kaosgl etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Önsözden;
       Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi’nde Pembe Hayat ve Kaos GL Dernekleri olarak LGBTİ örgütlenmesini güçlendirirken aynı zamanda da sivil toplumun hak tememli yaklaşımıyla Türkiye’de LGBTİ hakları konusunda farkındalığın gelişmesini hedefliyoruz. 
PembeHayat./Yayınlar

      Eğitimcilere ve avukatlara yönelik her sene düzenli olarak yaptığımız insan hakları eğitimleri ve seminerleriyle LGBTİ’lerin daha az ayrımcılığa uğradığı bir dünya için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi, “Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu” tanımını, eşcinsel, biseksüel, trans ve interksekslerin sorun yaşadığı bütün alanlar üzerinden tanımlıyor. Sağlık hakkı, sağlığa erişim hakkı da LGBTİ’lerin en çok sorun yaşadığı ya da yaşayacağını düşündüğü- nü alanlardan biri olageldi. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği olarak, Amerikan Psikologlar Derneği’nun yayınlamış olduğu Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzu’nun Türkçe çevirisini yayınlamaktan onur duyarız. 

      Bu çeviriyi LGBTİ hareketinin ruh sağlığı alanında çalışmalarına yön veren; hem LGBTİ’lerin kendileriyle barışmaları hem de ruh sağlığı uzmanlarının homofobi ve transfobileriyle yüzleşerek LGBTİ’lere önyargısız hizmet verebilmeleri için yıllarca çaba harcayan, Psikolog Mahmut Şefik Nil’e ithaf ediyoruz. 
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği adına 
Buse KılıçkayaPembe Hayat ile Kaos GL Dernekleri tarafından yürütülen Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Türkçe’ye çevrilerek Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın finansal desteğiyle
basılan ortak yayın. 
Kılavuzu İndirmek İçin (Pdf)

 PembeHayat


Ankara Valiliği’nin şehirdeki LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklamasının ardından Ankara’daki LGBTİ dernekleri Pembe Hayat ve Kaos GL ortak açıklama yayınladı.Ankara Valiliği’nin “18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikleri” yasakladığını valiliğin internet sitesinden öğrendik.
Valiliğin bu hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî yasak kararının yasal takibini yapacağız. Böylesi toptan ve hakkın özüne dokunan yasaklama kararının hiçbir meşru ve yasal gerekçesi olamaz.
Torba bir yasak ile kapsamı son derece geniş, LGBTİ varoluşunun kendisini kriminalize eden, geniş yorumlamaya ve hak ihlallerine açık, muğlak bir durumla karşı karşıyayız. LGBTİ sivil toplum örgütleri eşit yurttaşlık için ayrımcılığa ve nefrete karşı senelerdir mücadele eden saygın kuruluşlardır. Bu kuruluşların faaliyet alanlarını daraltmanın dahi ötesine geçen, çalışamaz hale getiren yasaklar demokratik bir toplumda asla ve asla kabul edilemez.
Ankara Valiliği’nin bu torba yasağa gerekçe gösterdiği “genel sağlık ve ahlakın korunması”, “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” ifadeleri apaçık ayrımcılıktır. Bu karar ile LGBTİ’lere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık meşrulaştırılmaktadır.
Bu karar ve bu karara gerekçe gösterilen hukuka aykırı ve muğlak kavramlar ile çok temel bir hak olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer temel hak ve özgürlüklerimiz ihlal edilmektedir. Bu karar ile temel hakların özüne ayrımcı saikle müdahale edilmiştir.
Ankara Valiliği’nin yasak kararı Anayasa’mızın eşitliği düzenleyen 10. maddesine yine düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine; Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
Bu açıklama ile aynı zamanda yerel mülki idare; kamu güvenliğini sağlama görevini icra etmek yerine kamunun önemli bir parçası olan LGBTİ’ler ve sivil toplum kuruluşlarını hedef haline getirerek kamu güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.
Bu kararın en kısa sürede yeniden düşünülmesini ve geri alınmasını bekliyoruz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve nefretin bu kadar yoğun olduğu ülkemizde ulusal ve yerel idarelere düşen bu ayrımcılık ve nefrete karşı mücadele etmektir.

