spod etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


  Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 'nin  ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğu LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı  Avukat Eğitimi’nin IV.sı Aralık Ayı’nda düzenlenecek.

SPod/Duyurular
Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan, isteyen avukatların fotoğrafsız öz geçmişleriyle birlikte şu başvuru formunu doldurarak “6. Avukat Eğitimi” başlığıyla hukuk@spod.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

"SPoD Avukat Eğitimi Çağrısı 


Yaşamın farklı alanlarında LGBTİ+ fobiyle, ayrımcılıkla, hak ihlalleriyle karşılaşan LGBTİ+lar, yaşadıkları hak ihlallerine karşı adalete erişim mekanizmalarını işletmek hususunda haklı olarak çekinmekte zira bu mekanizmalara başvurduklarında çoğu zaman hukuki süreç ya sürüncemede bırakılmakta ya da yargılama süresince zincirleme olarak daha fazla hak ihlaline maruz kalmaktadırlar. Bu durumun en önemli sebepleri, toplumun her alanına sinen LGBTİ+ fobinin hukuk alanına da sirayet etmiş olmasıyla birlikte; sahada çalışan, LGBTİ+ haklarının savunuculuğunu yapabilecek, donanımlı avukat/hukukçu sayısının yetersiz oluşudur.

LGBTİ+ haklarına ilişkin çalışmalara ve davalara bir yenisi eklendikçe, LGBTİ+ aktivizminin hukuk ayağını güçlendirmek günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBTİ+ haklarının insan hakları kapsamında değerlendirilmesi, savunuculuk yöntemlerinin hukuk düzleminde de geliştirilmesi ve bu alanda çalışabilecek avukatların artması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak, ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğumuz LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı VI. Avukat Eğitimi’ni Aralık Ayı’nda düzenleyeceğimizi sevinçle duyurmak isteriz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanının bu proje* dönemi kapsamında gerçekleştireceği avukat eğitimi, önceki avukat eğitimlerinden farklı olarak; çevrimiçi (online) ve yüz yüze (face-to-face) olmak üzere karma (blended) sistem şeklinde kurgulandı. Bu çerçevede; önceki eğitimlerin her birinde incelenen “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Giriş” ve “Ayrımcılık” başlıkları, bu yıl e-learning (çevrimiçi eğitim) olarak düzenlenmekte olup;  16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul’da devam edecek olan eğitimin yüz yüze gerçekleşecek olan oturumlarında ise eğitmenler ve katılımcıların; “Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Uygulama Alanı”, “AİHS ve AİHM İçtihatları çerçevesince LGBTİ+ Hakları”, “Yasal Cinsiyet Geçiş Süreci”, “Kabahatler Kanunu Uygulamaları”, “Vaka Analizi Çalışmaları” ve daha fazla başlığı inceleyip tartışabilecekleri atölye çalışmaları yoluyla etkin bir eğitimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca eğitim ile birlikte eğitim sonrasına dair, avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması ve eğitimi tamamlayan avukatların SPoD Avukat Ağına katılmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı sayısı sınırlı olup, katılmak isteyen avukatların fotoğrafsız öz geçmişleriyle birlikte başvuru formunu doldurarak “6. Avukat Eğitimi” başlığıyla hukuk@spod.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Katılımcılar iletecekleri başvuru formu ve özgeçmişleri dikkate alınarak, son başvuru tarihi gözetilerek belirleneceklerdir. Belirlenen katılımcılara, kendilerine tayin edilen kullanıcı giriş bilgileri ile birlikte 1-4 Aralık tarihleri arasında dönüş yapılacak olup, katılımcıların 16 Aralık’a kadar diledikleri vakitte online olarak, eğitimi tamamlamaları beklenmektedir. Yüz yüze eğitim 16-17 Aralık'ta gerçekleşecek olup, yer ve eğitim programı katılımcılarla daha sonra paylaşılacaktır. Katılımcıların; online ve yüz yüze olmak üzere tüm oturumlara tam katılımları gerekmektedir. Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

