Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) hareketi olarak Anayasa’nın “eşitlik” maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmesi talebimizi 2001 yılından bu yana kamuoyu ve karar alıcılar ile paylaşıyoruz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın Anayasal düzlemde yasaklanması ve LGBTI yurttaşların eşit yurttaşlar olarak tanınması amacıyla kampanyalar düzenledik, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere bu taleplerimizi anlattık. Anayasa’daki eşitlik maddesi toplumda karşılaşılan ayrımcılıklara karşı bireylerin haklarını korumak için var. 12 Eylül Anayasası’nda yer alan “genel ahlak” ve “Türk aile yapısına aykırılık” gibi muğlak ifadeler, haklarımızın gasp edilmesine neden oluyor. Temel haklarımızın yasa uygulayıcılarının kişisel önyargılarına kurban edilmemesi için mücadele veriyoruz.

Demokratik talebimize sahip çıkıp Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na LGBTİ yurttaşların anayasal eşitliğini ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı Meclis gündemine taşıyarak topluma karşı ödevlerini yerine getiren BDP ve CHP’ye teşekkür ederiz. AKP ve MHP ise bu konudaki dışlayıcı tutumlarını devam ettirerek bizlere yönelik ayrımcılığa ortak olmuşlardır. Nihayetinde söz konusu partiler, komisyon tartışmalarının ardından, “eşitlik” maddesinin kendisine değilse de, Anayasa gerekçesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin geçmesinde BDP ve CHP ile uzlaşabileceklerinin sinyalini verdiler.

Bu sinyal parlamentoya sunulacak olan Anayasa taslağının gerekçesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin yer alacağını garanti altına almıyor. AKP ve MHP’nin toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda topluma karşı görevlerini yerine getirmemekteki ısrarı, AKP’li vekillerin LGBTİ’leri hasta ilan eden açıklamaları bizleri kaygılandırmaktadır. Daha yaklaşık üç ay önce, CHP tarafından sunulan LGBT’lere ilişkin Meclis Araştırma Önergesi BDP tarafından desteklenirken, aleyhine söz alan AKP milletvekili Türkan Dağoğlu tıp doktoru kimliğini kullanarak “LGBT denen durumun normal dışı bir davranış” olduğunu iddia etmiş, böylelikle hem kendisinin hem de temsil ettiği iktidar partisinin bu bireylerin yaşadığı sorunların araştırılmasına bile karşı çıktıklarını gözler önüne sermiştir.

Biz cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının Anayasa’nın eşitlik maddesinde açık bir şekilde yasaklanması talebimizde ısrar ediyoruz. Ancak mevcut siyasi aktörlerle bu sağlanamıyor ise, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının en azından eşitlik maddesinin gerekçesinde yer alması LGBTİ’ler açısından büyük önem taşımaktadır.

Biz LGBTİ bireyler ve LGBTİ örgütleri olarak yasalardaki eksikliklere rağmen eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal dönüşüme katkı sunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Destekçilerimizi de bu sürecin bizlerle birlikte takipçisi olmaya ve bir kez daha tüm siyasi partileri ayrımcılığa karşı ve eşit yurttaşlık için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

İmzacılar:
Hebun LGBT Derneği Diyarbakır
Hêvi LGBT İnisiyatifi
İstanbul Ayıları
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL)
Keskesor LGBT Oluşumu
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
LİSTAG LGBTT Aileleri İstanbul Grubu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD)
Trans Blok
Trans Dayanışma Merkezi Derneği (T-Der)
Voltrans Grubu
Boğaziçi Üniversitesi LGBT – LuBUnya
Bilgi Üniversitesi LGBT Gökkuşağı Klubü
Marmara Üniversitesi LGBT – MadiMar
ODTÜ LGBT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi LGBT – Flu Baykuş
İstanbul Üniversitesi LGBT – İÜ RadarYorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.