Eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


  Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 'nin  ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğu LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı  Avukat Eğitimi’nin IV.sı Aralık Ayı’nda düzenlenecek.

SPod/Duyurular
Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan, isteyen avukatların fotoğrafsız öz geçmişleriyle birlikte şu başvuru formunu doldurarak “6. Avukat Eğitimi” başlığıyla hukuk@spod.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

"SPoD Avukat Eğitimi Çağrısı 


Yaşamın farklı alanlarında LGBTİ+ fobiyle, ayrımcılıkla, hak ihlalleriyle karşılaşan LGBTİ+lar, yaşadıkları hak ihlallerine karşı adalete erişim mekanizmalarını işletmek hususunda haklı olarak çekinmekte zira bu mekanizmalara başvurduklarında çoğu zaman hukuki süreç ya sürüncemede bırakılmakta ya da yargılama süresince zincirleme olarak daha fazla hak ihlaline maruz kalmaktadırlar. Bu durumun en önemli sebepleri, toplumun her alanına sinen LGBTİ+ fobinin hukuk alanına da sirayet etmiş olmasıyla birlikte; sahada çalışan, LGBTİ+ haklarının savunuculuğunu yapabilecek, donanımlı avukat/hukukçu sayısının yetersiz oluşudur.

LGBTİ+ haklarına ilişkin çalışmalara ve davalara bir yenisi eklendikçe, LGBTİ+ aktivizminin hukuk ayağını güçlendirmek günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBTİ+ haklarının insan hakları kapsamında değerlendirilmesi, savunuculuk yöntemlerinin hukuk düzleminde de geliştirilmesi ve bu alanda çalışabilecek avukatların artması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak, ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğumuz LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı VI. Avukat Eğitimi’ni Aralık Ayı’nda düzenleyeceğimizi sevinçle duyurmak isteriz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanının bu proje* dönemi kapsamında gerçekleştireceği avukat eğitimi, önceki avukat eğitimlerinden farklı olarak; çevrimiçi (online) ve yüz yüze (face-to-face) olmak üzere karma (blended) sistem şeklinde kurgulandı. Bu çerçevede; önceki eğitimlerin her birinde incelenen “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Giriş” ve “Ayrımcılık” başlıkları, bu yıl e-learning (çevrimiçi eğitim) olarak düzenlenmekte olup;  16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul’da devam edecek olan eğitimin yüz yüze gerçekleşecek olan oturumlarında ise eğitmenler ve katılımcıların; “Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Uygulama Alanı”, “AİHS ve AİHM İçtihatları çerçevesince LGBTİ+ Hakları”, “Yasal Cinsiyet Geçiş Süreci”, “Kabahatler Kanunu Uygulamaları”, “Vaka Analizi Çalışmaları” ve daha fazla başlığı inceleyip tartışabilecekleri atölye çalışmaları yoluyla etkin bir eğitimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca eğitim ile birlikte eğitim sonrasına dair, avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması ve eğitimi tamamlayan avukatların SPoD Avukat Ağına katılmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı sayısı sınırlı olup, katılmak isteyen avukatların fotoğrafsız öz geçmişleriyle birlikte başvuru formunu doldurarak “6. Avukat Eğitimi” başlığıyla hukuk@spod.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Katılımcılar iletecekleri başvuru formu ve özgeçmişleri dikkate alınarak, son başvuru tarihi gözetilerek belirleneceklerdir. Belirlenen katılımcılara, kendilerine tayin edilen kullanıcı giriş bilgileri ile birlikte 1-4 Aralık tarihleri arasında dönüş yapılacak olup, katılımcıların 16 Aralık’a kadar diledikleri vakitte online olarak, eğitimi tamamlamaları beklenmektedir. Yüz yüze eğitim 16-17 Aralık'ta gerçekleşecek olup, yer ve eğitim programı katılımcılarla daha sonra paylaşılacaktır. Katılımcıların; online ve yüz yüze olmak üzere tüm oturumlara tam katılımları gerekmektedir. Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

"      NewYork, Cambridge Lisesi'ndeki sağlık öğretmeni Jacqueline Hall,  cinsel kimlik ve cinsel yönelim konusundaki dersi yüzünden, ücretli izine ayrıldı. Olay tabiki muhafazakar NewYork'lu velilerin şikayetiyle vukuu buldu.
 
