meclis etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Avustralya'da eşcinsel politikacı Tim Wilson, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, o sırada izleyici locasında bulunan partneri Ryan Patrick Bolger'e evlilik teklif etti.

Evlilik teklifi sırasında gözyaşlarını zor tutan Tim Wilson, evlilik eşitliğinin yasalaşması için siyasete atıldığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da yapılan referandumda halkın yüzde 61,6'sı eşcinsel evliliklere "evet" demişti. Avustralya Temsilciler Meclisi evlilik eşitliğini düzenleyen tasarıyı oylayacak.


 qz.com

Geçtiğimiz günlerde ; Türkiye'nin (açık) ilk eşcinsel milletvekili adayı Barış Sulu HDP'den aday
Barış Sulu -indiegogo.com
gösterilmişti. 

Seçim çalışmaları için ;İndiegogo'da adına bir destek kampanyası başlatmış. Kampanya için toplamak istediği rakam Türkiye şartlarında gayet "mütevazı" desem yeridir. 

Destek sizi için şuradan alalım.Merhaba,
Ben Barış Sulu,
Tam 20 yıl önce dolaptan çıktığım, “ben eşcinselim” deyip cinsel kimliğimi kabul ettiğim günkü kadar heyecanlıyım, çünkü şimdi de “evet ben eşcinsel bir milletvekili adayıyım” diyorum.
Bu yolculuğumun büyük bir yük olduğunun gayet farkındayım, 1998’den beri içinde yer aldığım LGBT mücadelesinde edindiğim deneyim sonucu büyük yükleri sırtlanmadıkça ilerleme kaydedilmediğini anladım, 20 yıl önce 20 kişi zor yürürken şimdilerde sesimizin yüzbinlerle savunulması bu mücadeleyi yüklenen ve sesi şimdiye kadar duyulmamış hak savunucularının yani biz LGBT bireylerin cesaretinin sonuçlarıdır ve en güzel sonucu da özgürlüktür.

Dünyada özgürlüğünden mahrum tek bir eşcinsel, biseksüel, trans, interseks, kendini cinsiyetsiz olarak adlandıran ya da cinsiyetini adlandırmayan kişi bile kalmaması hayalini kurdum ve bu hayalin peşinden gidiyorum.
Toplumun tüm kesimlerinin Eşcinsel, Biseksüel, Trans, İntersekslerle barışmasının zamanı geldi, bu fırsatı hepbirlikte yaratabilmek için desteğinize ihtiyacım var.
Birlikte yaşamak için, Anayasa’nın eşitliği düzenlediği maddesinde “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin geçmesi için, Nefret Suçları Yasası’nda eşcinsel, biseksüel, trans, intersekslere koruma sağlanabilmesi için, sağlık hakkına başta trans ve interseks bireyler olmak üzere tüm LGBTİ'lerin eşit bir şekilde erişiminin sağlanması için, eğitim ve istihdamda LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkların ortadan kalkması ve yasal korunmaya alınması için, medeni haklardan LGBTİ'lerin eşit şekilde yararlanabilmesi için
Meclis’e Barış Gerek!
Seçim kampanyamı desteklemek için bağışlarınızı bekliyorum. Sevgilerimle.
HDP Eskişehir Milletvekili Adayı
LGBTİ bireylerin önündeki barajları da hep birlikte yıkalım!Semih Şen

Bianet , Batuhan KURTARAN'nın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Üyesi Mahmut Tanal,  kadınların işe alımda ve iş hayatında maruz kaldığı ayrımcılığın giderilmesi amacıyla verdiği teklifte, İş Kanunu'na "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği"ne dayalı ayrımcılık yasağının da eklenmesini istedi.

İş Kanunu'nun varolan 5. maddenin  kapsamının geniş tutulduğu ancak kanunda bulunan muğlak ifadelerin pratikte toplumun önyargıyla yaklaştığı kesimlerin kapsam dışı bırakılabildiğini ifade eden Tanal, “Bu nedenle, özellikle trans kadınların istihdama katılmak konusunda yaşadığı ayrımcılığın yasal çerçevede görünür ve hakların korunur olması için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin İş Kanunu md. 5’e ve Anayasa md. 10’a eklenmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır” 


Kanunu Madde 5’in 1’inci ve 3’üncü fıkralarının aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerektiği belirtildi:
“İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. (1)”
“İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş başvurusu sırasında, iş ilişkisinin kurulması esnasında, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. (2)” Haber/İlgi Bağlantıları;  CHP'den İstihdamda Kadınlara Eşitlik Önerisi

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) hareketi olarak Anayasa’nın “eşitlik” maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmesi talebimizi 2001 yılından bu yana kamuoyu ve karar alıcılar ile paylaşıyoruz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın Anayasal düzlemde yasaklanması ve LGBTI yurttaşların eşit yurttaşlar olarak tanınması amacıyla kampanyalar düzenledik, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere bu taleplerimizi anlattık. Anayasa’daki eşitlik maddesi toplumda karşılaşılan ayrımcılıklara karşı bireylerin haklarını korumak için var. 12 Eylül Anayasası’nda yer alan “genel ahlak” ve “Türk aile yapısına aykırılık” gibi muğlak ifadeler, haklarımızın gasp edilmesine neden oluyor. Temel haklarımızın yasa uygulayıcılarının kişisel önyargılarına kurban edilmemesi için mücadele veriyoruz.