Pembe Hayat ve Kaos GLKaos GL Derneği Sendikal Çalışmalar Grubu, “Sendikalarımızı İstiyoruz” kitabını yayınladı.


Kaos GL Derneği ve TIE-Netherlands’ın birlikte yürüttüğü LGBT Çalışanları Sendikal Alanda Güçlendirme Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl içinde bir dizi atölye ve çalışma düzenlendi. Bu çalışmalar sonucu bir araya gelen Kaos LGBT Sendikal Çalışmalar Grubu’nun katkıları ile 2009 yılında basılan “Sendikalarımızı İstiyoruz” kitabı güncellenerek yeniden yayınlandı.

Bu çalışma ile LGB çalışanların iş yaşamında yalnızlaşma, yabancılaşma, işten atılma, işe alınmama, mobing/taciz, aşağılanma ve damgalanmaya gözler önüne seriliyor. “Sendikalarımızı İstiyoruz” kitabı, 2009 yılında yapılan ve güncellenen görüşme sonuçlarını içeriyor. Kitapta ayrıca SPoD’un (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) hazırlamış olduğu Emsal Davalar kitabından istihdam alanında yaşanan ayrımcılığa ilişkin dava örnekleri de yer alıyor.

Kitaba basılı olarak ulaşmak isteyen çalışmacılar sendika@kaosgl.org adresine e-posta atabilirler. Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.kaosgl.org/

Eylül-Ekim 2013 sayısında direnişi LGBT’lerin nasıl deneyimlediği ele alınıyor. Direnişin LGBT hareketine yansımaları ve direniş sürecinde LGBT’lerin, feministlerin ve anti-militaristlerin sunduğu katkılar da direniş özel sayısında tartışmaya açılıyor.

Direniş Sayısında Neler Var?
Kaos GL Dergisi’ne basılı ya da internet üzerinden erişmek için abone olabilir ya da bu bağlantıda bulacağınız kitabevlerini ziyaret edebilirsiniz.

Editörden;
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!
Yasemin Öz, Gezi Parkı’nda ne olduğunu aktarırken, “gezi ruhu” diye sosyal medyaya yansıyan yeni hâlet-i rûhi­yemizi Yıldır Tar yazısında aktarırken, Yeşim Başaran, Gezi’nin hepimizi heyecanlandıran güzel bir açılış olduğunu söylüyor: Gezi direnişi sadece polis saldırdığı zaman hiçbir yere gitmeyerek direnmek idiyse, gezi direnişi bitmiş olabilir. 2 hafta boyunca devletsiz yaşama deneyimimiz idiyse, gezi direnişi bitmiş olabilir. Yok eğer gezi direnişi bu deneyimlerle değişmiş olan halimizle yaşamın her yerinde eyliyor, değişiyor, dönüşüyor olmamız ise, hayır gezi direnişi bitmedi, hakkaten de “bu daha başlangıç, mücadeleye devam”. Tamamı-Devamı KaosGL


KaosGL #direnayol

“Mutlu Aşk Vardır” temasıyla 2006 yılında başlayan yarışmanın dokuzuncusu için desteklerinizi bekliyoruz.

Yaratıcı yazarlık atölyeleri yapmaktan yarışma temasını belirlemeye, ödül hazırlamaktan (evet, ödülümüzü kendimiz yapabiliriz) sponsorlarla görüşmeye, afiş tasarımından konser/etkinlik düzenlemeye kadar yapılacak çok iş var. Eğer “elimi taşın altına koyarım” diyorsan asli@kaosgl.org adresine kendini tanıtan bir e-posta atabilirsin.Telefonlarınızı dinlemiyoruz, hayır buna ihtiyacımız yok; ama partilerimize “lezbiyenden geçilmiyor” dendiği kulağımıza ulaştı. Kızlı erkekli, ibneli dönmeli eğlenelim diye bu daveti bir kırmızı halı olarak düşünebilirsiniz. E peki, kameralar nerede?

