Eğer, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylanırsa, eşcinsel ilişkinin suç sayıldığı KKTC'de "suç" korunmaya alınacak.


  • Buna göre, her kim cinsel tercih ve cinsel yaşamından dolayı, bir kişiyi yasa dışı bir uygulamaya maruz bırakırsa veya cinsel tercih ve cinsel yaşamlarından dolayı hakaret ederse veya onu nefret edilen, tiksindirilen durumuna düşürürse “Cinsel Tercihe Yönelik Nefret” suçu işlemiş olacak. Suçu işleyen kişi, mahkûmiyeti halinde 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yasanın şimdiki hali;


Doğaya aykırı suçlar
171. Her kim -
(a]] Doğa düzenine aykırı olarak herhangi bir kişi ile cinsi münasebette bulunur; veya
(b]] Doğa düzenine aykırı olarak bir erkeğin kendisi ila cinsi münasebette bulunmasına müsaade ederse ağır bir suç işlemiş olur ve beş yılı geçmiyen hapis cezası ile cezalandırılır.
Şiddet kullanarak doğaya aykırı suçlar
172. Her kim, yukarıdaki 171. maddede sözü edilen suçlardan birini şiddet kullanarak işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve on dört yılı geçmeyen hapis cezası ile cezalandırılır.
Teşebbüs
173. Her kim, 171. maddede sözü edilen suçlardan birini işlemeye teşebbüs ederse, ağır bir suç işlemiş olur ve üç yılı geçmeyen hapis cezası ile cezalandırılır."


Haber İlgi/Bağlantıları;
 http://www.gundemkibris.com/tecavuze-muebbet-geliyor-54430h.htm

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.