Demokratik talebimize sahip çıkıp Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na LGBTİ yurttaşların anayasal eşitliğini ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı Meclis gündemine taşıyarak topluma karşı ödevlerini yerine getiren BDP ve CHP’ye teşekkür ederiz. AKP ve MHP ise bu konudaki dışlayıcı tutumlarını devam ettirerek bizlere yönelik ayrımcılığa ortak olmuşlardır. Nihayetinde söz konusu partiler, komisyon tartışmalarının ardından, “eşitlik” maddesinin kendisine değilse de, Anayasa gerekçesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin geçmesinde BDP ve CHP ile uzlaşabileceklerinin sinyalini verdiler.

Bu sinyal parlamentoya sunulacak olan Anayasa taslağının gerekçesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin yer alacağını garanti altına almıyor. AKP ve MHP’nin toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda topluma karşı görevlerini yerine getirmemekteki ısrarı, AKP’li vekillerin LGBTİ’leri hasta ilan eden açıklamaları bizleri kaygılandırmaktadır. Daha yaklaşık üç ay önce, CHP tarafından sunulan LGBT’lere ilişkin Meclis Araştırma Önergesi BDP tarafından desteklenirken, aleyhine söz alan AKP milletvekili Türkan Dağoğlu tıp doktoru kimliğini kullanarak “LGBT denen durumun normal dışı bir davranış” olduğunu iddia etmiş, böylelikle hem kendisinin hem de temsil ettiği iktidar partisinin bu bireylerin yaşadığı sorunların araştırılmasına bile karşı çıktıklarını gözler önüne sermiştir.

Biz cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının Anayasa’nın eşitlik maddesinde açık bir şekilde yasaklanması talebimizde ısrar ediyoruz. Ancak mevcut siyasi aktörlerle bu sağlanamıyor ise, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının en azından eşitlik maddesinin gerekçesinde yer alması LGBTİ’ler açısından büyük önem taşımaktadır.

Biz LGBTİ bireyler ve LGBTİ örgütleri olarak yasalardaki eksikliklere rağmen eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal dönüşüme katkı sunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Destekçilerimizi de bu sürecin bizlerle birlikte takipçisi olmaya ve bir kez daha tüm siyasi partileri ayrımcılığa karşı ve eşit yurttaşlık için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

İmzacılar:
Hebun LGBT Derneği Diyarbakır
Hêvi LGBT İnisiyatifi
İstanbul Ayıları
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL)
Keskesor LGBT Oluşumu
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
LİSTAG LGBTT Aileleri İstanbul Grubu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD)
Trans Blok
Trans Dayanışma Merkezi Derneği (T-Der)
Voltrans Grubu
Boğaziçi Üniversitesi LGBT – LuBUnya
Bilgi Üniversitesi LGBT Gökkuşağı Klubü
Marmara Üniversitesi LGBT – MadiMar
ODTÜ LGBT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi LGBT – Flu Baykuş
İstanbul Üniversitesi LGBT – İÜ Radar
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, eşitlik maddesi üzerine yapılan tartışmaların sonucunda uzlaşmaya vardı. Uzlaşmadan eşitlik adına kadınlara kota ve türban, LGBT’lere ise maddenin kapsamı dışında kalmak çıktı. Mecliste yer alan partiler, cinsel yönelim ayrımcılığı ile ilgili bölümün, eşitlik maddesinin “gerekçesinde” yer almasına karar verdiler.
AKP, MHP, CHP ve BDP’ye soruyoruz: Kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?

Üzerinde uzlaştığınız eşitlik maddesinin LGBT’lere yönelik ayrımcılığa karşı herhangi bir yasal bağlayıcılık getirmediğinin, giderek daha gür bir sesle yükseltilen eşitlik talebini karşılamaktan çok uzak kaldığının farkındayız. Cinsel yönelim ayrımcılığının doğrudan eşitlik maddesine girmemesi üzerinde uzlaşan bütün partileri protesto ediyoruz.

“LGBT’ler AKP anayasasına sığmaz” tespitimiz bir kez daha doğrulanmış, yeni anayasa gündemi üzerinden yaratılan ve pek çok LGBT derneğini de etkisine alan beklentiler yine boşa çıkmıştır. Bundan sonra yapılması gereken, iktidarın inşa ettiği gerici rejime uyarladığı yeni anayasanın meşruiyetinin sorgulanmasıdır. Milyonlarca direnişçinin “Hükümet istifa!” talebi güncelliğini ve haklılığını korumaktadır.