Angara bebesi! 
Queer As Folk izliyorsun. Brian’ı çekemiyorsun. Justin’e dibin düşüyor. Partide görüşeceğez!

The L Word izliyorsun. Kendini Shane sanıyorsun. Her zaman “sıradaki!” diyorsun. Partide görüşeceğez!

Dizi karakterlerine özel hazırlanmış her biri ayrı bir tat kokteyllerle bir yaz-sıcağında-Angara Kaos GL partisi…

Ağızdan öpmek serbest!

E, o zaman sorarız biz sana:
Bir gecede kaç shot götürebilirsin?

23 Ağustos Cuma

Konur Sokak.06550 Ankara


Haber/İlgi Bağlantıları; https://www.facebook.com/event

2013 yılında homofobi/transfobi temelli, nefret suçu mağduru yada tanığıysanız, KaosGL'nin hazırladığı bu ankete katılmalısınız.

DEĞERLİ KATILIMCI!
Yaklaşık 28 soruyu yanıtlamak suretiyle en fazla 15 dakikanızı alacak bildiriminiz,
insan hakları ihlallerinin önlenmesi için büyük önem taşıyor!

Verdiğiniz bilgiler Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere karşı
2013 yılında işlenen nefret suçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bu bilgiler analiz edilerek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli nefret suçlarına dair rapor hazırlanacaktır.
Rapor, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan yeterli bir
nefret suçları mevzuatı ve politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunacaktır.


Haber/İlgi Bağlantıları;  https://www.surveymonkey.com/s/WSK6GF3

Kaos GL Derneği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında mülteci hakları eğitimi ve film gösterimi düzenliyor. Perşembe günü saat 14:00 – 17:00 arasında Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek eğitimin ardından saat 21:00’de Roxanne’de “Circumstance” adlı film gösterimi yapılacak.


Mülteci Hakları Eğitimi, Kaos Kültür Merkezi’nde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Cahide Sarı ve Volkan Görendağ ile Kaos GL Derneği’nden Hayriye Kara tarafından verilecek. Sarı temel insan hakları kavramlarını, Görendağ mülteci ve sığınmacıların hukukî hakları ve sorunları ile Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin statüsünü, Kara ise Türkiye’deki LGBT mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunları anlatıp tartışmaya açacak. Eğitim, sadece Kaos GL Derneği üye ve gönüllülerine açık olacak.

Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Roxanne’de yönetmenliğini Maryam Keshavarz’ın yaptığı “Circumstance” adlı film gösterimi yapılacak. !f İstanbul 2012’de de gösterilen film, 2011 yılında Sundance’te İzleyici Ödülü’nü kazandı. Film, İran’ın underground dünyasını iki genç kızın aşkı ve özgürlük mücadelesi üzerinden konu ediniyor.


Haber/İlgi Bağlantıları; https://www.facebook.com/events/405445639571660/

"Homofobi Karşıtı Buluşma"nın bu yıl ki açılışı muhteşem olacak!

Kaos GL & RedLove işbirliğinde gerçekleşecek partinin konsepti "Zeki Müren'i seviniz" . Partide Türkiye'nin en ünlü gösteri ustası "Hala Diva" sahne alacak. Ev sahipliğini Redlove Club'un yaptığı organizasyonun sponsorları arasında PlanetRomeo, IGLTA, ve GAYDAR.co.uk da yer almakta.

Tarih : 04.05.2013
Saat : 22.00
Yer : RedLove Club - Tunalı Hilmi Caddesi 106/6 (Starbucks karşısı)
Bilgi için: Asli@kaosgl.org


Haber/İlgi Bağlantıları; https://www.facebook.com/events/160314257469347/


Derneğimizin bu yıl 8.sini düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında gerçekleştireceği Eğitim Forumu, Eğitimde Alternatif Patikalar alt başlığı ile 21 Nisan Pazar günü Ankara’da.
 
Eğitim alanında yaşanılan sorunların konuşulup, ortak çözüm önerilerinin tartışılacağı forum 21 Nisan Pazar günü TümBel-Sen Konferans salonunda düzenlenecek..
 
