2017 Onur Haftası;
tr.prideistanbul.org'dan alınmıştır.

19 Haziran Pazartesi


Adliye Önü Eylem Çağrısı

Saat: 09:30 Yer: Istanbul Adalet Sarayı
Geçen sene 19 Haziran günü gerçekleşen Trans Onur Yürüyüşü'nde gözaltı­na alınan ve gözaltında polis şiddetine, tacize maruz kalan arkadaşlarımı­zın yargılandığı davanın 3. duruşması 19 Haziran Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşecek. Karar duruşması olması beklenen duruşma öncesi adliye önünde yürüyüşlerimize ve arkadaşlanmıza sahip çıkmak için buluşuyoruzl

Atölye:Terimler

Saat: 13:00.15:00 Yer: Feminist Mekan
Toplum. cinsiyet, LGBTİ+ (lezbiyen, Gey, Biseksüe1,Trans,İnterseks), Fe­minist, Queer ve Cinsellik çalışmalarıyla ilgili bir çok yayın Türkçeye çevri­liyor. Günlük hayatta cinselliğin ve toplumsal cinsiyetin bir başkasına ifade edilmesinde İngilizce veya başka dillerden birçok yeni terim kullanılmaya başlandı. lakin bu terimlerin tam olarak hayattaki karşılığı nedir? Ne an­latmaya çalışıyoruz, nasıl anlaşılıyor? Daha iyi nasıl ifade edebiliriz? Doğru mu kullanıyoruz? Kendimizi ifade etmek için hangi terimlere ihtiyacımız var? Türkçe karşılıkları ne olabilir? Gerek var mı? Gelin tartışalım.

Panel & Tartışma: Açılmak Sadece LGBTİ+ Danışanlara mı  Mahsus/ Ya Terapistler?

Saat:15:00  17:oo Yer: Cezayir

Konuşmacılar: Psikoterapisi Necip Varan, Klinik Psikolog Yeşim Selçuk Moderatör: Yeşim Başaran
Terapist ile danışan arasındaki sınıfsal, cinsiyet, dini, kültürel ve politik, eğitim, yaş ve kişilik olarak benzerlik ve farklılıklar üzerine ve bu farklılı­ğın terapatik ilişki üzerine etkileri konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Ancak LGBTİ+ bireylerle çalışırken terapistin cinsel yönelimi ve cinsiyet
danışanına açılması ve bunun etkileri üzerine çok az ışık tutulmuştur.

Bu panelin amacı farklı cinsel yönelimlerden ve cinsiyet kimliklerden te­rapistlerin kendi cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini LGBTİ+ da­nışanlarına açıklaması ya da açıklamaması temelinden seans sırasında yaşanan dinamikler ve danışanlar ve terapistler üzerindeki olası etkilerine bakmayı amaçlıyor.
Panel sonunda katılımcılar. -Terapistin Cinsel Yönetimi Ne Kadar önemli?. başlıklı bir tartışma gerçekleştirilecektir.

Panel: Devlet ile Translann Arasında Ne Var?

Saat: 17:00 • 19:oo
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergun (Kadir Has Üniversitesi),
Rozerirı Seda Kip (Bağımsız Avukat/Aktivist),
Beren Azizi (Boğaziçi Oniversitesi/Aktivist),
Emirhan Deniz Çelebi (SPoD)
Moderatör: Av. Eren Kara (SPoD)
Panelde, kanun koyucunun hukuki öznelerin haklarını düzenlerken bu öznelerle nasıl ilişkilenmesi gerektiği incelenip, insan hakları ile cinsiyetkimliği arasındaki dinamikler AİHM içtihatları çerçevesinde tartışılacak.
Sonrasında, Medeni Kanun'un cinsiyet geçiş sürecini düzenleyen 40. Mad­desinin ve sürecin kendisinin tarihsel anlatımı ve bu süreçte yaşanan politik sıkıntılar üzerine konuşulacak. Ardından, mevcut cinsiyet geçiş sü­reci düzenlemesinin yarattığı hukuki sorunlar ve yaşanan hak ihlalleri ele alınıp, trans erkeklersiz tahayyül edilmiş bir mevzuatta trans erkeklerin ne şekilde var olabildiği, var olmak adına ne gibi yöntemler geliştirdikleri katılımcılar ile paylaşılacak.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Sergisi Açılış (19 Haziran - 8 Temmuz)

Saat:19:00 Yer: Galeri BU
LGBTİ+ sanatçılara ve kuir sanata alan açmak gayesiyle oluşturulan İstan­bul LGBTİ+ Onur Haftası Sergisi bu sene 19 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında, politik olan bireysel, bireysel olan politik olduğu için, sınırlan­ması güç bir kavram olduğu için, hem bedenden hem topraktan yola çıkan "coğrafya" temasıyla Galeri BU'da yer alacak.

