femalogo.pngKıbrıs’ta yaşayan feministler olarak Batı merkezli tıbbın, bireylerin cinsiyetlerini ikili anatomik sınıflandırmaya uyarlama çalışmasını reddediyoruz. Bu gayretin, bireylerin bedenleri üzerinde kurulan tahakkümün en somut örneğini oluşturduğunu düşünüyoruz. Trans bireylerin “cinsiyet kimlik bozukluğu” tanısı ile ‘hasta’ ilan edilmesini ve zorlama yöntemlerle ikili cinsiyet sistemine uyarlanma çabasını insan haklarına aykırı buluyoruz.

Trans bireylere eğitim, sağlık ve iş alanlarında kısaca sosyal yaşamlarında cinsiyet kimlikleri dolayısı ile uygulanan ayrımcılığın sonlandırılmasının devletin birincil görevi olduğunu ve pozitif eylem yasaları ile trans bireylerin insan haklarının korunması gerekliliğini hatırlatırız. Kıbrıs’ın kuzeyinde devletin Cinsiyet Geçiş sürecine dair trans bireylerin haklarını koruyan belli standartlar oluşturmamasının ve bireylerin sağlık etiğinden ve denetiminden uzak ilişki yumaklarının içine itilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle;

-          Bireylerin bedenleri, kimlikleri ve isimleri üzerindeki kontrollerin devlet tarafından sınırlandırılmasını,
-          Yeni doğmuş interseks bireylere uygulanan zorunlu ikili cinsiyet sistemine uyarlama ameliyatlarını,
-          Cinsiyet geçiş operasyonları öncesinde, büroktratik, politik ve ekonomik çeşitli nedenlerle bireylerin sosyal yaşama uyum konusunda engellenmesini,
-          Cinsiyet geçiş sürecinde olan trans bireylere, psikolojik gözetimin, kısırlaştırmanın ve hormon tedavisinin zorunluluk olarak dayatılmasını bireylerin bedensel bütünlüklerine uygulanan saldırı olarak nitelendiriyoruz.


Feminist Atölye olarak, 20 Ekim 2012 Trans Kimliklerin Hastalık Tanımından Çıkarılması İçin Uluslararası Eylem Günü’nü destekliyor; Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 2013’te DSM ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015’te yenilenecek ICD tanı kitapçıklarından trans bireylerin “cinsiyet kimlik bozukluğu” ilan edilmesine yol açan ilgili maddelerin kaldırılmasının trans bireylerin insan haklarının korunması için zaruri olduğunu düşünüyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyinde de en erken zamanda cinsiyet geçiş sürecinin sağlık sistemi tarafından trans bireylerin haklarını güvence altına alacak belli standartlara kavuşturulmasını ve sigortalanmasını, interseks bireylere uygulanan cinsiyet sistemine normalleştirme terapilerinin durdurulmasını, hormon terapisi ve cerrahi desteğe zorunlu psikiyatrik takip olmaksızın bireylerin ücretsiz ulaşımının sağlanmasını, devletin transfobi karşıtı mücadeleye katılmasını ve trans bireylerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı pozitif eylem yasaları hazırlamasını talep ediyoruz.


http://feministatolye.org/

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.