antihomofobi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 'ın uygulamaya koyduğu imza kampanyası için Mersin LGBT 7 Renk Derneği'nin açıklaması;
"Yobaz STK'lar bir olmuşlar, LGBT Onur Yürüyüşü'nü yayınlayan basın yayın organlarını kınamışlar ve kelle istiyorlar. 'Basın Konseyi ve Medya Etik Konseyi'ni göreve davet ediyoruz' demişler.
Onlara göre LGBT'lerin Onur Yürüyüşü yapması, yılda bir kez olsun kitlesel olarak haklarını aramaları ve bunun basında haber olarak yer alması, genel ahlaka ve toplum değerlerine meydan okumaymış!

Evet meydan okuyoruz sizin insanları dışlayan, ötekileştiren, nefretin ve cinayetlerin hedefi haline getiren o kokuşmuş ahlaksız ahlakınıza ve kendinizden başkasının haklarına saygı duymayan değerlerinize. Ahlak kavramı, insanların ortak iyiliğini ifade eden, başkalarına zarar vermeme ilkesi çerçevesinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Oysa sizler dillerinizden düşürmediğiniz bu kavramı dahi çarpıtarak, kendinizden olmayanları hedef göstermekte hiç bir sakınca görmüyorsunuz? Bu zihniyetinizin neresinde ortak fayda ve insanlara zarar vermeme kuralına saygı var?
Sizler hangi cüretle kendinizi makbul, kendiniz gibi olmayanları yasaklanması gerekenler olarak görebiliyorsunuz ve hedef gösteriyorsunuz? Size kim verdi bu hakkı?
Siz homofobikler hastasınız ve derhal karantina altına alınmalısınız. Çünkü ölüm fermanı yayınlayan ağızlarınızdan nefret ve necaset yayıyorsunuz güzelim dünyaya. Asıl sizi sansürlemek lazım çünkü insanlığa zararlı olanlar bizler değiliz, sizlersiniz."Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kaos GL Derneği, Ekoloji Kolektifi ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği "Erkekliğin Tekeşli Heteronormatif Evlilikler ve Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesi" sunumu 8 Mayıs Salı günü Ekoloji Kolektifi’nde gerçekleşecek.
Gayle Rubin, Simone de Beauvoir, Engels gibi heteronormativite ve tekeşli evlilikler üzerine çalışan düşünürlerin yanı sıra, Peter Singer, Brian Dominick ve Tom Regan, Carol Adams gibi hayvan özgürleşmesi üzerine yazan düşünürlerin öngörülerinin buluşacağı bu sunum, ataerkil baskı düzenine daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamayı amaçlıyor.
“İnsana hayvana yeryüzüne özgürlük” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden Güray Tezcan, bu sunumuyla ikinci kez bir Kaos GL forumuna konuk olacak. Tezcan’ın 2011 yazında İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde kadın özgürleşmesi ve tekeşli heteronormatif birlikteliklere alternatif yaşam biçimleri üzerine yaptığı bir araştırmanın sonucunu paylaşacağı bu sunum, ağırlıklı olarak kadın-erkek ilişkilerindeki tahakkümden söz edecek, son olarak da hayvanın mal olarak görülmesinin erkek-egemen kültürle ilintisine değinecek.
8 MAYIS SALI
ERKEKLİK TAHAKKÜMÜNE DAİR VİDEO SUNUM
Yeryüzüne Özgürlük Derneği&Ekoloji Kolektifi&Kaos GL
Saat: 18:30 – 20:00
Yer: Ekoloji Kolektifi, İnkılâp Sokak, 26/4 Kızılay-Ankara
Güray Tezcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği
“Erkekliğin Tek Eşli Heteronormatif Evlilikler ve de Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesine Dair”
7. Homofobi Karşıtı Buluşma’da Bugün:
ODTÜ’de Erkeklik Forumu
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=11175
İlgili haber:
7. Homofobi Karşıtı Buluşma Başlıyor

Homofobi Karşıtı Buluşma iletişim:
Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay – Ankara
Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

Homofobi karşıtı kampanya başlatan İngiliz Futbol Federasyonu, konuyla ilgili yeni bir film yayınladı.
Filmde üç eski futbolcu Brendon Batson, Futbol Federasyonu kupasını kazanan John Scales ve Reading kaptanı Ady William rol alıyor.
Wembley Stadyumu'ndaki soyunma odalarında çekilen 30 dakikalık filmde, eşcinsellere karşı ayrımcılık ile ilgili bir tartışma yürütülüyor.