Gökkuşağının Kızılı olarak bu köhne düzenin LGBT’lere eşit yurttaşlık haklarını hiçbir zaman vermeyeceğinin, kapitalizm sürdükçe ayrımcılığın ekonomik ve toplumsal dayanaklarının tasfiye edilemeyeceğinin, burjuvazinin işçi sınıfını bölmek için yararlandığı homofobi ve transfobiden vazgeçemeyeceğinin farkındayız.

Eşitlik, özgürlük ve adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin “gerekçesi” budur!

Gökkuşağının Kızılı

15 Ağustos 2013


Listag'dan vekillere açık mektup var;


"Bizler çocukları eşcinsel ve trans olan anne ve babalar olarak cesaretle ve samimiyetle kameranın karşısına geçip neler yaşadığımızı "Benim Çocuğum" belgeselinde anlattık ve Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le yapılan görüşmeye dayanarak vekillerimize ve eşlerine Meclis yakınında bir gösterim düzenledik. Bu özel hikayelerimizi vekillerimizle paylaşmayı gönülden diliyoruz.
Vekillerimizin, "Benim Çocuğum" belgeselinin T.B.M.M. özel gösterimine teşrifleri bizleri onurlandıracaktır.
Tarih:15 Nisan 2013, Pazartesi, 19:00, ANKARA

Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.change.org/petitions/t-b-m-m-vekiller

 

Bakan Fatma Şahin
Aylin Nazlıaka
Chp Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın "nefret cinayetleri"yle ilgili yasal ya da anayasal bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği soru önergesini, Bakan Fatma Şahin yanıtladı.

Biz 74 milyonluk bir aileyiz. Herkesin hakları bizim için kutsaldır. Nefret cinayetleri kabul edilemez. Bu konuda hem anayasa hem de uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarımız mevcuttur. Bu konuda bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattık.

CHP'li Nazlıaka Bakan Şahin'in yanıtını yetersiz bularak; Şahin yanıtında eşcinsel ve transları tanımlayan 'LGBT' ifadesini kullanmamıştır. Sayın Fatma Şahin, LGBT demekten mi çekinmektedir? Kendisi LGBT birey demediğinde; LGBT bireyler ve yaşadıkları sorunlar ortadan kaybolmamaktadır. dedi.


Haber Bağlantıları;

Nefret Suçları'na Şahin Pençesi -Akşam


LGBT Haklarını Savunan Adaylar Meclis’te
Dün yapılan genel seçimde, homofobi ve transfobiye karşı duyarlı milletvekili adayları da seçildi ve Meclis’e girdiler.

Diyarbakır'da Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun seçim başarısını kutlayan BDP'li kitleye, gökkuşağı bayraklarıyla LGBT'ler de katıldı.

Dün (12 Haziran) yapılan genel seçim sonuçlar belli oldu. Seçimlerde AKP oy oranını arka arkaya üçüncü seçimde de artırmayı başararak büyük bir başarı kazandı. CHP oylarını artırdı ama ciddi bir sıçrama yapamadı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku ise hem 36 milletvekili çıkardı, hem de oy tabanını genişletti.

TBMM’de LGBT haklarını savunacak vekillerin sayısı arttı

LGBT’lerin Meclis’te sesi olacağını söyleyen Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu’ndan, yazar ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder İstanbul Milletvekili seçildi.

Ankara’da Pembe Hayat Derneğini ziyaret eden CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Ankara Milletvekili adayı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili olarak seçildi.

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları Melda Onur ve Bilge Koçkaya da Türkiye'de LGBT’lerin durumu ve söz konusu sorunları ile ilgili bilgi almak için Lambdaistanbul'u ziyaret etmişlerdi.
Lambdaistanbul’u ziyaretinde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı ellerinden geleni yapacaklarını, yasal değişimlerinin LGBT bireylerin özgürleşme sürecini hızlandıracağını ama asıl önemli olanın toplumsal değişimi sağlamak olması gerektiğini söyleyen İstanbul CHP 2. Bölge Milletvekili adaylarından Melda Onur da Meclis’te.

Eski diplomat olan ve insan haklarından sorumlu gölge bakan gibi çalışacağını söyleyen Şafak Pavey de CHP İstanbul Milletvekili seçildi ve Meclis’e girdi.

Önceki dönemde TBMM’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı LGBT’lerin haklarını arayan Sebahat Tuncel, Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu’ndan İstanbul Milletvekili seçildi ve yeniden Meclis’e girdi.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ya katılan ve Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu’ndan Mersin Milletvekili seçilen Ertuğrul Kürkçü de ilk kez Meclis’e girdi.

Milletvekili seçilen ve yeni dönemde TBMM’de çalışacak vekillerden cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı duyarlı isimler arasında CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer alıyor.
Blogger tarafından desteklenmektedir.