    Ders kapsamında öğrencilere iki paket sunuldu, bunlardan biri yedinci sınıf öğrencileri için, diğeri onuncu sınıf öğrencilerine yönelik. Daha küçük yaştaki öğrencilere yönelik paket, homofobi , intereks, cis-cins ve cinsiyete uymayan gibi terimlerin tanımlanması gibi bilgileri içerirken üst sınıflara 42 sayfalık daha kapsamlı bir paket sululdu.

       Konu kapsamında   'lezbiyen', 'transgender', 'cisgender' ve 'bottom' gibi terimlerin olması velileri tedirgin etmiş.
 Şikayetçi ebeveyn Sirell Fiel, Facebook'ta  yayınladığı videoda; yedinci sınıftaki oğlunun her iki ders paketini de eve getirdiğini ve öğretimin ailesinin "Hıristiyan değerleri" ni ihlal ettiğini söyledi.

"Okulda çeşitlilik hakkında konuşmak konusunda herhangi bir problemim yok. Eşcinseller dışarıda ve çocukların bunu bilmeleri lazım. Ancak sahip olduğum sorun o kadar derinleşti ki, 11-12 yaşları için bu çok fazla"


 Bu gelişmelerin ardından; okul bölge yönetimi, velilere ikinci bir sunumun yapılmayacağını ve öğretmenin "idari izinli" bulunduğunu bildiren bir mektup gönderdi.
 pinknews, lgbtnation

http://goo.gl/O9fEMh Trans bir öğretmenin hayatı. Türkiye'de transseksüel olmak ve yaşamak. Öğrencileri ile diyalogları nasıl? Diğer öğretmenler ve aileler nasıl bakıyor ve nasıl davranıyor? Ötekileştirilmiş,  sıkıştırılmış bir yaşam hikâyesi.
 Röportaj: Gülizar Şahin
Fotoğraf: Aslı Erdem
Transseksüel bir öğretmenim... - gülizar şahin - Radikal Blog

Eğitim Hakkında;
Queer Teori, Feminizm ve Erkeklik Hikâyeleri” Eğitimi; 3 günlük bir eğitim programıdır ve Sivil Toplum Örgütlerinin başvurularına açıktır. Eğitim programında amaç STÖ temsilcileri üzerinden örgütlerin güçlendirilmesidir. Eğitimler belli aralıklarla kısa süreli olarak ilana çıkar ve gerçekleştirilir. İlan hak temelli çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin başvurularına açıktır. Eğitime her örgütü temsilen iki katılımcının katılması önerilmektedir.
Program ve İçeriği Hakkında
Eğitim programı queer teori, erkeklik, feminizm konularında katılımcı örgütlerinin güçlendirilmesini, katılımcıların bilgi birikimini arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda program interaktif tartışma, sunum ve deneyim aktarımı ve atölye çalışmalarını içermektedir.
Queer Teori, Feminizm ve Erkeklik Hikâyeleri Eğitim Programı
• Toplumsal cinsiyet
• Feminizm
• Erkeklik
• LGBTİ
• Queer teori
• Toplumsal cinsiyet ana akımlaştırması
Eğitim Takvimi:
Tarih: 20-21-22 Aralık 2013
Yer: Adana
Not: Katılımcılara ait yol ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanmaktadır.
Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında:
İlan Tarihi: 30 Ekim 2013
Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2013
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 29 Kasım 2013
Bu programa STGM’nin hedef kitlesinde yer alan toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kültür/kültürel haklar alanlarında çalışmalarını aktif olarak sürdüren STÖ’ler başvurabilirler. Çalışmalara bir örgütü temsilen iki temsilci katılabilir. İki katılımcının da başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
Destek verebileceğimiz örgüt sayısı sınırlı olduğundan aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır:
• Hedef grupların (toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan hakları; engelli hakları, çocuk hakları, kültür/kültürel haklar alanlarında faaliyet gösteren STÖ’lerin) eşit dağılımı;
• STÖ’lerin ülkedeki sayılarına göre, tematik alanlardaki oransal dağılımları;
• STÖ’lerin coğrafi dağılımları ve temsiliyetleri;
• Başvuru formunun eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurulması;
• Başvurunun eğitim amaç ve hedeflerine uygun olması.