"


SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı uluslararası ve ulusal mevzuat ve içtihatlar, hak ihlalleri raporları ve emsal dava analizleri çerçevesince çıkarttığı ‘LGBT Davaları AIHM Yargıtay ve Danıştay İçtihatları (Kasım, 2012)’, ‘2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli insan Hakları İhlalleri izleme Raporu (Ağustos, 2013)’, ‘LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri (Ağustos, 2013)’ ve ‘2015 LGBTİ’lerin Hukuk ve Adalete Erişimi (Haziran, 2016)’ yayınlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
Hukuk ve Adalete Erişim Alanı’nın, bugüne kadar çıkarttığı yayınlardan yapısal anlamda farklılaşarak hayata geçirmeyi hedeflediği bu dergide temel olarak LGBTİ+’ların hukuk ve adalete erişiminin mercek altına alınması hedefleniyor. Derginin, aktivist bir pencereden, disiplinler arası yaklaşımları ön planda tutarak hukuk alanına güncel bir soluk getireceği düşünülüyor.
Düzenli olarak çıkarılması planlanan bu yayının aktüaliteyi takip ederek her alana güncel içgörü sunabilmesi adına, bu konu ekseninde çalışmalar yapan akademisyen, araştırmacı, avukat, yazar ve aktivistlerden iletecekleri yazılar ile katkıda bulunmaları bekleniyor.

Bu bağlamda, dergi içeriğinin hem hukuk alanında çalışma yapan kişiler hem de LGBTİ+ aktivizmi yapanlar tarafından oluşturulmasının bu iki alanın kesiştiği yerleri ortaya koyarak, sahadan gelen bilgi ile teoriyi aynı potada eritme fırsatı yaratması ve böylece her iki alanı da beslemesi hedeflenmektedir.
Derginin düzenli olarak çıkartılacak her sayısında yeni bir temaya yer verilecektir. Bununla birlikte, derginin hayata geçirilmesindeki temel amaç olan LGBTİ+’ların hukuk ve adalete erişimi meselesini ele alan yazılara ise temadan bağımsız olarak her sayı içerisinde yer verilmesi planlanmaktadır.
Derginin ilk sayısında, LGBTİ+ aktivizmi ve hukuk alanının en güncel gelişmelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanun’un 40. Maddesi’ni esastan inceleme kararı üzerine odaklanılacak. Derginin bu eksende belirlenen teması ise: "Cinsiyet Kimliğinin Yasal Olarak Tanınması-Cinsiyet Geçiş Süreci" olarak ifade edilmekte. (AYM’nin esastan inceleme kararı link üzerinden erişilebilir: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=24005)
Derginin ilk sayısında yayınlanmak üzere sizlerin yazılarınızla katkıda bulunmanızı bekliyoruz.
Bu çerçevede:
 • ● Cinsiyet geçiş süreci
 • ● Cinsiyetin resmi olarak tanınması
 • ● Cinsiyet kimliği ve hukuk
 • ● Trans aktivizmi ve insan hakları hukuku çerçevesince kabul edilen cinsiyet geçiş süreci
 • ● Türkiye mahkemelerinin geçiş sürecine yaklaşımı ve sürece dair verdiği kararlar
 • ● Ulusal ve uluslararası hukukta cinsiyet kimliği ve cinsiyet geçiş süreci
 • ● Medeni Kanun 40. Madde’nin kanunlaşma süreci, madde gerekçesi ve eleştirisi
 • ● Hormon tedavisi ve geçiş süreci
 • ● İnterseksüellik ve hukuk
 • ● Farklı ülke ve kültürlerden cinsiyet kimliğinin tanınması, yasa ve uygulama örnekleri
 • ● Medeni Kanun Madde 40’ın translar üzerindeki psikolojik ve sosyoekonomik etkileri
 • ● Zorunlu kısırlaştırmanın insan hakları hukuku çerçevesince tartışılması
 • ● Özel hayatın gizliliği ve geçiş süreci
 • ● Beden bütünlüğü ve geçiş süreci
 • ● Sosyal güvenlik hakkı ve geçiş süreci
 • ● Geçiş sürecine dair tıbbi operasyonlar
Başlıkları ve/veya LGBTİ+’ların hukuk ve adalete erişimi konularında göndereceğiniz 2500 kelimeyi aşmayan bir metin ile katkı sunmayı istiyorsanız, yazınıza ait en fazla 250 kelimelik bir bildiri özetini ve bir paragraflık özgeçmişinizi hukuk @ spod. org. tr adresine 4 Ekim tarihine kadar ulaştırmanızı bekliyoruz.
spod.org.tr/duyurular
İletilen özetlere ilişkin geri bildirimler 5-7 günlük bir süre zarfında yazarlara iletilecektir. Yazının tam halini sunmak için ise son gün 6 Kasımolarak belirlenmiştir.
 Kaynak:Spod.org.tr