Atölye: Speed dating

Saat: 2o:oo - 22:oo Yer: Mail yoluyla bıldırılecektir.
Kuir Kadınlar: Bir gecede sizi 15 farklı kişiyle randevuya çıkarıyoruz. Her biriyle sohbet etmek için 4 dakikanız olacak. Sohbet sonunda iki taraf da birbirini beğenmişse birbirinize iletişim bilgilerinizi iletip gerisine ka­rışmayacağa :) Katılım 3o kişiyle sınırlı.. Formu doldurun buluşmaların nerede yapılacağı bilgisini mailinize yollayalım: https://goo.gl/forms/3jeJk­bmUGpPkYV6k2
Gay ve Biseksüeller: Telefonlarınızın ekramnı ters döndürün bu gece sa­dece birbirimizin yüzlerine bakacağız., 15 farklı kişiyle sohbet etme şansı bulacağınız bu gecede iki taraf da birbirlerini beğenmiş ve 4 dk'dan daha fazlasına ihtiyaç duymuşsa iletişim bilgilerinizi iletip sizi baş başa bıraka­cağız. Katılımcı sayısı 3o kişiyle sınırlı olup katılmak isteyenlerin pridere­zervasyon©gmail.com adresine mail atması gerekmektedir.

Parti: "Aramızda Ne Var 1" Açılış Partisi

Kapı Açılış: 22:00 Yer: Arsen Lupen

20 Haziran Salı

Atölye: Video Aktivizm

Saat: 1o:oo - 12:00 Yer: Şiddetsizlik Merkezi
Kolaylaştıranlar: Sibel Tekin, Onur Metin
Seyri Sokak Videoeylem Atölyesi olarak, hak ve özgürlük ihlallerini, top­lumsal mücadeleleri, sivil toplum hareketlerini ve sokağı doğrudan kay­dedip, çevrimiçi kanallar aracılığıyla halka ulaştırmak; koltuk kuvvetlerinin eylemciler ve halk üzerindeki şiddetini kaydedip, hukuki süreçte delil olarak kullanılmasına olanak sağlamak; tüm mücadelelerin görsel tarihini kayıt altına alarak, toplumsal bir bellek oluşturmak, gerçeğin tanığı ve göstereni olmak amacındayuz. Atölye çalışmaları ile gönüllü katılımcılarla deneyimlerimizi paylaşıyor, videoeyleme ilişkin ve ihtiyaç duyulan teknik ve teorik bilgileri aktaracak sokaktaki kamera sayısını artırmaya; kanıt, haber hakkı bilincini yaymaya çabalıyoruz.
3 gün süren bir atölyedir. Katılımcıların dizüstü bilgisayar getirmesi ve katılım 25 kişi ile sınırlı olup katılacaklar. priderezervasyon@gmail.com adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.


Atölye: Oyuncak Atölyesi

Saat: 13:oo - 15:oo Yer: Mail yoluyla bilgilendirilecekir.
Kolaylaştırıcılar: Medusa, Şirin
Günlük hayatın hayal gücünü. performansını sınırlamasına izin vermeyin. Oyuncak. Atölyesi yetişkinlerin evdeki malzemelerle kendi oyuncaklannı yaparken fikir alışverişinde bulunabileceği bir ileri dönüşüm ortamıdır. Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlı olup katılmak isteyenlerin priderezervasyon@gmail.com adresine mail atmaları gerekmektedir.

Konuşma: İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Sergisi: Sanatçı Buluşması

Saat: 14:0o - 16:oo Yer: Galeri BU
Sergimizde işleri ile yer bulan sanatçıların bir araya gelip, kendi sanat­larından ve eserlerinden konuşacagız, hem de diger tüm kuir sanat işleri üreten sanatçıların ve LGBTi+ sanatçıların buluşması amacıyla bir Sanat­çı Buluşması organize ediyoruz. LGBTi+ sanatçılara ve kuir sanata alan açmanın haricinde alandaki sanatçıların birbiri arasındaki iletişim ağının gelişmesini ve birbirlerini duymalarını önemsiyoruz.

Toplu HIV Testi

Saat: 17:30 Yer: Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Herkesi bizimle ücretsiz ve anonim test yaptırmaya çağırıyoruz.
17:3o'da Şişli Belediyesi Sağlık Işleri Müdürlüğü binası önünde buluşalım.