Haber/İlgi Bağlantıları; Başvuru ve Detaylar 

LGBT’lere yönelik baskı, şiddet ve ayrımcılığa karşı, Hukuk ve Adalete Erişim, Ekonomik-Sosyal Haklar, Akademik Çalışmalar ve Siyasi Temsil alanlarında çalışmalarını sürdüren SPoD, LGBT hakları mücadelesinin daha geniş bir siyasi tabana yayılabilmesi için LGBT’lerin siyasal alandaki görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2011 yılında kuruluşundan bu yana SPoD, TBMM ve siyasi parti ziyaretleri yoluyla LGBT’lerin taleplerini siyasi alana taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye’de LGBT’lere yönelik ağır ve sistematik ihlal mekanizmalarının LGBT’lerin siyaset alanındaki görünürlüğü önünde ciddi engeller oluşturduğu gerçeğinden hareketle, LGBT’lerin siyasi katılımını arttırmayı amaçlayan çalışmaların LGBT haklarının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğu açıktır.
LGBT’lerin ve ayrımcılığa maruz kalan diğer kesimlerin siyasi anlamda temsil edilebilmesi ve toplumsal yaşama eşit yurttaşlar olarak katılmalarını sağlayacak önlemler yerel siyaset süreçleriyle büyük ölçüde hayata geçirilebileceğinden, LGBT’lerin yerel siyaset mekanizmaları konusunda gereken bilgi ve donanıma sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda SPoD, geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle LGBT’lerin yerelde de siyasi temsilinin önündeki engelleri kaldırmak ve LGBT’lerin aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırmak”* projesini başlattı.
Bu çalışmayla hedeflenen LGBT bireylerin sivil ve yerel siyaset aktörleri olma kapasitelerini güçlendirerek yerel siyasette eşitlik ve temsiliyeti arttırmak ve yerel düzeyde LGBT’lerin haklarına ilişkin uygulama ve süreçlerden olumlu örnek uygulamalar oluşmasını sağlamaktır. Program kapsamında yürütülecek eğitim ve ziyaret çalışmaları ile yayınlar, LGBT bireylerin yerel siyasetle tanışmaları ve yerel siyasetin aktörleri haline gelmelerini amaçlanmaktadır.  “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma” projesi bu anlamda hem LGBT’lerin yerel yönetimler konusunda bilgilenmesini hem de LGBT haklarının yerel siyaset tartışmalarında yer almasını sağlayarak siyasi partileri bu çerçevede sorumlu tutmak amacını taşımaktadır.
Spod

Proje dahilinde LGBT’leri yerel yönetimler ve mekanizmaları konusunda bilgilendirmek, LGBT örgütlerinin yerel yönetimleri izleme kapasitesinin arttırılması, siyasi partilerin yerel seçimlerde LGBT politikalarını programlarına almalarını sağlamak, yerel yönetimlere yönelik LGBT taleplerinin netleştirilmesi, LGBT hakları perspektifi geliştirmek ve 2014 yerel seçimlerinin LGBT açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Projeyle ilgili detaylı bilgi almak için info@spod.org.tr adresine yazabilirsiniz.
*“Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma projesi Açık Toplum Vakfı, Hollanda Konsolosluğu Matra İnsan Hakları Fonu ve Heinrich Böll Stiftung tarafından desteklenmektedir.


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.spod.org.tr/turkce/spod-lgbtlerin-yerelde-siyasi-temsilinin-arttirilmasina-yonelik-calismalarina-basladi/

LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar


Yaşamın farklı alanlarında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBT bireyler, yaşadıkları hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında yeniden ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaşmaktadırlar. Bu durumun bir sebebi toplumun her kesimine sirayet etmiş olan homofobi, diğer önemli bir sebebi ise LGBT konularında bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersiz oluşudur.