SPoD, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı sorular için doğru ve güvenilir bilginin aktarılması amacıyla kapsamlı eğitim almış gönüllüleri ile birlikte hafta içi her gün 13:00- 19:00 saatleri arasında telefon hattı üzerinden danışmanlık vermekte. Danışma hattında şu konularda hizmet veriliyor.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim tabanlı şiddet ve ayrımcılık,
Cinsiyet geçiş süreci,
HIV ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,
Açılma, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı sorunlar,
Psikolojik destek,
LGBTİ’lere hizmet veren kurumlar


Ücretsiz danışma hattına 0800 211 LGBT - 0800 211 5428 numarasından erişilebilmektedir.

 Kaynak:spod.org.tr


“Bana Öyle Bakma”
‘insanlar gök kuşağını oluşturan renkler gibidir…
ve her insanın yüreğinde taşıdığı renk kendi kaderidir.”
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı toplum tarafından damgalanan ve dışlanan iki kadının deneyimlerini anlatan belgesel, kimliklerinin kabul edilmesi sürecinde karşılaştıkları tüm zorlukları hayatlarından kesitlerle sunuyor.
*Belgesel gösterimi sonrası Çiğdem Karataş sorularınızı yanıtlayacaktır.

🔗SPoD       /      🔗QueerDocumentaries

Gösterim mekanı: Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Salonu.
Adres: Halaskargazi Caddesi Tayyereci Mehmet Ali Bey Sokak Papatya Apartmanı No:1 D-2 Şişli/ İstanbul
Tarih: 17 Şubat 2017 
Saat: 19:30
*Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır. Zamanında gelinmesi rica olunur. Film başladıktan sonra salona kimse alınmayacaktır.  SPoD

SPoD 
Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 26. Dönem’de Meclis’te yer alacak LGBTİ Hakları Sözleşmesini imzalayan milletvekillerinin listesini yayınladı.7 Haziran 2015 seçimlerinden önce SPoD LGBTİ öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından LGBTİ aktivistlerinin desteği ile yürütülen "Mecliste LGBTİ" kampanyası sonunda CHP ve HDP'den 21 milletvekili LGBTİ Hakları Sözleşmesini imzalayarak meclise girmişti.

1. Aylin Nazlıaka CHP Ankara Milletvekili
2. Selin Sayek Böke CHP İzmir Milletvekili
3. Zeynep Altıok CHP İzmir Milletvekili
4. Musa Çam CHP İzmir Milletvekili
5. Oğuz Kaan Salıcı CHP İstanbul Milletvekili
6. İlhan Cihaner CHP İstanbul Milletvekili
7. Aykut Erdoğdu CHP İstanbul Milletvekili
8. Dursun Çiçek CHP İstanbul Milletvekili
9. Selina Doğan CHP İstanbul Milletvekili
10. Şafak Pavey CHP İstanbul Milletvekili
11. Enis Berberoğlu CHP İstanbul Milletvekili
12. Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili
13. Didem Engin CHP İstanbul Milletvekili
14. Erdal Ataş HDP İstanbul Milletvekili
15. Filiz Kerestecioğlu HDP İstanbul Milletvekili
16. Onursal Adıgüzel CHP İstanbul Milletvekili


