Günün gazete haberlerinde, Chp İstanbul Milletvekili  Ayşe Eser DANIŞOĞLU' nun Yükseköğretim Kanunu`nun öğrenci disiplin işlerini düzenleyen ve öğrencilere uzaklaştırma cezası getiren 54. maddesinin değiştirilmesi için teklif verdiğinden bahsediliyor.

Danışoğlu ilgili maddenin;
Yükseköğretim kurumları içinde öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya kısıtlayan, kurumların çalışma düzenini bozan, akademik amaçla hile ve yalana başvuran, kopya çeken ve çektiren, eser ve bilim hırsızlığı yapan, yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, idari personele ve öğrencilere, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi düşünce ve benzeri nedenlerle sözlü ve/veya fiziksel saldırıda bulunan, şiddet uygulayan, hakaret edenöğrencilere, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma cezaları verilir. Tutuklu ve/veya hükümlü öğrencilerin kayıtları, ceza infaz kurumlarında bulundukları süre zarfında isteği bağlı olarak dondurulur" şeklinde değiştirilmesini istemiş.

Ayşe Eser Danışoğlu'nun teklife cinsel yönelim'i de dahil etmesi LGBT haklarının hukuki zemine taşınması açısından önemli.

Chp'nin kadın vekilleri Şafak Pavey ve Aylin Nazlıaka'nın LGBT'ye açık destekleri de untulmamalı.


Haber Bağlantıları;
Chp'li Danışoğlu'ndan Yükseköğretim Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.