chp etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


        CHP İstanbul   Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle, Ankara Valiliği’nin LGBTİ+  dernekleri tarafından kentte düzenlenmesi planlanan etkinlikleri süresiz olarak yasaklama kararını meclis gündemine taşıdı.     
        Tanrıkulu,  şu soruları yöneltti:


  • Ankara Valiliği’nin yasaklama kararı LGBTİ bireylere yani toplumun bir kesimine karşı açıkça bir ayrımcılık değil midir? Yasaklama kararına ilişkin açıklamanın dışında Ankara Valiliği’nin elinde herhangi bir somut bulgu, bilgi ve belge var mıdır?
  • Son bir yıl içinde Türkiye’de illere göre farklı cinsel yönelimi olan bireylere yönelik toplam kaç saldırı gerçekleşmiştir? Bu olaylarda ölen ve yaralananların adları, olay yerleri ve tarihleri nedir?Bu tür saldırılar sonucunda açılan soruşturma ve davaların halihazırdaki durumu nedir?
  • Gerek Ankara Valiliği gerek İçişleri Bakanlığı ve devletin diğer kurumları insanların ayrımcılığa maruz kalmaması, cinsel yönelimleri, görünüşleri, inançları, etnik kökenleri, dinsel tercihleri gibi gerekçelerle saldırıya uğramaması ve saldırılardan korunması için ne gibi önlemler almaktadır?
  • 2002-2017 yılları arasında yıllar bazında 20 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç LGBTİ birey yaşanan saldırı ve şiddet olayları akabinde yaşamını yitirmiştir?İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde; lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylere yapılan ayrımcılığın bu bireylerin çalışma ve yaşam haklarını ellerinden aldığı ifade edildi.

Önergenin gerekçesinde, Türkiye’de LGBTİ bireylere yönelik toplumsal algının beraberinde büyük bir baskıyı getirdiğine dikkat çekilerek, “Türkiye’de eşcinselliği yasaklayan yasalar yoktur. Ama Medeni Kanun’da ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ifadeleri de yer almamaktadır. Siyasal iktidarlar eşcinselliği kamusal alanda ya yok saymışlar ya da eşcinsellere karşı düşmanca tavırlar sergilemişlerdir” denildi.


İZMİR MV. ZEYNEP ALTIOK VE ARKADAŞLARININ LGBTİ BİREYLERİNİN MARUZ KALDIKLARI AYRIMCILIĞIN, ŞİDDETİN, ÖTEKİLEŞTİRİLMENİN GİDERİLMESİ İÇİN SORUNLARI TESPİTİNE DAİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI TALEBİ 01.07.2015CHP Kadıköy Gençlik Örgütü bünyesinde bulunan LGBT Hakları Araştırma Kurulu’nun altı aydır yürüttüğü rapor çalışması tamamlandı. Bitirilen rapor CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’na sunuldu.

Rapor, partide LGBT bireyler hakkında ilginlik yaratma,  LGBT bireylerin sorunlarıyla ilgili örgüte bilgi verme, LGBT bireylerin partide siyasi temsilinin önünü açma, partinin mecliste LGBT bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yasal düzenlemeler hazırlanması için zemin yaratmave LGBT dostuparti içi işleyişin ana hatlarını ortaya koyma amaçlarıyla CHP Kadıköy Gençlik Örgütü’nün LGBT ve LGBT dostu üyelerince hazırlanandı.

Üç temel başlıktan oluşan raporunilk bölümde homoseksüellik, transfobi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi temel kavramlar hakkında bilgilendirmeler yer alıyor. İkinci bölümde ise LGBT bireylerin yasal düzenlemeler, siyasal temsil,  askerlik, savunma hakları, eğitim, sağlık hizmetleri, istihdam-mobbing, barınma, aile, sansür ve mültecilik noktalarında yaşadığı problemler anlatılıyor. CHP’nin yasa yapma gücü ve siyasal temsil mekanizması olması nedeniyle en çok Yasal Düzenlemeler ve Siyasi Temsil başlıkları üzerinde duruldu.

