Bugün yapılan toplantıdan sonra, kısa adı T-DER merkezi Ankara'da olan  Trans Danışma Merkezi Derneği kuruldu. 

Derneğin Amacı

Madde 2- Trans Danışma Merkezi Derneği, trans bireylerin trans geçiş süreci öncesinde, geçiş sürecinde ve geçiş süreci sonrasında yaşadıkları ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve geçiş sürecinde yaşanan tüm ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar.

Trans Danışma Merkezi Derneği; bu doğrultuda trans bireylerin her türlü insan haklarını kategori ve ayrım gözetmeksizin amaçları doğrultusunda çalışma alanı içine dahil eder.
 
 
H.MadiSözlük

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.