2010 Kasım ayında eşcinsel olduğunu basına sızdırdığını iddia ettiği TTF'yi dava eden Halil İbrahim Dinçdağ; davası devam ederken  İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Komisyonu'na başvurdu.


Komisyon tarafından hazırlanan raporda: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. Maddesi'yle güvenceye alınan 'yaşam hakkı', her türlü ayrımcılığı yasaklayan 14. Maddesi, 'Özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve korunması' ile ilgili 8. Maddesi, Anayasa'nın 10. Maddesi olan 'eşitlik' ilkesi, 49. Maddesi gereği 'çalışma, hak ve hürriyet' başlığı altındaki maddeleri kapsayan "geniş bir insan hakları ihlâlleri silsilesinin söz konusu olduğu" konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.


Rapora istinaden, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.haberturk.com/escinsel-hakem-icin-tffye-sorusturma

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.