Üçüncü bölüm ise oldukça ses getireceğe benziyor. CHP’nin ortaya konulan bu sorunlar karşısında ne yapması gerektiğibelirtiliyor.Rapor bu bölümde LGBT bireylerin hakları konusunda partiyi parlamentoda daha aktif olmaya çağırıyor. Öte yandan partinin iç işleyişi adına da önemli tavsiyelerde bulunuyor. İşte o tavsiyeler:
“Parti tüzüğüne cinsel yönelim ve cinsel kimlik ifadelerini eklemeli

Parti disiplin yönetmeliğindeLGBT bireylere karşı sarf edilen nefret söylemlerini suç olarak tanımlamalı,

Parti programında LGBT bireylerin sorunlarına yönelik başlık açmalı,

MYK’da LGBT politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı atamalı,

2014 yerel seçimleri için partimizden aday adaylığı koyan LGBT bireyleri seçilebilecek sıralardan aday göstermeli,

Kazandığımız belediyelerde LGBT bireylere istihdam sağlamalı,

Kazandığımız güçlü belediyelerde trans sığınma evi ve ücretsiz HIV testi hizmeti vermeli,

Üye avukatlarımızı ücretsiz olarak LGBT bireylerin davalarına tahsis etmeli,

Parti içi eğitimler düzenlemeli,

2015 genel seçimlerinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da her seçim bölgesinden en az birer LGBT bireyi aday göstermeliyiz”

Geçtiğimiz Temmuz Ayında CHP Kadıköy Gençlik Örgütü Bünyesinde Kurulan
LGBT Kurulu Raporuna Şekil Vermeye Başladı


CHP’nin ilk kurumsal LGBT yapısı olma özelliğini taşıyan CHP Kadıköy Gençlik Örgütü LGBT Hakları Araştırma Kurulu, hazırladığı çalışma takviminin önünde ilerleyerek rapor yazım aşamasına geçti.

Kurul Ağustos ve Eylül aylarında Lambda, LİSTAG, SPoD gibi kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.  LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu toplantılarına girip diğer siyasi partilerin LGBT temsilcileriyle dayanışma zemini sağladı. Yoğurtçu Parkı’ndaki LGBTI Buluşması’na ve Kaos GL’nin Taksim Buluşması’nda hazır bulundu. LGBTQI bireylerle bireysel buluşmalar sağlayıp görüşmelerde not tuttu.  CHP içinde LGBT politikaları üzerine siyasetçilere danışmanlık yaptı ve diğer şehirlerde CHP içinde LGBT Komisyonu kurmak isteyen gençlerle bilgi-deneyim paylaşımında bulundu. CHP’li siyasetçilerle irtibat kurmak isteyen LGBT örgütlerine aracı oldu. 

Kurul ekim ayı ile birlikte edindiği bilgiler, taradığı akademik yazınlar, dayanışma içinde olduğu LGBT örgütleri ve öz kaynakları doğrultusunda raporunu yazmaya başladı.  11 araştırma başlığı belirleyen CHP’liler 10 başlıkta taslak düzeyinde ilerleme kaydetti. Kurul başkanı C.Can Yüksel’den edinilen bilgilere göre CHP’nin yasa yapma gücü ve CHP’nin siyasi bir temsil mekanizması olması gereğince en çok Yasal Düzenlemeler ve Siyasi Temsil Başlığı üzerinde duruluyor. Bunları Askerlik Muafiyetindeki Kötü Muameleler, Savunma Hakları, İstihdam & Mobing, Eğitim, Sağlık Hizmetleri, Barınma, Sansürler, Aile İlişkileri başlıkları izledi.  Mülteci Sorunları ile ilgili başlık içinse ön hazırlıklar devam ediyor.

