojik danışmanlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ile yurtiçinde veya yurt dışında derneğe yakın ilgi gösteren kişilerden seçilecek.
Sempozyum ve Forumlar için bildiri özetleri bekleniyor
Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında düzenlenecek Sempozyum ve Forumlar için belirtilen başlıklar altında bildiri özetleri bekleniyor.
HKB kapsamında belirtilen Sempozyum veya Forumlarda bildiri sunmak isteyenlerin hazırladıkları bildiri özetlerini 19 Aralık 2011 tarihine kadar, kısa bir özgeçmiş ile birlikte, kaosgl@kaosgl.org adresine iletmeleri gerekiyor.
HKB etkinliklerinde sunulacak çalışmalar, her yıl Buluşma’nın ardından hazırlanan Anti-Homofobi Kitabı’nda yayınlanacak. Anti-Homofobi Kitabı 4 bin adet basılıyor ve akademiye, sivil topluma ve LGBT camiaya dağıtılıyor.
Buluşma için kiminle iletişime geçebilirim?
Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org


http://www.antihomofobi.org/arsiv/2011_hkb_sempozyum_ve_forumlari_icin_cagri.htm

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.