lgbt derneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve Kuir (LGBTQ) bireyler olarak,  2011 yılını da maalesef cinsiyet ifadelerimiz, cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimiz dolayısı ile insan hak ve onuruna yakışmayan muamelelere maruz kalarak geçirdik!

Bugün, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün. Lakin, Kıbrıslı LGBTQ bireyler olarak, Avrupa Konseyi bölgesinde hemcins ilişkiyi suç olarak düzenleyen tek coğrafya Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşıyoruz. Toplumumuz, devlet eliyle sürdürülen, homofobik, bifobik ve transfobik ayrımcılıklara sessiz kalarak, insan haklarının ihlal edilmesine ve LGBTQ bireylerin dışlanmasına göz yummaktadır.

Üzülerek belirtmeliyiz ki, ILGA-Avrupa’nın# yayımlamış olduğu 2012 raporuna göre, Kıbrıs’ın kuzeyi Avrupa bölgesinin kara lekesi olarak duruyor. Sodomi Yasaları’nı devraldığımız İngiltere, aynı rapora göre LGBTQ bireylere sunduğu insan hakları seviyesi ile en üst sırada! Kıbrıs’ın kuzeyi ise, hemcins ilişkileri suç olarak düzenlemenin yanısıra, yetişkin hemcins cinsel rüşt yaşının belirlenmemiş olması, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarına dair positif eylem yasalarının hazırlanmayışı ve cinsiyet geçiş operasyonlarına dair belirli standartların olmayışı nedeniyle Avrupa bölgesinin LGBTQ hakları anlamında en yetersiz hukuki yapısına sahip!
Kuir Kıbrıs Derneği olarak, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün vesilesiyle LGBTQ bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılıkları sonlandıracak adımların ivedilikle atılmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 171-173. maddelerinin kaldırılmasını, taciz ve tecavüz kavramlarının güncel hukuk anlayışına uygun olarak düzenlenmesini ve erkek bireyleri de kapsamasını istiyoruz. KKTC Meclisi’nce başlatılan “Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin ve Cinsel İstismarın Önlenmesi Yasa Önerisi”ni memnuniyetle karşılarken, yasanın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde yeniden değerlendirilerek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkları da kapsayarak  yetişkin erkeklerin ve LGBTQ  bireylerin de haklarını koruma altına almasını talep ediyoruz.

Haber Bağlantıları; http://queercy.org/index.php/medya/basinaciklamasi/346-ayrimciligi-sonlandirmanin-tam-zamani

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından 24 Aralık 2011 Cumartesi akşamı düzenlenen “Yeni Anayasa Yapım Sürecinde LGBT Katılımı ve Demokratikleşme” başlıklı toplantıda Serkan Köybaşı'nın yaptığı konuşma.

SPoD Anayasa Paneli 
“Yeni Anayasa Yapım Sürecinde LGBT Katılımı ve Demokratikleşme” 
Kayıt Zamanı                        : 24 Aralık 2011 
KISALTMALAR 
Mehmet Tarhan                   : MT
Ezgi Başaran                        : EB
Serkan Köybaşı                    : SK 


EB:Bahçeşehir Üniversitesi’nde çalışan Anayasa Hukukçusu Serkan Köybaşı ile başlamak istiyorum. O bize genel hatlarıyla “Demokratik Anayasa Nasıl Olur?” diye anlatacak ama ben bir soruyla başlayayım. SPoD’un da hazırladığı raporda, şimdi LGBT “Nasıl bir anayasa yapılmalı ki LGBT üyelerin de hakları onun içinde olsun?” dendiğinde mesela şöyle bir şey olabilir mi, yani 10. maddede ‘herkes eşittir” maddesinin içerisine bir cinsel yönelim cümle öbeği koymakla mesela hayatımız kolaylaşır mı, Sayın Serkan Köybaşı? 

SK: Öncelikle nazik davetiniz ve cumartesi akşamı burada bulunduğunuz için bu soğuk havada teşekkür ediyorum. Tabii ben bu soruyla girmeyi düşünmüyordum ama ilk önce sorunuza cevap vereyim, hiçbir şey değişmez. Nedenini söyleyeyim, çünkü ben aynı zamanda Yeşiller Partisi üyesiyim, 1982 Anayasasında ilk yazıldığı andan beri çevre hakkı var yani sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var ama 82 anayasasından beri en fazla zarar gören kavramlardan bir tanesi doğa. Yani anayasada bir şeylerin yazması hiçbir şeyi çözmez ama anayasa bütün kanunların temeli olması itibariyle tabii ki önemli bir metin. Ona bağlı olarak…SPoD Çağırıyor!


LGBT hareketini sosyal haklar alanında daha da güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir örgüt kuruyoruz!
SOSYAL POLİTİKALAR, CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPoD) kimlik politikaları ile sosyal politikaları bir arada anlamayı, herkesin, ve özelde LGBT’lerin çalışma, sağlık, eğitim, barınma gibi alanlarda haklarını savunmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.
Gün geçtikçe güçlenen LGBT hareketi ve sosyal haklar mücadelesine katkıda bulunmasını umduğumuz SPoD’un örgütlenme ve çalışma yöntemini sizlerle paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz kokteyle katılmanızı heyecanla bekliyoruz.
Görüşmek dileğiyle,

Yer: Amargi Feminist Kitabevi
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Tel Sok. No: 16 Beyoğlu-İstanbul
Tarih: 15 Haziran 2011
Saat: 19.00
ÇAĞRICILAR
Begüm Başdaş
Cenk Soyer
Cihan Hüroğlu
Erdal Demirdağ
Fatih Yüksel
Hasan Metehan Özkan
Mehmet Tarhan
Murat Çekiç
Sedef Çakmak
Tarkan Fenercioğlu
Özlem Çolak
Zafer Çeler
Zeliha Deniz

SPoD Deklarasyon Metni

Blogger tarafından desteklenmektedir.