13 şehirden eğitimci ve öğrencilerin katılacağı forum herkesin katılımnaa açık. Şehir dışından gelmek isteyen katılımcılar konaklama ve ulaşım ile ilgili yardım almak için egitim@kaosgl.org adresinden dernek ile iletişime geçebilirler.
 
Tarih: 21 Nisan Pazar
Yer: TümBel-Sen Konferans Salonu, Sümer 2 Sokak No: 29/7 Kat:4 Kızılay / ANKARA


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.kaosgldernegi.org/etkinlikdetay.php?id=7296


Kapak Fotoğrafı
Ne zamandır kahvaltı yapmıyorduk değil mi gençler? Hasret artık sona ersin hep birlikte yine kuralım dost sofrasını. Bu Pazar günü saat 13.00’de Kaos Kültür Merkezinde öğrenciler olarak toplanıyoruz. Hem hep birlikte kahvaltı yapıyoruz hem de Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenciler olarak 21’inde gerçekleştireceğimiz Eğitim Forumunu konuşuyoruz.
Yer: Kaos Kültür Merkezi
Tarih: 14 Nisan Pazar, 13.00

http://www.kaosgldernegi.org/etkinlikdetay.php?id=7295Homofobik/Transfobik nefret katletmeye yargı ise katilleri kollamaya devam ediyor
Transseksüel N.K’yi öldüren sanığa “müebbet hapis cezası” veren mahkeme, bu cezayı “iyi halden” 25 yıla düşürdü.
İstanbul Başakşehir’de transseksüel N.K.’yi öldürmekten yargılanan Fesih Demirhan, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fesih Demirhan ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Fesih Demirhan, eşcinsel ve transseksüel cinayetlerinde alışıldık nakaratı tekrar ederek, “kadın sandım evine gittiğimde transseksüel çıktı” bahanesine sarıldı.
Demirhan’a, “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmadakiiyi halini göz önüne alarak cezayı 25 yıla indirdi.
Haber: Kaos GL


Haber/İlgi Bağlantıları; 
 

Kaos GL Derneği yeni yılda yayınlayacağı akademik bir derginin hazırlıklarına başladı. Akademik derginin adının KaosQueer+ olması planlanıyor
 
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) 4. Olağan Genel Kurulu’nun ardından geçen Aralık ayında yaptığı “Danışma Kurulu” toplantısında hakemli/akademik dergi fikrini tartıştı.

Kaos GL Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli’nin sorumluluğunda oluşturulan Danışma Kurulu’nun toplantısında ortaklaşılan “transdisipliner akademik dergi”nin hazırlıkları sürüyor.
 
Melek Göregenli’nin verdiği bilgiye göre Ekim ayında Ankara’da yapılacak toplantıda çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Bu toplantıda, Danışma Kurulu üyelerinden dergi için bir araya gelen hazırlık biriminin Temmuz ayında yaptığı çalışma ele alınacak ve akademik çağrı çıkacak. Dergi başlangıçta yılda iki sayı olarak planlanıyor, süreç içinde mevsimlik periyoda geçilebilecek.
 
Transdisipliner akademik dergi
 
Danışma Kurulu’ndan dergi hazırlık sürecinde bir araya gelen ekip, “akademik disiplinler ve çalışma alanları arasında yeni bir ilişkilenme tarzı araştırıyoruz” dedi ve ekledi, “disipliner sabitliklerin ve donma noktalarının da ötesinde tasavvur ettiğimiz bu ilişkiyi transdisipliner olarak tanımlıyoruz.”
 
Transdisiplinerbir perspektifle yola çıkan ve hakemli bir yayın olarak düşün/eylem dünyasına merhaba demeye hazırlanan KaosQueer+, ‘bilgi’nin cinsiyetlendirilmişliğinin her daim farkında olmak ve bunu problemleştirmek koşuluyla, bütün akademik çalışma alanlarından katkılara, fikir egzersizlerine, yaratıcı fikir çelmelere açık olacak.
 
Adının KaosQueer+ olması planlanan akademik dergi için Ekim ayında yapılacak toplantının ardından çağrı yapılacak.

Haber Bağlantıları; http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=12270
Blogger tarafından desteklenmektedir.