İnsan hakları, hak ihlalleri ve bu konuya ilişkin çalışmalar ve davalar günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBT haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda savunma yöntemlerinin geliştirilmesiyle konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması önem arz etmektedir. Farklı şehirlerden çok sayıda Avukatın eğitilmesi ve bir başvuru kitabının/veri tabanının oluşturulması oldukça önemlidir. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak geçtiğimiz Nisan ayında başlatmış olduğumuz “Türkiyeli LGBT’lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Avukatlara yönelik LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar konulu bir eğitim gerçekleştireceğiz. 21-22 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan eğitim kapsamında; temel insan hakları eğitimi, toplumsal cinsiyet ve LGBT kavramları, Avukat-müvekkil ilişkilerinde LGBT duyarlılığı, Uluslararası Sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örnekleri ve bu davalarda karşılaşılan sorunlar üzerine derslerin yanı sıra, vaka analizlerinin yapılacağı atölye çalışmaları yoluyla avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedeflenmektedir.


Eğitimler Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Lambdaistanbul Derneği Avukatı Fırat Söyle tarafından verilecektir.


Katılımcı sayısı 25 ile sınırlı olup, katılmak isteyen Avukatların özgeçmişleriyle birlikte başvuru formunu eksiksiz doldurarak info@spod.org.tr adresine en geç 15 Temmuz 2012 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. İstanbul dışından katılacak avukatların ulaşım ve konaklama masrafları SPoD tarafından karşılanacaktır. Eğitimin gerçekleştirileceği yer ve eğitim programı daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Eğitimde tüm oturumlara katılım zorunludur.


Her türlü soru ve bilgi için iletişim adresi info@spod.org.tr--

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
Asmalı Mescit Mh. Kallavi Sk. No:10/4
Beyoğlu – İstanbul
Tel: 0212 292 48 02

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Sümer Park’taki salonunda gerçekleşen eğitime Eğitim-Sen üyesi 40 öğretmen katıldı.
 
Okullarda danışan veya zorla servise getirilen öğrencilerin durumlarının nasıl hak temelli ele alınması gerektiğinin anlatıldığı eğitimde muhafazakârlığın homofobik ayrımcılığı gölgelediğine dikkat çekildi.
 
Aile ve okul yönetimi kıskacında kalabilecek LGBT öğrencilerin korunması yönünde danışmanlık verilmesinin belirtildiği eğitimde, kişinin kendi kararını kendinin verebilmesi için danışan çocuğa saygı duyulması, onurlu bir şekilde hizmet alma olanağı sunulması gerektiği anlatıldı. 
 
Okullarda homofobik ayrımcılığa karşı yaklaşımlar geliştirilmeli!
 
Çoğunluğu Psikolojik Danışman ve Rehber olan öğretmenlere yönelik bir günlük eğitimde, sınıflarda ve okullarda homofobik ayrımcılığa karşı nasıl yaklaşım geliştirebilecekleri anlatıldı.
 
Homofobik ve transfobik ayrımcılığa karşı eğitimler düzenleyen Kaos GL, Diyarbakır’da 29 Ekim Cumartesi günü yapılan eğitimi PDR-ÇA-DER ve Diyarbakır Eğitim-Sen’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
 
Eğitimin açılışında“Homofobinin Muhafazakârlık ve Milliyetçilikle İlişkisi”ni ele alan Ege Üniversitesi’nden Sosyal Psikolog, Prof. Dr. Melek Göregenli, muhafazakârlığın homofobik ayrımcılığı nasıl gölgelediğini anlattı. ...>>KAosGL

Pop müziğin yeni kraliçesi olarak tanımlanan ABD’li ünlü pop şarkıcısı 24 yaşındaki Lady Gaga artık üniversitelerde ders konusu!

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Güney Carolina Üniversitesi, önümüzdeki dönemde Sosyoloji Bölümü öğrencilerine “Lady Gaga ve Şöhret Sosyolojisi” adlı dersi verecek.

Profesör Mathieu Deflem’in (48) vereceği derste 24 yaşındaki sıradan bir genç kızın nasıl dünya fenomeni olduğu, pazarlama ve iş geliştirme stratejilerinin etkileri, gay kültürüne olan ilgilisi ve bunun şöhretine kattıkları hakkında teoriler anlatılacak.

Şu an için 50 kişilik bir limiti olan sınıfa yoğun ilgi yüzünden 120 kişilik özel bir sınıf ayarlanacak.
Blogger tarafından desteklenmektedir.