lgbt hukuk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar


Yaşamın her alanında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBT bireyler, hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında da ayrımcılığa uğramaktadırlar. Bunun sebebinin yaşamın her alanına sirayet eden homofobi olduğu kadar LGBT konularında bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersizliği olduğuna inanıyoruz.

LGBT haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda savunma yöntemlerinin geliştirilebilmesi için konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması çok önemlidir. Türkiye’nin farklı şehirlerden Avukatların LGBT hakları ve bu konudaki yasal mevzuat alanında eğitilmesi ve bu kapsamda bir başvuru kitabının/veri tabanının oluşturulması da hakları ihlal edilen LGBT bireylerin yasal mücadelelerinin güçlenmesini sağlayacaktır.

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak geçtiğimiz Nisan ayında başlatmış olduğumuz “Türkiyeli LGBT’lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Avukatlara yönelik LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar konulu ilk eğitimi Temmuz ayında Türkiye’nin 6 ilinden 22 Avukatın katılımıyla gerçekleştirdik. 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde ikinci kezİstanbul’da düzenlenecek olan eğitimde de temel insan hakları, Avukat-müvekkil ilişkilerinde LGBT duyarlılığı, Uluslararası Sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örneklerinin yanı sıra, vaka analizlerinin yapılacağı çalışmalarla avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitimler Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Lambdaistanbul Derneği AvukatıFırat Söyle tarafından verilecektir.

Katılımcı sayısı 25 ile sınırlı olup, katılmak isteyen Avukatların özgeçmişleriyle birlikte başvuru formunu eksiksiz doldurarak info@spod.org.tr adresine en geç 10 Eylül 2012tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. İstanbul dışından katılacak avukatların ulaşım ve konaklama masrafları SPoD tarafından karşılanacaktır. Eğitimin gerçekleştirileceği yer ve eğitim programı daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Eğitimde tüm oturumlara katılım zorunludur.

Her türlü soru ve bilgi için iletişim adresi  info@spod.org.tr


Haber Bağlantıları; www.spod.org.tr/turkce/spod-avukat-egitimi-cagrisi/

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2010’da öldürülen Esra Yaşar, Ayşe Selen Ayla ile Azra Has’ın davasında Siyah Pembe Üçgen LGBT Derneği’nin müdahilliğine karar verdi.
İzmir - Kaos GL Haber Merkezi
26 Mart 2012, Pazartesi

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi sivil toplumun müdahillik talebine olumlu yanıt verdi.
2010 yılında İzmir'de üç kadının öldürülmesi davasının dokuzuncu duruşmasında bugün (26 Mart) önemli gelişme yaşandı. Davaya müdahillik talebinde bulunan İzmir Siyah Pembe Üçgen LGBTT Derneği'nin isteği, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.
Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahilliğini de onaylarken, tüzel kişiliği olmadığı gerekçesi ile "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nu geri çevirdi.

Müdahillik neden önemli?

Dezavantajlı kimliklerden mağdurlar, hayatta olmaları durumunda dahi adalete erişimde ciddi çekinceler ve sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin, HIV/AIDS ile yaşayanlar kişiler, mahremiyetlerinin korunamayacağını düşünerek, kendilerini ilgilendiren herhangi bir suç ile ilgili mahkemelere başvuramıyorlar. Türkiye'deki yasal statü boşluğu ve ekonomik nedenlerle mülteci ve göçmenler de sıklıkla sivil toplum örgütlerinden destek istiyorlar. Benzer bir durum kadın cinayetlerinde yaşanıyor.
Çoğu zaman cinayetin faili kadının kendi ailesinden, aile kararını uygulayan bir yakını oluyor. Böyle durumlarda aile, mahkemeyi sahiplenmek bir yana, bizzat zanlı durumunda oluyor. Karar alma ve uygulama mekanizmalarında yeterince temsil edilmeyen, ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan ayrımcılığa uğrayan tüm kimlikler, yargı aşamalarında sivil toplum örgütlerinin müdahilliğine büyük ihtiyaç duyuyorlar. Sivil toplum örgütleri, işkence ve kötü muamele, ayrımcılık ve nefret suçu vakalarında, suçun hedefinin sadece mağdur değil, onun temsil ettiği sosyal grup üzerinden toplumsal barış olması nedeniyle, zarara uğradıklarını beyan ederek müdahillik taleplerinde bulunuyorlardı. Örgütler, ayrıca, adalete ideolojik yaklaşabilen polis, zorunlu müdafi avukat, savcı ve yargıçların olduğu gerekçesi ile, bu taleplerinde ısrar ediyorlardı.