Dünkü tekrarlanan seçimlerden sonra bu adaylardan 16 tanesi tekrar meclise girdi. LGBTİ hakları bu seçim döneminde çok az gündemleşti, partilerin aday listelerinde hiçbir açık kimlikli LGBTİ kişi yoktu.Haber/İlgi Bağlantıları; SPoD Facebook

http://goo.gl/5Ft2JK Diyarbakır’da eşcinsel olduğu için öldürülen 17 yaşındaki Roşin Çiçek davasının gerekçeli kararı açıklandı. Bu dava, savcının mütalaasında ‘Roşin’in cinsel yönelimi’ terimini kullanması ve sanıklara müebbet hapis cezası verilmesiyle bir ilk. Davayı kampanyalaştırarak kamuoyuna duyuran SPoD ekibi “Müdahillik karara ışık tuttu” diyor.Emsal Roşin Çiçek - Hürriyet GÜNDEM 

                                SPoD, LGBTi bireylerin gündelik hayatta, aile, okul, arkadaş, iş çevresinde karşılaştıkları baskı, ayrımcılık ve şiddet gibi sorunlarla baş etmelerini sağlamada gönüllü ruh sağlığı uzmanları aracılığı ile psikolojik destek ve danışmanlık alabilmelerini kolaylaştırıyor.

Kimler başvurabilir?
Cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden kaynaklanan sorunları aşmada psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bütün LGBTI bireyler başvurabilir. Çalışmalarımız şimdilik sadece İstanbul ile sınırlıdır.

Nasıl başvurabilirsiniz? 
Ruh sağlığı uzmanlarımıza ulaşabilmek için öncelikle aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğiniz kısa formu doldurmanızı rica ediyoruz. Başvurunuzun ardından yapılacak bir ilk görüşme sonrasında uygun uzmana yönlendirilebilirsiniz.

Terapi Şartları Hakkında
·      -   Psikolojik destek 12 hafta olarak kurgulanmıştır.
·      -   Danışanın katılamadığı seanslar öngörülen toplam 12 seanstan düşülecektir ve danışanlar 24 saat önceden haber vermeden gelmedikleri randevulardan ekonomik olarak yükümlüdür.
·      -   İki kere üst üste terapiste haber vermeden görüşmeye gelinmediği hallerde danışan görüşmeleri bıraktığı kabul edilerek bekleme listesine alınacaktır.
·       –  Danışanlar aynı zamanda terapistinin yönlendirmesiyle yine SPoD'un gönüllü ruh sağlığı uzmanları tarafından modere edilen grup görüşmelerine de katılabilirler. 
·       –  HIV ile yaşayan LGBTI bireyler doğrudan SPoD ofise isim vermek zorunda olmadan  başvurduklarında ilgili uzmana yönlendirileceklerdir.

Spod Gönüllü Ruh Sağlığı Uzmanları Hakkında 
SPoD gönüllü ruh sağlığı uzmanları kendi klinik deneyimlerinin yanında SPoD'un düzenlediği 40 saatlik LGBTI danışanlarla danışmanlık süreçleri hakkında bilgilendirici çalışmaya katılmış uzmanlardan oluşmaktadır. Bununla beraber uzmanlar danışmanlık süreçleri boyunca eğitmen uzmanlarımız aracılığıyla düzenli olarak süpervizyon almaya devam edeceklerdir. 


Haber/İlgi Bağlantıları; LGBTİ Bireylerin Ruh Sağlığına Erişimi Kolaylaşıyor

http://goo.gl/UPNxSV Demokratik Sol Parti (DSP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emrah Küçükkapdan ile Mezitli Belediye Başkan Adayı Nazan Aktolun ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı H. Okan Özlü, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPOD) “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü”nü imzaladı.

