lgbt eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


  Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 'nin  ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğu LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı  Avukat Eğitimi’nin IV.sı Aralık Ayı’nda düzenlenecek.

SPod/Duyurular
Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan, isteyen avukatların fotoğrafsız öz geçmişleriyle birlikte şu başvuru formunu doldurarak “6. Avukat Eğitimi” başlığıyla hukuk@spod.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

"SPoD Avukat Eğitimi Çağrısı 


Yaşamın farklı alanlarında LGBTİ+ fobiyle, ayrımcılıkla, hak ihlalleriyle karşılaşan LGBTİ+lar, yaşadıkları hak ihlallerine karşı adalete erişim mekanizmalarını işletmek hususunda haklı olarak çekinmekte zira bu mekanizmalara başvurduklarında çoğu zaman hukuki süreç ya sürüncemede bırakılmakta ya da yargılama süresince zincirleme olarak daha fazla hak ihlaline maruz kalmaktadırlar. Bu durumun en önemli sebepleri, toplumun her alanına sinen LGBTİ+ fobinin hukuk alanına da sirayet etmiş olmasıyla birlikte; sahada çalışan, LGBTİ+ haklarının savunuculuğunu yapabilecek, donanımlı avukat/hukukçu sayısının yetersiz oluşudur.

LGBTİ+ haklarına ilişkin çalışmalara ve davalara bir yenisi eklendikçe, LGBTİ+ aktivizminin hukuk ayağını güçlendirmek günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBTİ+ haklarının insan hakları kapsamında değerlendirilmesi, savunuculuk yöntemlerinin hukuk düzleminde de geliştirilmesi ve bu alanda çalışabilecek avukatların artması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak, ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğumuz LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı VI. Avukat Eğitimi’ni Aralık Ayı’nda düzenleyeceğimizi sevinçle duyurmak isteriz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanının bu proje* dönemi kapsamında gerçekleştireceği avukat eğitimi, önceki avukat eğitimlerinden farklı olarak; çevrimiçi (online) ve yüz yüze (face-to-face) olmak üzere karma (blended) sistem şeklinde kurgulandı. Bu çerçevede; önceki eğitimlerin her birinde incelenen “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Giriş” ve “Ayrımcılık” başlıkları, bu yıl e-learning (çevrimiçi eğitim) olarak düzenlenmekte olup;  16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul’da devam edecek olan eğitimin yüz yüze gerçekleşecek olan oturumlarında ise eğitmenler ve katılımcıların; “Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Uygulama Alanı”, “AİHS ve AİHM İçtihatları çerçevesince LGBTİ+ Hakları”, “Yasal Cinsiyet Geçiş Süreci”, “Kabahatler Kanunu Uygulamaları”, “Vaka Analizi Çalışmaları” ve daha fazla başlığı inceleyip tartışabilecekleri atölye çalışmaları yoluyla etkin bir eğitimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca eğitim ile birlikte eğitim sonrasına dair, avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması ve eğitimi tamamlayan avukatların SPoD Avukat Ağına katılmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı sayısı sınırlı olup, katılmak isteyen avukatların fotoğrafsız öz geçmişleriyle birlikte başvuru formunu doldurarak “6. Avukat Eğitimi” başlığıyla hukuk@spod.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Katılımcılar iletecekleri başvuru formu ve özgeçmişleri dikkate alınarak, son başvuru tarihi gözetilerek belirleneceklerdir. Belirlenen katılımcılara, kendilerine tayin edilen kullanıcı giriş bilgileri ile birlikte 1-4 Aralık tarihleri arasında dönüş yapılacak olup, katılımcıların 16 Aralık’a kadar diledikleri vakitte online olarak, eğitimi tamamlamaları beklenmektedir. Yüz yüze eğitim 16-17 Aralık'ta gerçekleşecek olup, yer ve eğitim programı katılımcılarla daha sonra paylaşılacaktır. Katılımcıların; online ve yüz yüze olmak üzere tüm oturumlara tam katılımları gerekmektedir. Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

"


SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar


Yaşamın her alanında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBT bireyler, hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında da ayrımcılığa uğramaktadırlar. Bunun sebebinin yaşamın her alanına sirayet eden homofobi olduğu kadar LGBT konularında bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersizliği olduğuna inanıyoruz.

LGBT haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda savunma yöntemlerinin geliştirilebilmesi için konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması çok önemlidir. Türkiye’nin farklı şehirlerden Avukatların LGBT hakları ve bu konudaki yasal mevzuat alanında eğitilmesi ve bu kapsamda bir başvuru kitabının/veri tabanının oluşturulması da hakları ihlal edilen LGBT bireylerin yasal mücadelelerinin güçlenmesini sağlayacaktır.

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak geçtiğimiz Nisan ayında başlatmış olduğumuz “Türkiyeli LGBT’lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Avukatlara yönelik LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar konulu ilk eğitimi Temmuz ayında Türkiye’nin 6 ilinden 22 Avukatın katılımıyla gerçekleştirdik. 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde ikinci kezİstanbul’da düzenlenecek olan eğitimde de temel insan hakları, Avukat-müvekkil ilişkilerinde LGBT duyarlılığı, Uluslararası Sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örneklerinin yanı sıra, vaka analizlerinin yapılacağı çalışmalarla avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitimler Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Lambdaistanbul Derneği AvukatıFırat Söyle tarafından verilecektir.

Katılımcı sayısı 25 ile sınırlı olup, katılmak isteyen Avukatların özgeçmişleriyle birlikte başvuru formunu eksiksiz doldurarak info@spod.org.tr adresine en geç 10 Eylül 2012tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. İstanbul dışından katılacak avukatların ulaşım ve konaklama masrafları SPoD tarafından karşılanacaktır. Eğitimin gerçekleştirileceği yer ve eğitim programı daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Eğitimde tüm oturumlara katılım zorunludur.

Her türlü soru ve bilgi için iletişim adresi  info@spod.org.tr


Haber Bağlantıları; www.spod.org.tr/turkce/spod-avukat-egitimi-cagrisi/
Blogger tarafından desteklenmektedir.