CHP içinde olumlu karşılanan girişim diğer birçok şehirdeki LGBTQI ve LGBTQI Dostu CHP üyelerini harekete geçirdi.  CHP Kadıköy LGBT Hakları Araştırma Kurulu ile koordineli çalışan oluşumlar bir an önce raporun tamamlanmasının ardından rapor tespitleri yönünde yol haritası çizmek için sabırsızlanıyor. Bu yüzden kurul daha önce 15 Ocak 2014’te sunulacağını açıkladığı raporu 2013 yılı içerisinde bitirmek adına çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

Kurul Başkanı Yüksel, kurul olarak yaptıkları ziyaretlerde parti tabanını, yöneticilerini, seçmenlerini ikna eden, eğitici, bilgilendirici sade bir rapor yazma amacı güttüklerini söylüyor ve yaptıkları işin kalıcı, üretici ve dönüştürücü bir nitelik taşıdığını vurguluyor. CHP’deki LGBTQI duyarlılığının popülizm tuzağına düşmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını ekliyor.  
Bianet , Batuhan KURTARAN'nın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Üyesi Mahmut Tanal,  kadınların işe alımda ve iş hayatında maruz kaldığı ayrımcılığın giderilmesi amacıyla verdiği teklifte, İş Kanunu'na "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği"ne dayalı ayrımcılık yasağının da eklenmesini istedi.

İş Kanunu'nun varolan 5. maddenin  kapsamının geniş tutulduğu ancak kanunda bulunan muğlak ifadelerin pratikte toplumun önyargıyla yaklaştığı kesimlerin kapsam dışı bırakılabildiğini ifade eden Tanal, “Bu nedenle, özellikle trans kadınların istihdama katılmak konusunda yaşadığı ayrımcılığın yasal çerçevede görünür ve hakların korunur olması için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin İş Kanunu md. 5’e ve Anayasa md. 10’a eklenmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır” 


Kanunu Madde 5’in 1’inci ve 3’üncü fıkralarının aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerektiği belirtildi:
“İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. (1)”
“İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş başvurusu sırasında, iş ilişkisinin kurulması esnasında, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. (2)” Haber/İlgi Bağlantıları;  CHP'den İstihdamda Kadınlara Eşitlik Önerisi


Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Gençlik Örgütü bünyesinde çalışan LGBT Kurulu ilk
toplantısını gerçekleştirdi. Kurul CHP içinde bugüne kadar oluşturulmuş LGBT sorunlarını odağına alan ilk kurumsal yapı olma özelliğini taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de LGBT bireyler için yürüyüş düzenleyen CHP’li gençler herkesi bir kez daha şaşırttı. Bu sefer de CHP içinde LGBT bireyler için oluşturulan bir kurul parti içinde toplantı düzenledi. CHP Kadıköy Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla LGBT bireylerin sorunlarına eğilmek üzere oluşturulan kurul dün (01.08.2013) ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kurulunca tam adı “LGBT Hakları Araştırma Kurulu” olarak belirlenen çalışma grubu LGBT bireylerin sorunları üzerine bir rapor hazırlamayı planlıyor. Kurul, hazırlayacağı raporu partinin üst kademelerine sunmayı ve bu raporla birlikte partinin yetkili organlarını LGBT bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik politika üretmeye teşvik etmeyi planlıyor. Kuruldan edinilen bilgiye göre rapor özellikle genç LGBT bireyleri merkezine alacak.

CHP’li milletvekillerinin mecliste ve onur yürüyüşlerinde LGBT bireylere verdiği desteğin ardından milletvekillerinin aksine CHP örgütlerinin LGBT bireylerin sorunlarına kayıtsız kaldığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.  CHP Kadıköy Gençlik Örgütü Yönetimi ise eleştirileri değerlendirip CHP tarihinin ilk LGBT bireylere yönelik çalışma grubunu kurma konusunda irade ortaya koydu. Kurul, CHP tarihinde kurumsal düzeyde oluşturulmuş ve örgütsel geçerliliği olan ilk LGBT odaklı yapı olma özelliğini taşıyor. İstanbul’daki iki CHP ilçe gençlik örgütünün daha gündemine aynı yapıyı kurmayı aldığı da duyumlar arasında.

Kurul ilk etapta birçok LGBT örgütüyle iletişime geçerek birlikte çalışma zemini arayacak. Görüşmeler ve literatür taramalarının ardından rapor yazılmaya başlanacak. Raporun 15 Aralık 2013’e kadar bitirilmesi planlanıyor. Kurul toplantısında raporun İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca’ya çevrilmesi benimsendi. En geç 15 Ocak 2014’te ise rapor ve çevirilerinin açıklanması bekleniyor.