DSP’li Belediye Başkan Adaylarından LGBTİ Dostu Belediyecilik Sözü | Siyasi Temsil Çalışmaları


Lambdaistanbul, SpoD, Morçatı, Kader Kısmet Atölyesi ve Tarlabaşı Toplum Merkezi 8 ve 9 Mart'ta dayanışma kermesi düzenliyor.
"Kermes aracılığı ile hem sesimizi duyurmayı ve yeni gönüllüler kazanmayı umuyor herkesi dayanışmaya bekliyoruz."
Kermes için hazırlanan tshirtlerden;
Lambdaİstanbul Facebook Sayfası

Lambdaİstanbul Facebook Sayfası
Lambdaİstanbul Facebook Sayfası

8Mart Cumartesi günü Kader Kısmet Atölyesi

9 Mart Pazar günü 14:00-19:00 arası Caddebostan Kültür Merkezi

Ben aşağıda imzası bulunan ……… Belediye Başkan adayı olarak;

• Aday olduğum kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,

• LGBTİ’lerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi, 

• Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,

• Şehir hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla LGBTİ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı,

• Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık karşıtı yönetmelik hazırlamayı,

• Belediye çalışanlarına LGBTİ hakları ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi,

• Homofobik, transfobik ve cinsiyetçi nefret söylemiyle etkin biçimde mücadele yürütebilmek amacıyla LGBTİ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı

• LGBTİ dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim. 

* Bu Protokol metni Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından Belediye Başkan Adaylarına sunulmak ve LGBTİ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.


Haber/İlgi Bağlantıları;    https://www.facebook.com/spod.lgbt


Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)’un ev sahipliğini yaptığı LGBT’lere yönelik Yerel Yönetimler Siyaset Okulu 11 Kasım’da İstanbul’da kapılarını açıyor.
11-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Siyaset Okulu’nun bu yıl ikincisi düzenleniyor. LGBT’lerin siyasi temsil ve katılımını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen Siyaset Okulu’na İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Dersim, Diyarbakır, Gaziantep, Eskişehir, Antalya ve Mersin’den 20 LGBT aktivisti katılacak. Queer Adana, ODTÜ LGBTİ Dayanışması, Antalya Pembe Karetta Oluşumu, Diyarbakır’dan Keskesor, Eskişehir’den Mor El, Gazi Antep’ten Zeugmadi, İstanbul’dan Boğaziçi LGBT ve Hevi, İzmir’den Siyah Pembe Üçgen ve Tunceli’den Yeşil Ev Queer örgütlerini temsil eden katılımcılar Yerel seçimlerde bulundukları illerde seçim izleme çalışmaları da yürütecekler.
Siyaset Okulu’nda ele alınacak konu başlıkları şöyle: LGBT Hareketi ve Siyasete Katılım, Yerel Yönetimlerde Katılım, Denetim ve Kent Konseyleri, Ayrımcılıkla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü, Eşitlik Perspektifinin Yerel Politikalarla Bütünleştirilmesi, LGBT Odaklı Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler.
Yerel yönetimler Siyaset Okulu LGBT’leri yerel yönetimler ve mekanizmaları konusunda bilgilendirmek, LGBT örgütlerinin yerel yönetimleri izleme kapasitesinin arttırılması, yerel yönetimlere yönelik LGBT taleplerinin savunulması ve 2014 yerel seçimlerinin LGBT hakları açısından izlenmesi ve değerlendirilmesini hedefliyor.
Soru ve görüşlerinizi siyasitemsil@spod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Haber/İlgi Bağlantıları;
http://www.spod.org.tr/

