Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kaos GL Derneği, Ekoloji Kolektifi ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği "Erkekliğin Tekeşli Heteronormatif Evlilikler ve Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesi" sunumu 8 Mayıs Salı günü Ekoloji Kolektifi’nde gerçekleşecek.
Gayle Rubin, Simone de Beauvoir, Engels gibi heteronormativite ve tekeşli evlilikler üzerine çalışan düşünürlerin yanı sıra, Peter Singer, Brian Dominick ve Tom Regan, Carol Adams gibi hayvan özgürleşmesi üzerine yazan düşünürlerin öngörülerinin buluşacağı bu sunum, ataerkil baskı düzenine daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamayı amaçlıyor.
“İnsana hayvana yeryüzüne özgürlük” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden Güray Tezcan, bu sunumuyla ikinci kez bir Kaos GL forumuna konuk olacak. Tezcan’ın 2011 yazında İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde kadın özgürleşmesi ve tekeşli heteronormatif birlikteliklere alternatif yaşam biçimleri üzerine yaptığı bir araştırmanın sonucunu paylaşacağı bu sunum, ağırlıklı olarak kadın-erkek ilişkilerindeki tahakkümden söz edecek, son olarak da hayvanın mal olarak görülmesinin erkek-egemen kültürle ilintisine değinecek.
8 MAYIS SALI
ERKEKLİK TAHAKKÜMÜNE DAİR VİDEO SUNUM
Yeryüzüne Özgürlük Derneği&Ekoloji Kolektifi&Kaos GL
Saat: 18:30 – 20:00
Yer: Ekoloji Kolektifi, İnkılâp Sokak, 26/4 Kızılay-Ankara
Güray Tezcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği
“Erkekliğin Tek Eşli Heteronormatif Evlilikler ve de Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesine Dair”
7. Homofobi Karşıtı Buluşma’da Bugün:
ODTÜ’de Erkeklik Forumu
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11175
İlgili haber:
7. Homofobi Karşıtı Buluşma Başlıyor

Homofobi Karşıtı Buluşma iletişim:
Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay – Ankara
Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.