Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, ülkede temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Milletvekili Michael Cashman’ı kabul etti.
Cashman’a ziyaretinde CTP Milletvekilleri Fatma Ekenoğlu ile Sibel Siber ve Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği ‘nin iki üyesi de eşlik etti.
CASHMAN
Homofobiye ve homoseksüelleri etkileyen yasalara karşı mücadele veren sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve parlamenterlere destek vermek istediğini ifade eden Cashman, kaldırılması gereken ve kaldırılabilmesi için siyasi desteğe gereksinim duyulan konuyla ilgili ceza yasaları konusunda adım atılıp atılamayacağını görmek amacında olduğunu da kaydetti. Cashman söz konusu ceza yasalarında değişikliğin azınlık haklarının korunması yönünde önemli bir sinyal olacağını da ifade etti.
Ziyarette konuşan Michael Cashman üç yıl önce Cumhuriyet Meclisi’ne aynı konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, bu süre zarfında bir arkadaş ve dost bir siyasetçi olarak adaya yaptığı ziyaretlerde konunun takibini yaptığını söyledi.
Homoseksüelliği suç sayan İngiliz koloni kanunlarının korkunçluğu konusunda bir fikir birliği olduğunu dile getiren Cashman, ceza yasalarının fasıl 154 171 ve 173’üncü maddelerinin kaldırılmasıyla ilerleme elde edilebileceğini ve bunun çok iyi bir başlangıç olacağını belirtti.
Aynı zamanda azınlıkların haklarının korunması ve yasalar önünde herkesin eşit olması yönünde de bir gereksinim olduğunu dile getiren Cashman, bu tür yasa çalışmalarının İngiltere’de 1997 yılında yapıldığını, bir çok Avrupa ülkesinde bu çalışmaların tamamlandığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ta da bu ceza yasalarından artık kurtulunması gerektiğini söyledi.
Cashman, bazı AB ülkelerinin Dış İlişkiler Komitesi’nde çalıştığını ve bu ülkelerin cinsellik, cinsel tercih ve cinsel ayırımcılıkla ilgili bu yasaları AB müktesebatının bir parçası olarak AB üyeliği öncesinde meclislerinde onaylamak durumunda olduklarını anlattı.
Bugünkü ziyareti ile 3 yıl önce gerçekleştirdiği ziyaret arasında bir fark olduğunu söyleyen Cashman, şimdi, “Avrupa Komisyonu’nda eşcinselliğin suç olarak düzenlendiği tek ülke olarak kalan Kuzey Kıbrıs’ta eşcinselliğin suç kapsamından çıkarılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de(AİHM) yasal süreç başlatılmış olduğunu” söyledi.
Cashman, hızlı bir şekilde çalışma yapılıp meclisin AİHM’den önce adım atabileceğini düşündüğünü de söyledi ve bir çok ülkede konunun buradakiyle aynı yoldan çözüldüğünü hatırlattı.(...)


Cashman’ın cinsel yaşam ve bireysel tercihler konusundaki düşüncelerini anladıklarını ifade eden Bozer, “Ama tabi anlamakla beraber önceliklerimiz vardır” diye konuştu.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ortadan kaldırılması yönünde yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Bozer, önce bunu çözeceklerini, iki konuyu paralel olarak çözmenin belki de daha uygun olduğunu ancak söz konusu konunun da tartıştıkları bir gündem olduğunu söyledi.
Eşcinselliğin bireysel bir tercih olduğunu anladıklarını ancak çocuğa ve kadına yönelik şiddete öncelik verdiklerini söyleyen Bozer, bu konudaki yasal düzenlemenin de gündemlerinde olduğunu söyledi.
Konunun bir sıra dahilinde ele alınacağını belirten Bozer, eşcinselliğin demokratik bir insan hakları ilkesi olduğunu kabul ettiklerini ve ne yapabileceklerini tartıştıklarını ifade etti.
 

Haber Bağlantıları; http://www.kktcenf.org/tr/index.asp?sayfa=haberdetay&newsid=4053

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.