C.Can YÜKSELMeclis Genel Kurulu’nda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısının 1. bölümün 1. maddesi üzerinde BDP tasarının isminin değişmesi için önerge verdi. BDP, “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı” olarak değiştirilmesini istedi. Ancak BDP’nin önergesi kabul edilmedi. CHP’de, tasarının isminin Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı olarak değiştirilmesi ve birinci maddenin birinci fıkrasına ‘ısrarlı takip mağduru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve cinsel tercih farklılığı” ibaresinin eklenmesini istedi. Ancak CHP’nin önergesi kabul edilmedi.


Haber Bağlantıları; http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1081037&CategoryID=78

http://t24.com.tr/haber/bdpnin-lezbiyen-trans-gey-ve-escinsel-teklifi-reddedildi/198795

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20079314.asp

TBMM'deki aile filtresi uygulaması nedeniyle eşcinsel derneklerinden LGBT'nin sitesine erişimeyen CHP milletvekili Aylin Nazlıaka, isyanını CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K'da dile getirdi. Nazlıaka, "Acaba milletvekilleri çocuk statüsünde mi değerlendiriliyor?" dedi.

(CNN TÜRK) -- CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına katılan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM'de uygulanan ve eşcinsel derneklerine erişimi önleyen internet filtrelemesi ile ilgili konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği soru önergesi ile bu konuyu gündeme taşıyan Nazlıaka, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten de bu konuda bir yanıt beklediğini söyledi.

"Çocuk muyuz?"

Nazlıaka, programda bu konudaki isyanını şöyle dile getirdi:

"Bize sözel olarak yapılan, danışmanıma yapılan açıklama diyeyim daha doğrusu, bunun bir sansür değil, filtreleme olduğu. Fakat bunların bir kelime oyunu olduğunu düşünüyorum. Bana sansürle filtreleme arasındaki farkı anlatabilir misiniz?  Yani bizler TBMM'nin milletvekilleri olarak, toplumun bir kesimine yönelik sorunları gündeme getirmek amacıyla bir araştırma yapmak istiyoruz ve istatistiksel bilgileri çekeceğimiz bir siteye erişimimiz engelleniyor. Ben bunu hiçbir şekilde kabul edemiyorum. Ayrıca da aile kategorisinde filtreleme yapılıyor. Buradan da şu sonucu mu çıkarmalıyım? Acaba milletvekilleri çocuk statüsünde mi değerlendiriliyor!"  Kaynak Tamamı CNNTürk

Salı, 7 Haziran, 2011
CHP Parti Meclisi(PM) üyesi ve Ankara Milletvekili adayı Aylin Nazlıaka Pembe Hayat Lezbiyen Gey, Travesti ve Transeksüel (LGBT) Derneği ile buluşuyor. Derneğin davetine olumlu yanıt veren Nazlıaka’ya öneriler iletilecek, işbirliğinin önemine vurgu yapılacak.
 
Ayrıca CHP İstanbul 2. bölge milletvekili adayları Melda Onur ve Bilge Koçkaya Türkiye'de LGBT’lerin durumu ve söz konusu sorunları ile ilgili bilgi almak için 9 Haziran saat:19:00’da Lambdaistanbul'a gelecekler.. Yapılacak söyleşide, chp'nin önümüzdeki dönemde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bazında yapılan hak ihlallerine karşı nasıl bir tavır alabileceği konuşulacak.
 
CHP PM üyesi ve Ankara 1. Bölge 4. Sıra Milletvekili Adayı Aylin Nazlıaka homofobiye ve transfobiye karşı olduğunu belirterek, LGBT derneği Pembe Hayat’ın buluşma davetine olumlu yanıt verdi.
 
8 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da Ankara’da bulunan Pembe Hayat Derneği’ne gelecek olan Nazlıaka dernek yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları tarafından karşılanacak. Özellikle trans bireylerin yaşadığı baskılar hakkında bilgilendirilecek.
 