Haber Bağlantıları;bbc.co.uk/football_homophobia.shtml


Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) için Danışma Kurulu (DK) oluşturan Kaos GL, Sempozyum ve Forumlar için akademik çağrıda bulundu.
20 Mayıs 2012 tarihinde, Pazar günü yapılacak “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” ile tamamlanacak olan 7. Buluşma yerel ayaklarıyla birlikte yine Mart ve Mayıs aylarında gerçekleşecek.
Homofobi Karşıtı Buluşma Sempozyumları
LGBT bireylerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında 5 Sempozyum düzenlenecek.
Sosyal hakların tartışılacağı Sempozyumlarda, cinselliğin tıbbileştirilmesi ve “aile değerleri”, “müstehcenlik”, “genel ahlak” gerekçeleriyle ayrımcı uygulamaları ve eşitsizliği kurumsallaştıran muhafazakâr politikalar ele alınacak. Sempozyuma LGBT’lerle birlikte sosyal haklar alanından ilgili kesimler ile uzmanlar katılacak.
Buluşma Koordinasyonu, geçen dönem İstanbul ve Ankara’da düzenlenen “Akademik Forum”ların 7. Buluşma’da “sempozyum” olarak örgütleneceğini belirtti.
HKB kapsamındadüzenlenecek Sempozyumlar şunlar:
“Barınma Hakkı, Mekân ve Kentin Cinsiyeti”, “LGBT Bireyler İçin Sosyal Hizmet Alanları”, “Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı”, “Çalışma Hayatı, İstihdam, Sendikal Hareket”. Sağlık hakkı için de “Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Seyri ve Eşitsizliğe Karşı LGBT Mücadelesi” Sempozyumu düzenlenecek.
Buluşma Forumları
HKB kapsamındadüzenlenecek Forumlar ise şunlar: “Medya-İletişim Forumu”, “Trans Forum”, “Erkeklik Forumu”, “Lezbiyenler ve Biseksüel Kadınlar Forumu”, “Sanat Forumu”, “Anti-Militarist Forum”, “Anarko-Queer Forum”, “Arkadaş Z. Özger Buluşması”. “Sınırlara Karşı Forum: Milliyetçiliğin Kapadığı Kapılar Nelerin Üstünü Örter?”, “Sosyal Politikalar ve LGBT Hakları Forumu”, “Mültecilik Çalıştayı”, “Gökkuşağı Film Günleri”.
Uluslararası Feminist Forum ve Bölgesel Ağ
2006’dan beri her Buluşma’da gerçekleşen “Feminist Forum”, 2012 Buluşmasında iki günlük, uluslararası bir foruma dönüşüyor.
“Uluslararası Feminist Forum”u koordine edecek olan Kaos GL, başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden kadın örgütlerine çağrıda bulundu. Buluşma Koordinasyonu, Feminist Forum için Türkiyeli feminist örgütlerin temsilcileri ile doğrudan bağlantıya geçeceklerini belirtti.
İslami/muhafazakâr politikaların ve yönetimlerin hâkim olduğu bölgelerin özgüllüğünden hareketle, “Uluslararası Feminist Forum”da, feminist/kadın hareketinin cinsiyetçiliğe karşı mücadelesinde nasıl homofobi ve transfobiye karşı da bir söylem ve pratik geliştirilebileceği tartışılacak.
Önceki Buluşma kapsamında ilki yapılan, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden homofobi karşıtları ile LGBT örgütlerin temsilcilerinin katıldığı “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” toplantısının ikincisi 7. Buluşma kapsamında düzenlenecek.

17 Kişilik HKB Danışma Kurulu
Kaos GL Derneği, “Danışma Kurulu” belirleme kararını 11 Haziran 2011 tarihinde yaptığı 4. Olağan Genel Kurulunda aldı.
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli’nin sorumluluğunda oluşturulan Homofobi Karşıtı Buluşma Danışma Kurulu’nda 17 isim yer alıyor.
Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. Figen Çok, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Şahika YÜKSEL, Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
Dr. Nesrin Yetkin, Psikiyatr
Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü
Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Psikiyatr, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şevki Sözen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Devrim Sezer, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Sema Buz, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü
Doç. Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Zozan Özgökçe, Van Kadın Derneği (VAKAD) Üyesi, Feminist Aktivist
Doç. Dr. İnan Keser, Dicle Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Gülşah Şeydaoğlu, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Hülya Gülbahar, Avukat
Prof. Dr. Melek Göregenli, Sosyal Psikolog, Ege Üniversitesi
Dernek amaçlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına ve homofobik/transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmış alanında başarılı kişilerin dâhil olabileceği Danışma Kurulu, Dernek’in çalışmaları doğrultusunda genişletilebilecek.
Bu isimler yerli veya yabancı bilim çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, iletişimciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sağlık uzmanları, psikolojik danışmanlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ile yurtiçinde veya yurt dışında derneğe yakın ilgi gösteren kişilerden seçilecek.
Sempozyum ve Forumlar için bildiri özetleri bekleniyor
Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında düzenlenecek Sempozyum ve Forumlar için belirtilen başlıklar altında bildiri özetleri bekleniyor.
HKB kapsamında belirtilen Sempozyum veya Forumlarda bildiri sunmak isteyenlerin hazırladıkları bildiri özetlerini 19 Aralık 2011 tarihine kadar, kısa bir özgeçmiş ile birlikte, kaosgl@kaosgl.org adresine iletmeleri gerekiyor.
HKB etkinliklerinde sunulacak çalışmalar, her yıl Buluşma’nın ardından hazırlanan Anti-Homofobi Kitabı’nda yayınlanacak. Anti-Homofobi Kitabı 4 bin adet basılıyor ve akademiye, sivil topluma ve LGBT camiaya dağıtılıyor.
Buluşma için kiminle iletişime geçebilirim?
Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org


http://www.antihomofobi.org/arsiv/2011_hkb_sempozyum_ve_forumlari_icin_cagri.htm
Blogger tarafından desteklenmektedir.