Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel  Spod'un toplantısına katıldıktan sonra, LGBT bireyleri daha iyi tanıma şansı bulduğunu söylüyor ve trans kadınlara operasyon aşaması için SGK prosedürü hakkında bilgi veriyor.

Cinsiyet değiştime ameliyatının gerekliliği bir sağlık kurulu tarafından onaylanırsa, tüm operasyon ve tedavi ücretlerini SGK ödemelidir. Bu eskiden beri böyle, malesef  kanuna aykırı ve eksik tebliğ-yönetmelik çıkarmakta üstüne olmayan kurumlardan biri olan SGK , Bu giderlerin "Sağlık Uygulama Tebliği" (SUT) kapsamı içerisinde olmadığını söylemekte.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. ve 61. maddeleri üç şeyi yasaklıyor; 1) Güzelleşmek ve zayıflamak için yapılan operasyon ve ameliyatlar 2) Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırmadığı hizmetler (Örneğin yurtdışından biri geliyor. ‘Bende manyetik güç var, elle tedavi edebiliyorum’ diyor) 3) Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye gelmeden önce var olan kronik hastalıkları hariç olmak üzere tüm sağlık hizmetleri.

Prosedür: “Cinsiyet değiştirmek isteyenin 18 yaşından büyük olması ve evli olmaması gerekiyor. Cinsiyet değiştirmek istiyen kişi önce mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme kişiyi tam teşekküllü hastaneye sevk ediyor. Hastane bir yıl boyunca psikolojik ve hormonal tedavi uyguluyor. Tedaviden sonuç alınamazsa mahkeme ameliyata karar veriyor. Operasyon tıbbi gereklilik sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamında. Ameliyat sonrasında mahkeme nüfustan değişikliği kaydetmesini istiyor. Cinsiyeti değişen kişi, erkeklikten kadınlığa geçmişse daha erken emekli oluyor, kadınlıktan erkekliğe geçmişse daha geç emekli oluyor.Haber Bağlantıları;
Ali Tezel - Cinsiyet Değiştirme Operasyonu SGK'dan

Sgk-cinsiyet-degisikligini-odemek-zorunda-mi

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.