Haber Bağlantıları; http://www.bianet.org/bianet/lgbtt/137214-lgbt-derneginin-mudahillik-talebi-kabul-edildi

Sırp adaleti, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden eşcinselleri tehdit eden bir kişiyi "üç ay hapis cezasına" çarptırdı, ancak cezasını tecil etti 

Beta ajansının haberine göre, adli kaynaklar, mahkeme tarafından suçlu bulunan Sima Vladiciç isimli hükümlünün, aynı suçu tekrarlaması durumunda hapis yatacağını belirttiler.

 


Haber Bağlantıları;http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx>>

Günün gazete haberlerinde, Chp İstanbul Milletvekili  Ayşe Eser DANIŞOĞLU' nun Yükseköğretim Kanunu`nun öğrenci disiplin işlerini düzenleyen ve öğrencilere uzaklaştırma cezası getiren 54. maddesinin değiştirilmesi için teklif verdiğinden bahsediliyor.

Danışoğlu ilgili maddenin;
Yükseköğretim kurumları içinde öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya kısıtlayan, kurumların çalışma düzenini bozan, akademik amaçla hile ve yalana başvuran, kopya çeken ve çektiren, eser ve bilim hırsızlığı yapan, yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, idari personele ve öğrencilere, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi düşünce ve benzeri nedenlerle sözlü ve/veya fiziksel saldırıda bulunan, şiddet uygulayan, hakaret edenöğrencilere, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma cezaları verilir. Tutuklu ve/veya hükümlü öğrencilerin kayıtları, ceza infaz kurumlarında bulundukları süre zarfında isteği bağlı olarak dondurulur" şeklinde değiştirilmesini istemiş.

Ayşe Eser Danışoğlu'nun teklife cinsel yönelim'i de dahil etmesi LGBT haklarının hukuki zemine taşınması açısından önemli.

Chp'nin kadın vekilleri Şafak Pavey ve Aylin Nazlıaka'nın LGBT'ye açık destekleri de untulmamalı.


Haber Bağlantıları;
Chp'li Danışoğlu'ndan Yükseköğretim Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül’ün, KAOS GL’nin düzenlediği bir toplantıya katıldığı için “Üskül’ün tercihi sapıklardan yana” başlığı atan Yeni Akit (Vakit) gazetesini tazminata mahkûm etti. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarını bozan Yargıtay, basın özgürlüğünün kişilik haklarının ihlali anlamına gelmediğine vurgu yaptı. ...

 KAOS GL Derneği Yeni Akit ve Arseven aleyhine tazminat talebiyle dava açtı. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi “Üskül’ün tercihi sapıklardan yana” başlıklı haberi, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi de Arseven’in yazısını ‘eleştiri sınırları içinde’ görerek açılan davayı reddetti. Kararların temyiz incelemesi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Daire, iki mahkemenin verdiği kararı da bozdu. Bozma kararında basın özgürlüğünün kişilik haklarının ihlal özgürlüğü anlamına gelmediğine vurgu yapıldı. KAOS GL’nin ‘farklı cinsel tercihi olanların haklarını savunan bir dernek’ olduğu belirtilen kararda Zafer Üskül’ün de bu konudaki taleplere ilgi gösteren bir milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak toplantıya katıldığı kaydedildi. Yazıda farklı cinsel tercihlerde olanlarla ilgili eleştiri sınırını aşan ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığına dikkat çeken Daire, yazar ve gazetenin tazminat ödemesine hükmetti. ...Radikal- Tamamı

Akit: 4.000TL Yazarı Serdar Arseven: 2.000TL tazminat ödeyecek.


Haber Bağlantıları;
Eşcinsellere sapık ve dönme demek hakarettir-Radikal 09.01.2012
Dönmelere Teminat Veren Bir Ak Partili -Haber Vaktim
Yıldırım Türker 26.05.2008 Köşe Yazısı - LGBT Raporu
Küçük İskender -Bizden Tiksiniyorlar -OdaTv 10.06.2008
Blogger tarafından desteklenmektedir.