2008 yılında Pembe Hayat öncülüğünde başlayan çalışma, KaosGL ve Lambdaİstanbul'un desteğiyle hayata geçti.

11 Nisan 20013'de başvuru işlemleri yapılan dernek kuruldu.

Derneğin 1 Mayıs Açıklaması,

Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır...


Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin haklarının insan hakları ve emekçi hakları olduğu vurgusuyla yola çıkmıştır. Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini kamuoyu ve yetkililerin gündemine taşımak, bu ihlallere karşı tespit edilen ihtiyaçlardan yola çıkarak çözüm önerileri üretmek ve her türlü toplumsal kesim ve yetkililer nezdinde savunuculuk çalışmaları yürütmek amacını taşımaktadır.
Mücadelemiz sesimizi duymayan, görmezden gelen, bizi toplumun çeperlerine iten, irademizi reddedip bizi mücadelemizin öznesi değil de sadece “mağdur” zanneden, işyerlerimizin kapatılmasını savunan, evlerimize yapılan baskınları meşrulaştıran, her gece yaşadığımız şiddet ve keyfi uygulamalar karşısında susan, bizim adımıza konuşan her türlü yaklaşım ve tavırladır.

Seks İşçilerinin Hakları Emekçi Haklarıdır...

Mesleğimizi suç haline getiren her türlü mevzuat ve fiili uygulama çalışma koşullarımızın kötüleşmesine ve bizlerin organize suç gruplarının kucağına itilmemize sebep oluyor. İşimizi yaparken şiddetle boğuşuyor, öldürülüyoruz. Çalışma şartlarımız cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bizi korunmasız kılıyor. Mesleğimiz, barınma hakkımıza yönelik ayrımcılık için gerekçe oluyor, sokaklara atılıyoruz. Hakkımızı arayayacağımız mekanizmalar elimizden alınıyor, adalete erişimde önyargılar ve damgalanma ile karşılaşıyoruz. Keyfi uygulamalarla paramıza el konuyor, hakarete ve tacize maruz kalıyoruz.
Seks işçiliğinin ve buna bağlı olarak her türlü eylemimizin suç olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz. Bedenimiz hakkında söz söyleme ve karar verme özgürlüğümüze saygı duyulmasını, “genel ahlak”, “sömürü”, “kölelik” ve benzeri muğlak kavramlarla mesleğimize ve irademize yönelik her türlü baskının son bulmasını istiyoruz. Eğitim, sağlık, barınma ve benzeri alanlarda yaşadığımız damgalanma ve ayrımcılığa son verilmesi, her türlü şiddetin engellenmesi, hak ihlali mağduru seks işçilerinin desteklenmesi ve korunması, sosyal güvenlik haklarımızın tesis edilmesini, var olan güvenli çalışma alanlarımızın korunmasını ve geliştirilmesini talep ediyoruz.
Seks işçiliği bir emek biçimidir. Seks işçilerinin hakları emekçi haklarıdır. 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Yönetim Kurulu

https://www.facebook.com/KirmiziSemsiyeCinselSaglikVeInsanHaklariDernegi
Haber/İlgi Bağlantıları;

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.