Nazlıaka’nın Özgeçmişi
ODTÜ iktisat bölümü mezunu olan Aylin Coşkunoğlu Nazlıaka 42 yaşında. Çalışma yaşamına Koç Holding’de başladı ve daha sonra 24 yaşındayken kendi firmasını kurdu. 2001 yılında “yılın iş kadını”, 2008 yılında da “Yılın Genç İş Kadını” ödüllerini aldı. Siyaset yaşamına 6 ay önce CHP’de kadın kolları MYK üyesi olarak başlayan Nazlıaka her türlü ayrımcılığa karşı duruşu ve iş yaşamındaki tecrübesi ile dikkat çeken isimlerden.

Kaos GL

CHP Manisa Milletvekili adayı Özgür Özel, "Etnik ve inanç farklılıklarımızı ayrımsız sahiplenecek, gelişmenin, hoşgörünün ve barışın Türkiye'sini kuracağız" dedi.
CHP Manisa Milletvekili adayı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Barbaros mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Özel, buradaki konuşmasında iktidara gelmeleri durumunda Roman vatandaşların sorunlarının giderecek projeler üreteceklerini ifade etti. Özel şöyle konuştu:
"Türkiye'de bir tane yoksul vatandaş kalmayacak, bizim sözümüz bu. CHP iktidarında bu böyle olacak. Bu kardeşlerimizin çocukları buralarda yaşamayacak, diğer çocuklar gibi onların da hakları var. Etnik ve inanç farklılıklarımızı ayrımsız sahiplenecek, gelişmenin, hoşgörünün ve barışın Türkiye'sini kuracağız. Yurttaşlarımızın kültürel haklarını çoğulculuk anlayışı çerçevesinde güvence altına alacak ve farklı kimliklerin özgürce yaşamasını sağlayacağız. Toplumsal barışı yüceltecek, ön yargıları ortadan kaldıracağız. Toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendireceğiz. Irk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelindeki ayrımcılıkla ilgili AB müktesebatını hızla iç hukukumuza aktaracağız. Herkesin eşit yurttaş olmaktan kaynaklanan tüm haklarını eksiksiz kullanabilmesini sağlayacak, her türlü ayrımcılığa son vereceğiz. Kültürel haklara saygı içinde toplumsal bütünleşme yaklaşımını benimseyeceğiz. Toplumsal huzur ve barışın teminatı olan kültürler arası etkileşim ve paylaşımı sağlayacağız."

Kaynak


CHP’nin Anayasa Vizyonu” taslağında cinsel yönelim ayrımcılığının yasaklanması da yer alıyor. Ayrımcılık yasağı açıkça yer almalı ve diğer ayrımcılık nedenleri yanında, “yaş, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık” da yasaklanmalıdır.Seçim bildirgesinde “Yeni ve Özgürlükçü Bir Anayasa” vaadine geniş bir yer ayıran CHP, anayasa çalışmalarında da son aşamaya geldi. Anayasa hukukçusu akademisyenlerden de destek alan CHP, 10 temel başlıkta hazırlanan “Anayasa Vizyonu”nda anayasa maddeleri önermek yerine “temel ilkeler”e yer verdi. Anayasanın sivil toplum ve halka hazırlanması gerekliliği vurgulandı. “Anayasa Yapım Yöntemi”, “Anayasanın başlangıç metni”, “Cumhuriyetin Nitelikleri”, “Özgürlükler ve Cinsiyet Eşitliği”, “Çoğulculuk”, “Katılımcılık”, “Parlamenter Sistem (Yasama-Yürütme Dengesi)”, “Yerel Yönetim Reformu”, “Sosyal Devlet ve Ekonomik Alan” ve “Yargı Reformu” olmak üzere 10 temel başlıktan oluşan taslakta CHP tarafından çizilen vizyon şöyle:
 
Cinsel yönelim anayasada: Kadın-erkek eşitliği konusunda, atama ve seçimle üstlenilen kamusal görevlerde “eşit temsil (denklik) ilkesi” anayasaya girmelidir. Ayrımcılık yasağı açıkça yer almalı ve diğer ayrımcılık nedenleri yanında, “yaş, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık” da yasaklanmalıdır.

