CİNSEL YÖNELİM ve CİNSİYET KİMLİĞİ ile İLGİLİ BAŞVURULARIN ELE ALINMASI 4. ve 5. KISIM
Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD),  İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı İşbirliği ve Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi uzmanları ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimligi ile İlgili Başvuruların Ele Alınması"  başlıklı bir program düzenlemektedir.  
Çalışma her ayın son Pazar günü olacak şekilde toplam 5 tam gün (toplam 40 saat) şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışmanın ilk 3 günlük programı Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmiştir, 
4. ve 5. Kısımları cinsiyet kimliği farklılıklarına yoğunlaşacak program Ekim ve Kasım yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecektir.  Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir. Eğitimin 4. ve 5. kısımlarının programlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Çalıştaylara kimler katılabilecek? 
Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler.
Katılım Şartları
Programın ilk 3 gününü takip etmiş olan katılımcıların başvuruları öncelikli ele alınacaktir. 
4. 5. Kısım'a katılım için önceki  3 güne katılım şartı aranmamaktadır. 
Ancak 5.Kısım, sadece klinik deneyimi olan katılımcılara açıktır. 
Katılım belgesi için programa tam gün devamlılık zorunludur.
Katılımcı sayısı 25-30 kişi arasında olacaktır.
Başvuru için:  CV ve kısa bir niyet mektubunu yeterlidir.
Programa katılım için günlük 30 TL’lik bir bağış beklenmektedir. Bağış eğitim günü yerinde alınabilir. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci, hoca ve mezunlarının bir ödeme yapması gerekmemektedir.
Son başvuru tarihi 2 Ekim Çarşamba günüdür. Katılımcı listesi 4 Ekim Cuma günü açıklanacaktır.
Başvuru ve sorularınız için Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne psikoterapi@spod.org.tradresinden ulaşabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için Nurgül Öz'e ulaşabilirsiniz (0537 585 39 24)
 PROGRAM
6 Ekim 2013/PAZAR
4. KISIM: 
Cinsiyet Kimliği Farklılıkları ile İlgili Temel Kavramlar, Yaşamsal İzdüşümleri, Medikal ve Yasal Süreçler
10.00 – 11:30 Cinsiyet Kimliği Gelişimi ve Çeşitliliği     
11:30 – 11:45 Kahve Arası
11:45 – 13:00 Evde Sokakta Hayatta Trans Olmak 
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 Bedensel Geçiş Sürecinde Tıbbi ve Yasal Müdahaleler 
15:00 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 16:30 Cinsel Taciz, Travma, Seks İşçiliği
16.30 – 17.30  Trans aktivistlerle söyleşi
17:30 – 18:00 Tartışma ve Kapanış

  ———————-
 
 

3 Kasım 2013/PAZAR
5. KISIM:
Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Değerlendirilmesi ve İzleme Süreci
10:00 – 11:30 Terapistin Görev ve Sorumlulukları, Etik Sorunlar  
11.30 – 11:45 Kahve Arası
11:45 – 13:00 Cinsiyet Kimliğinin Değerlendirilmesi
13:00 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:30 Bedensel Değişim Sürecine Uygun Teropatik Yaklaşım
15:30 – 15:45 Kahve Arası
15:45 – 16:45 Bedensel Değişim Sürecinde Medikal ve Yasal İşlemler
16:45 – 17:30 Bİr Trans annesi ile söyleşi
17:30 – 18:00 Tartışma ve Kapanış
Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi Uzmanları Hakkında:
Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan
2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı.  2011-2012 yılları arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamladı. Prof Dr. Şahika Yüksel danışmanlığında hazırladığı uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi Psikonevroz- Psikoterapi birimine başvuran transseksüel bireylerin ruh sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve yaşam kalitelerini inceledi; 2,5 yıl süren bu tez hazırlık döneminde transseksüel grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalıştı. Şu an SPOD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) bünyesinde aylık oturumlarla yürütülen transseksüel bireylere yönelik  grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalışmaktadır. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcilerinden olan Seven Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerde toplumsal ve bireysel homofobinin nedenleri, ruh sağlığı üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm önerileri gibi konularda aktarımlarda bulundu. Üyesi olduğu CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği)'ın 2008 yılında kurulan LİSTAG (LGBT Aileleri İstanbul Grubu) işbirliği ile organize ettiği lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin aile üyelerine yönelik bilgilendirme ve destek toplantılarında  4 yıldır co-terapist olarak çalışmaktadır.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Koray Başar
Dr. Koray Başar, Hacettepe Üniversitesi’nde 2000 yılında tıp doktorluğu, 2007’de psikiyatri uzmanlığı eğitimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Öğrencilik ve asistanlık yıllarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili yaptığı çalışmalar uzmanlık sonrasında da devam etmiş, çeşitli meslek grupları ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmesinde görev almış ve sunum yapmıştır. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. 2010 yılında Cinsel Eğitim Tedaviler ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) verdiği cinsel terapi eğitimini tamamlamıştır. İki yıldan uzun süredir Ankara’da eşcinsel, biseksüel, trans ailelerinin yaptığı aylık toplantılara gönüllü hekim olarak katılmaktadır.
Psikolog Mahmut Şefik Nil
Mahmut Şefik Nil 1992 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Psikodrama, Sistemik Aile Terapisi, HIV Pozitifli Hastalarla Danışmanlık, Sanat Terapisi, Homeopati alanlarında çalıştı. PODER; Kaos GL, Mor Çatı gibi kurumlarda ve  Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji öğrencileri ile psikolojik grup çalışmaları yürüttü. Yaşama Dair adlı reherlik dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009 yılından beri kendi kurduğu kişisel gelişim  merkezinde çalışmaktadır.
SPoD Hakkında:
SPoD,  lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma, ayrımcılık sorunlarına yönelik veri oluşturma, eğitim programları, çalıştaylar düzenleme ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştime araçlarını kullanarak bahsi geçen sorunlar ile ilgili politik çözüm önerileri üretmeyi amaçlar. SPoD’un  öncelikli çalışma alanları ekonomik-sosyal haklar ve sosyal politika,  LGBT bireylerin adalete erişimi ile siyasi temsillerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar ve akademik veri üretimidir.Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.