İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde; lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylere yapılan ayrımcılığın bu bireylerin çalışma ve yaşam haklarını ellerinden aldığı ifade edildi.

Önergenin gerekçesinde, Türkiye’de LGBTİ bireylere yönelik toplumsal algının beraberinde büyük bir baskıyı getirdiğine dikkat çekilerek, “Türkiye’de eşcinselliği yasaklayan yasalar yoktur. Ama Medeni Kanun’da ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ifadeleri de yer almamaktadır. Siyasal iktidarlar eşcinselliği kamusal alanda ya yok saymışlar ya da eşcinsellere karşı düşmanca tavırlar sergilemişlerdir” denildi.


İZMİR MV. ZEYNEP ALTIOK VE ARKADAŞLARININ LGBTİ BİREYLERİNİN MARUZ KALDIKLARI AYRIMCILIĞIN, ŞİDDETİN, ÖTEKİLEŞTİRİLMENİN GİDERİLMESİ İÇİN SORUNLARI TESPİTİNE DAİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI TALEBİ 01.07.2015

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.