Panel: Cezasızlık ve OHAL Sonrası LGBTİ+ Hakları*
Saat: 18.00- 20.00 Yer: SALT Galata
Konuşmacılar:
Yrd. Doç Dr. Serkan Köybaşı (Bahçeşehir Üniversitesi),
Av. Rozerin Seda Kip (SPoD),
Av. Eren Keskin
Moderatör: Av. Eren Kara (SPoD)
Panelde ilk olarak, olağanüstü hal(OHAL) kavramının teorik olarak ne ifade ettiği ve 1982 Anayasası'nda nasıl düzenlendiği incelenecek. Sonrasında, OHAL çerçevesince yapılan mevzuat değişikliklerinin LGBTİ+ların da öznesi oldukları temel hak ve özgürlüklere nasıl tesir ettiği, adalete erişim mekanizmalarının bilhassa LGBTİ+'lar için ne şekilde işlediği yahut işletile­mediği ve olağanüstü hal sonrası  LGBTİ+'ların taraf oldukları ceza davaları nezdinde soruşturmanın ve kovuşturmanın etkinliği üzerine konuşulacak. Son olarak, OHAL sonrası savunuculuk yöntemlerimiz ve LGBTİ+ aktivizmi ile diğer siyasi baskı altındaki mücadele alanlarının ilişkilenme biçimleri de tartışmaya açılacak.
*Panel basına kapalı gerçekleştirilecektir.
Atölye: Pembe Teskere
Saat: 18:3o- 2o.00 Yer: Cezayir
Konuşmacılar: Ekim, Ferhat, Soner, Burak
Erkeklik deneyimi olanlarımız zamanı geldiğinde Türkiye'de zorunlu olan askerlik hizmetini yerine getirmek için ilgili yerlerden çağrılıyorlar. Oysa bizler için askerlik hizmetini yerine getirmemek bir hak! Pembe teskere almanın yasal bir prosedürü var.
Pembe teskere alabilir miyim? Pembe teskere alırken hangi yolu izlemem gerekir? Bu süreçte hangi hususlara dikkat etmeliyim? Pembe teskere al­mam sosyal-iş yaşamımı nasıl etkiler?
Gelin atölyemizde tüm bu sorular üzerine beraber düşünelim

Panel: Sömürgeciik ve LGBTI+

Saat: 19:oo - 21:00 Yer: Cezayir
Moderatör: Fatma Çıngı Kocadost (Lozan Üniversitesi-L'EHESS) Konuşmacılar: Kaliforniya-Berkeley Universitesinde profesör Paola Bachetta hem araştırmacı hem de bir aktivist olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'daki deneyimlerle konuyu tartışacak.
Türkan Yıldız (L'EHESS) Hevi LGBTI+ ve Kürt LGBTI+ ler bağlamında soru­larımıza yanıt arıyacak.
LGBTİ+ bireylerin yaşadıklarını ve örgütlülüğünü, sömürgecilik ve ırkçılık bağlamında Türkiye'den ve Dünyadan örneklerle beraber tartışalım istiyo­ruz. LGBTI+ ve Queer hareketlerde etnisite ve sınıf temelli iktidar ilişkileri nasıl bir rol oynuyor ? Ezilen etnik kimliklere mensup LGBTİ+ bireyler, LGBTi+ hareket içinde ve ondan bağımsız nasıl bir mücadele yürütüyor? Karşılaştıkları zorluklar neler? Aramızda egemenlik ve iktidar ilişkilerinin olduğunu bilerek, nasıl politik ittifaklar kurabiliriz?

Tiyatro: Küründen Kabare, 9o'

Saat: 19:oo Yer:Şişli Kent Kültür Merkezi
Küründen Kabare'de bir zamanlar haber bültenlerinde dehşet saçarken gördüğünüz, o çok eğlendiğiniz mekandaki şen şakrak solistliğinden bildi­ğiniz, yoldan geçerken çaktirmadan süzdüğünüz, cinayet haberlerinde ne de sık rastladığınız... ama transseksüellikle ilgili ne kadar fikriniz, olumlu ya da olumsuz ne kadar önyargınız olursa olsun aslında daha önce hiç tanışmadığınız Serpil'le tanışacaksınız.
Küründen kabare; bu gün hala toplumsal şiddetin en açık şekline maruz kalan bir trans bireyin hikayesini bu kez farklılıklar üzerinden değil, ben­zerlikler üzerinden anlatmayı seçiyor ve seks işçiliği de yapmış, tacizler, karakolla, dayaklar da görmüş geçirmiş, sonuçta belki herkesten fazla ama aynı zamanda herkes gibi hayatta kalmak için direnen Serpil'in trajik ama bir o kadar da ironik hikayesini, gerçek olaylarla kurguyu iç içe ge­çiren bir oyunla sahneye taşıyor ve aslında pek çok biçimde iliklerimize kadar işlemiş toplumsal iki yüzlülüğümüzle bizi bir kez daha hesaplaşmaya çağırıyor.
Oyun ücretsizdir. Tüm izleyicilerden bilet yerine o-6 yaş grubu çocuklar için şiddet içermeyen, ayrımcı olmayan bir oyuncak getirmeleri isten­mektedir. Getirilen oyuncaklar Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın oluşturmakta olduğu Oyuncak Kütüphaneleri'ne yollanacaktır.

Randevu Hikayelerimiz

Saat: 21: 23:oo Yer: DAM
Birileriyle tanışmak için neler yapmıyoruz ki; Hornet, Brenda, Tinder, da­ting siteleri... arkadaşların ayarladıgı ısmarlama randevular... Hadi gelin en iyi, en kötü, en komik ve en tedirgin edici randevu hikayelerimizi birlikte konuşalım. Tüm katılımcıların gelirken yanlarında en az bir buluşma hikayesi getirmesi beklenmektedir o nedenle şimdiden düşünmeye başlasanız iyi olur :)

21 Haziran Çarşamba


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Video) Sen de Özlemedin mi?/Istanbul Pride / Youtube 

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.