LGBT’lere yönelik baskı, şiddet ve ayrımcılığa karşı, Hukuk ve Adalete Erişim, Ekonomik-Sosyal Haklar, Akademik Çalışmalar ve Siyasi Temsil alanlarında çalışmalarını sürdüren SPoD, LGBT hakları mücadelesinin daha geniş bir siyasi tabana yayılabilmesi için LGBT’lerin siyasal alandaki görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2011 yılında kuruluşundan bu yana SPoD, TBMM ve siyasi parti ziyaretleri yoluyla LGBT’lerin taleplerini siyasi alana taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye’de LGBT’lere yönelik ağır ve sistematik ihlal mekanizmalarının LGBT’lerin siyaset alanındaki görünürlüğü önünde ciddi engeller oluşturduğu gerçeğinden hareketle, LGBT’lerin siyasi katılımını arttırmayı amaçlayan çalışmaların LGBT haklarının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğu açıktır.
LGBT’lerin ve ayrımcılığa maruz kalan diğer kesimlerin siyasi anlamda temsil edilebilmesi ve toplumsal yaşama eşit yurttaşlar olarak katılmalarını sağlayacak önlemler yerel siyaset süreçleriyle büyük ölçüde hayata geçirilebileceğinden, LGBT’lerin yerel siyaset mekanizmaları konusunda gereken bilgi ve donanıma sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda SPoD, geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle LGBT’lerin yerelde de siyasi temsilinin önündeki engelleri kaldırmak ve LGBT’lerin aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırmak”* projesini başlattı.
Bu çalışmayla hedeflenen LGBT bireylerin sivil ve yerel siyaset aktörleri olma kapasitelerini güçlendirerek yerel siyasette eşitlik ve temsiliyeti arttırmak ve yerel düzeyde LGBT’lerin haklarına ilişkin uygulama ve süreçlerden olumlu örnek uygulamalar oluşmasını sağlamaktır. Program kapsamında yürütülecek eğitim ve ziyaret çalışmaları ile yayınlar, LGBT bireylerin yerel siyasetle tanışmaları ve yerel siyasetin aktörleri haline gelmelerini amaçlanmaktadır.  “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma” projesi bu anlamda hem LGBT’lerin yerel yönetimler konusunda bilgilenmesini hem de LGBT haklarının yerel siyaset tartışmalarında yer almasını sağlayarak siyasi partileri bu çerçevede sorumlu tutmak amacını taşımaktadır.
Spod

Proje dahilinde LGBT’leri yerel yönetimler ve mekanizmaları konusunda bilgilendirmek, LGBT örgütlerinin yerel yönetimleri izleme kapasitesinin arttırılması, siyasi partilerin yerel seçimlerde LGBT politikalarını programlarına almalarını sağlamak, yerel yönetimlere yönelik LGBT taleplerinin netleştirilmesi, LGBT hakları perspektifi geliştirmek ve 2014 yerel seçimlerinin LGBT açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Projeyle ilgili detaylı bilgi almak için info@spod.org.tr adresine yazabilirsiniz.
*“Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma projesi Açık Toplum Vakfı, Hollanda Konsolosluğu Matra İnsan Hakları Fonu ve Heinrich Böll Stiftung tarafından desteklenmektedir.


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.spod.org.tr/turkce/spod-lgbtlerin-yerelde-siyasi-temsilinin-arttirilmasina-yonelik-calismalarina-basladi/

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.