LGBT’lere yönelik baskı, şiddet ve ayrımcılığa karşı, Hukuk ve Adalete Erişim, Ekonomik-Sosyal Haklar, Akademik Çalışmalar ve Siyasi Temsil alanlarında çalışmalarını sürdüren SPoD, LGBT hakları mücadelesinin daha geniş bir siyasi tabana yayılabilmesi için LGBT’lerin siyasal alandaki görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2011 yılında kuruluşundan bu yana SPoD, TBMM ve siyasi parti ziyaretleri yoluyla LGBT’lerin taleplerini siyasi alana taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye’de LGBT’lere yönelik ağır ve sistematik ihlal mekanizmalarının LGBT’lerin siyaset alanındaki görünürlüğü önünde ciddi engeller oluşturduğu gerçeğinden hareketle, LGBT’lerin siyasi katılımını arttırmayı amaçlayan çalışmaların LGBT haklarının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğu açıktır.
LGBT’lerin ve ayrımcılığa maruz kalan diğer kesimlerin siyasi anlamda temsil edilebilmesi ve toplumsal yaşama eşit yurttaşlar olarak katılmalarını sağlayacak önlemler yerel siyaset süreçleriyle büyük ölçüde hayata geçirilebileceğinden, LGBT’lerin yerel siyaset mekanizmaları konusunda gereken bilgi ve donanıma sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda SPoD, geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle LGBT’lerin yerelde de siyasi temsilinin önündeki engelleri kaldırmak ve LGBT’lerin aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırmak”* projesini başlattı.
Bu çalışmayla hedeflenen LGBT bireylerin sivil ve yerel siyaset aktörleri olma kapasitelerini güçlendirerek yerel siyasette eşitlik ve temsiliyeti arttırmak ve yerel düzeyde LGBT’lerin haklarına ilişkin uygulama ve süreçlerden olumlu örnek uygulamalar oluşmasını sağlamaktır. Program kapsamında yürütülecek eğitim ve ziyaret çalışmaları ile yayınlar, LGBT bireylerin yerel siyasetle tanışmaları ve yerel siyasetin aktörleri haline gelmelerini amaçlanmaktadır.  “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma” projesi bu anlamda hem LGBT’lerin yerel yönetimler konusunda bilgilenmesini hem de LGBT haklarının yerel siyaset tartışmalarında yer almasını sağlayarak siyasi partileri bu çerçevede sorumlu tutmak amacını taşımaktadır.
Spod

Proje dahilinde LGBT’leri yerel yönetimler ve mekanizmaları konusunda bilgilendirmek, LGBT örgütlerinin yerel yönetimleri izleme kapasitesinin arttırılması, siyasi partilerin yerel seçimlerde LGBT politikalarını programlarına almalarını sağlamak, yerel yönetimlere yönelik LGBT taleplerinin netleştirilmesi, LGBT hakları perspektifi geliştirmek ve 2014 yerel seçimlerinin LGBT açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Projeyle ilgili detaylı bilgi almak için info@spod.org.tr adresine yazabilirsiniz.
*“Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma projesi Açık Toplum Vakfı, Hollanda Konsolosluğu Matra İnsan Hakları Fonu ve Heinrich Böll Stiftung tarafından desteklenmektedir.


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.spod.org.tr/turkce/spod-lgbtlerin-yerelde-siyasi-temsilinin-arttirilmasina-yonelik-calismalarina-basladi/

