Türkiye’de aile, toplum ve devlet tarafından çocukluklarından itibaren başlayan bir ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan trans  bireylerin eğitim, sağlık ve hukuk gibi en temel insan haklarına erişimleri oldukça kısıtlıdır.
Trans evi Fotoğraf Sergisi -
 Ömer Tevfik

Cinsiyet kimlikleri sebebiyle çalışma haklarından da mahrum bırakılan bu bireyler özellikle hastalık ve yaşlılık durumlarında daha da kırılgan bir grup haline gelmektedir. Istanbul LGBTI Dayanışma Derneği, ilk adım olarak barınma, sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yardıma ihtiyaç duyan trans* bireylere güvenli bir alan açma amacıyla 2012 yılında Trans*Misafirhanesi’ni kurmuştur. 

Misafirhane, son bir buçuk yıldır, bireysel destekler ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu zamana kadar transfobik şiddete maruz kalan ve barınma hakkından mahrum bırakılan 27 trans*kadın dönüşümlü olarak, ayrılmaya hazır olduklarını düşündükleri ana dek misafirhanede beraber yaşamıştır.

 Bu kapsamda Ömer Tevfik tarafından hazırlanan trans*evi Fotoğraf Sergisi, Trans* Misafirhanesi ve misafirlerinin görsellerinden oluşan bu seçkiyle, bir yandan transfobik nefret suçlarına karşı mücadelede, şiddeti deneyimleyenleri kurbanlaştırmayan ve aynılaştırmayan bir söylem kullanmanın önemine değinirken, bir yandan da bizleri karşılayan yeni tartışma konularınaalan açmayı amaçlamaktadır. trans*evi Fotoğraf Sergisi,transfobik, dışlayıcı sosyal ve politik yapı içerisinde trans bireylerin geliştirdikleri direnç mekanızmaları üzerine bu tartışma alanını açarken, alternatif barınma alanlarının sağlanabilmesinin mümkün olabildiğini ve bu alanların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır


trans evi 
15 - 21 KASIM 2014 KARŞI SANAT ​ 

29 - 30 KASIM 2014​​ ​ SALT GALATAHaber/İlgi Bağlantıları; trans evi

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.