Zorunlu Din Dersi Kaldırılmalı: Din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin anayasa hükmü yeniden kaleme alınmalıdır. Bu hüküm “devletin, dinler karşısındaki tarafsızlığı, inanç çoğulculuğu, inanç çoğulculuğunun dinsel tutum ve tavırları benimsememeyi de içerdiği ve devletin dinsel baskıyı engelleme yükümlülüğü” göz önüne alınarak kaleme alınmalıdır. Dinsel sömürü yasağı ve devletin temel düzenini dine dayandırma yasağı korunmalıdır. Cumhuriyetin nitelikleri öz bakımından “laik, demokratik, sosyal, insan haklarına dayanan bir hukuk devleti” olarak korunmalıdır. Laiklik ilkesinin pekişmesi için, zorunlu din ve ahlak kültürü dersi kaldırılmalı ve eğitim hakkı “demokratik, çoğulcu değerlere uygun, insan haklarını ve özellikle kadın-erkek eşitliğini tanıyacak ve içerecek biçimde” yeniden düzenlenmelidir.

İbadethane statüsü: Değişik din ve mezheplere mensup yurttaşların tüm hakları güvence altına alınmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı inanç çoğulculuğu gözetilerek yeniden yapılandırılmalıdır.

Basın özgürlüğü: Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve özgül olarak basın özgürlüğü, “özgürlük odaklı olmak üzere” yeniden düzenlenmelidir. RTÜK özerk ve çoğulcu bir yapıya kavuşacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Etnik kökene gönderme yok: Anayasa, Türkçeyi resmi dil olarak korumalıdır. Anadilinin “öğretilmesi” imkânı tanınmalıdır. “Devlet ile birey arasındaki hukuksal bağı” ifade eden ve dine, dile, ırka ya da etnik kökene gönderme yapmayan bir yurttaşlık anlayışı başlangıç metni dışında, bir siyasal hak olarak anayasada yer almalıdır.

Yargı reformu: Anayasa Mahkemesi (AYM) kuruluşu, faaliyeti ve seçimleriyle liyakate uygun, etkili ve adil denetim yapabilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. AYM üyelerinin seçimi yeniden düzenlenmelidir. OHAL KHK’leri, YSK ve YAŞ kararları yargısal denetime açılmalıdır. HSYK kararları da Danıştay’ın denetimine açılmalıdır.

Baraj yüzde 5: Seçim Kanunu, anayasa yapım sürecinde mutlaka tartışılmalı ve seçim barajı, yüzde 5’lik bir baraj biçiminde belirlenmelidir. Siyasal Etik Kanunu, anayasa yapım sürecinde mutlaka tartışılmalı, gecikmeksizin hazırlanmalıdır.

YÖK reformu: YÖK kaldırılmalıdır. Yükseköğrenim alanında, “özerk üniversite”yi esas alan özel bir anayasa maddesi oluşturulmalıdır.

MGK kaldırılmalı: Milli Güvenlik Kurulu, anayasal bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır.

Dokunulmazlıklar: Yasama dokunulmazlığı kesinlikle sınırlanmalı ve tutuklama, gözaltı gibi milletvekilliği görevini sürdürmeye engel tedbirler dışında, yargılamaya izin verilmelidir.

Anayasa Meclisi: Yeni anayasa, yalnızca anayasa yapımı ile görevli olacak bir “Anayasa Meclisi” tarafından yapılmalıdır. Anayasa Meclisi’nin oluşumunda baraj olmamalı, yüksek katılım sağlanmalıdır.

Muğlak ifadeler arındırılmalı: Başlangıç metni, muğlak ve hukuk ötesi ilkelerden arındırılarak, Cumhuriyetin niteliklerinin anlamını pekiştirme ve netleştirme yoluna gidilmelidir. Başlangıç metninde “toplumsal ve siyasal şiddeti önleme, barış içinde bir arada yaşama, toplumsal cinsiyet eşitliği, bölgeler arası eşitsizliği de giderecek adil toplumsal kalkınma, tarihsel ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilir çevre” gibi temel ve güncel kavramlar da bulunmalıdır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.