CİNSEL YÖNELİM ve CİNSİYET KİMLİĞİ ile İLGİLİ BAŞVURULARIN ELE ALINMASI 4. ve 5. KISIM
Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD),  İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı İşbirliği ve Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi uzmanları ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimligi ile İlgili Başvuruların Ele Alınması"  başlıklı bir program düzenlemektedir.  
Çalışma her ayın son Pazar günü olacak şekilde toplam 5 tam gün (toplam 40 saat) şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışmanın ilk 3 günlük programı Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmiştir, 
4. ve 5. Kısımları cinsiyet kimliği farklılıklarına yoğunlaşacak program Ekim ve Kasım yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecektir.  Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir. Eğitimin 4. ve 5. kısımlarının programlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Çalıştaylara kimler katılabilecek? 
Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler.
Katılım Şartları
Programın ilk 3 gününü takip etmiş olan katılımcıların başvuruları öncelikli ele alınacaktir. 
4. 5. Kısım'a katılım için önceki  3 güne katılım şartı aranmamaktadır. 
Ancak 5.Kısım, sadece klinik deneyimi olan katılımcılara açıktır. 
Katılım belgesi için programa tam gün devamlılık zorunludur.
Katılımcı sayısı 25-30 kişi arasında olacaktır.
Başvuru için:  CV ve kısa bir niyet mektubunu yeterlidir.
Programa katılım için günlük 30 TL’lik bir bağış beklenmektedir. Bağış eğitim günü yerinde alınabilir. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci, hoca ve mezunlarının bir ödeme yapması gerekmemektedir.
Son başvuru tarihi 2 Ekim Çarşamba günüdür. Katılımcı listesi 4 Ekim Cuma günü açıklanacaktır.
Başvuru ve sorularınız için Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne psikoterapi@spod.org.tradresinden ulaşabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için Nurgül Öz'e ulaşabilirsiniz (0537 585 39 24)
 PROGRAM
6 Ekim 2013/PAZAR
4. KISIM: 
Cinsiyet Kimliği Farklılıkları ile İlgili Temel Kavramlar, Yaşamsal İzdüşümleri, Medikal ve Yasal Süreçler
10.00 – 11:30 Cinsiyet Kimliği Gelişimi ve Çeşitliliği     
11:30 – 11:45 Kahve Arası
11:45 – 13:00 Evde Sokakta Hayatta Trans Olmak 
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 Bedensel Geçiş Sürecinde Tıbbi ve Yasal Müdahaleler 
15:00 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 16:30 Cinsel Taciz, Travma, Seks İşçiliği
16.30 – 17.30  Trans aktivistlerle söyleşi
17:30 – 18:00 Tartışma ve Kapanış

  ———————-
 
 

3 Kasım 2013/PAZAR
5. KISIM:
Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Değerlendirilmesi ve İzleme Süreci
10:00 – 11:30 Terapistin Görev ve Sorumlulukları, Etik Sorunlar  
11.30 – 11:45 Kahve Arası
11:45 – 13:00 Cinsiyet Kimliğinin Değerlendirilmesi
13:00 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:30 Bedensel Değişim Sürecine Uygun Teropatik Yaklaşım
15:30 – 15:45 Kahve Arası
15:45 – 16:45 Bedensel Değişim Sürecinde Medikal ve Yasal İşlemler
16:45 – 17:30 Bİr Trans annesi ile söyleşi
17:30 – 18:00 Tartışma ve Kapanış
Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi Uzmanları Hakkında:
Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan
2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı.  2011-2012 yılları arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamladı. Prof Dr. Şahika Yüksel danışmanlığında hazırladığı uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi Psikonevroz- Psikoterapi birimine başvuran transseksüel bireylerin ruh sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve yaşam kalitelerini inceledi; 2,5 yıl süren bu tez hazırlık döneminde transseksüel grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalıştı. Şu an SPOD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) bünyesinde aylık oturumlarla yürütülen transseksüel bireylere yönelik  grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalışmaktadır. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcilerinden olan Seven Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerde toplumsal ve bireysel homofobinin nedenleri, ruh sağlığı üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm önerileri gibi konularda aktarımlarda bulundu. Üyesi olduğu CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği)'ın 2008 yılında kurulan LİSTAG (LGBT Aileleri İstanbul Grubu) işbirliği ile organize ettiği lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin aile üyelerine yönelik bilgilendirme ve destek toplantılarında  4 yıldır co-terapist olarak çalışmaktadır.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Koray Başar
Dr. Koray Başar, Hacettepe Üniversitesi’nde 2000 yılında tıp doktorluğu, 2007’de psikiyatri uzmanlığı eğitimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Öğrencilik ve asistanlık yıllarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili yaptığı çalışmalar uzmanlık sonrasında da devam etmiş, çeşitli meslek grupları ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmesinde görev almış ve sunum yapmıştır. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. 2010 yılında Cinsel Eğitim Tedaviler ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) verdiği cinsel terapi eğitimini tamamlamıştır. İki yıldan uzun süredir Ankara’da eşcinsel, biseksüel, trans ailelerinin yaptığı aylık toplantılara gönüllü hekim olarak katılmaktadır.
Psikolog Mahmut Şefik Nil
Mahmut Şefik Nil 1992 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Psikodrama, Sistemik Aile Terapisi, HIV Pozitifli Hastalarla Danışmanlık, Sanat Terapisi, Homeopati alanlarında çalıştı. PODER; Kaos GL, Mor Çatı gibi kurumlarda ve  Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji öğrencileri ile psikolojik grup çalışmaları yürüttü. Yaşama Dair adlı reherlik dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009 yılından beri kendi kurduğu kişisel gelişim  merkezinde çalışmaktadır.
SPoD Hakkında:
SPoD,  lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma, ayrımcılık sorunlarına yönelik veri oluşturma, eğitim programları, çalıştaylar düzenleme ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştime araçlarını kullanarak bahsi geçen sorunlar ile ilgili politik çözüm önerileri üretmeyi amaçlar. SPoD’un  öncelikli çalışma alanları ekonomik-sosyal haklar ve sosyal politika,  LGBT bireylerin adalete erişimi ile siyasi temsillerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar ve akademik veri üretimidir.

Programın amacı:Kurulduğu günden itibaren SPoD'un çevresi genişliyor. SPoD'un düzenlediği etkinlik ve kampanyalarda doğrudan yer alanlar kadar, "SPoD'un çalışmalarına biz de katkı sağlamak istiyoruz. Neler yapabiliriz?" diyenlerin de sayısı artıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "LGBT Hareketi ve Aktivizmi Programı"  bu ikinci grubu hedefliyor. Programın amacı, genel olarak LGBT hareketi içerisinde, özel olarak da SPoD'da etkinlikler düzenlemek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayabileceğini bulamamış kişilere destek sağlamaktır. 

Programın, katılmak isteyenler arasından seçilecek 20 kişiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu grubun, Eylül 2013'te 4 gün ve Şubat 2014'te 3 gün olmak üzere toplam 7 atölye gününe katılması planlanıyor. Atölye günleri, katılımcıların LGBT hareketi ve aktivizmi alanlarında yetkinliklerini arttırmalarını hedefliyor.

Program katılımcılarının, bu iki buluşmanın arasındaki 4 aylık dönemde, kendi geliştirdikleri etkinlikleri uygulamaları öngörülüyor. Böylece alandaki ilk çalışmalarını, düzenli olarak destek alabildikleri bir program çerçevesinde uygulayabilecekler.

Daha Fazla Bilgi ve Detay İçin,Spod


http://www.spod.org.trBabası ve amcaları tarafından eşcinsel olduğu için katledilen Roşin Çiçek duruşması yarın Diyarbakır'da görülecek. SPoD'un da müdahil olduğu dava Av. Fırat Söyle ve Av. Harika Karataş tarafından takip ediliyor. Bu duruşmanın son duruşma olması bekleniyor, zira savcı esas hakkında mütalaasını sundu, esas hakkında savunma yapıldıktan sonra hüküm kurulacak.

Savcı mütalaasında iddianamede atılı suçları tekrarlayarak altsoyu tasarlayarak namus saikiyle öldürmekten sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.spod.org.tr


SPoD'un II.Partisi;

 
 
İlkinde 800′den fazla parti meleğini ağırladık, çok eğlendik, olay yarattık.
Ve işte beklenen an geldi!
LGBT aktivizminin en genç sivil toplum kuruluşlarından SPoD, 5 Nisan Cuma akşamı sizlerle çiçek açacak. Malum bahar geliyor, hepimiz kıpır kıpırız, öyleyse buluşup dans edelim dedik.
Dj KITT bizi geceye disko ritimleriyle hazırlarken İstanbul gece hayatının önde gelen gruplarından TETRİS canlı performansıyla bizi coşturacak. Ardından turntable’ı usta bir isim devralacak: Dj SARP DAKNİ bizi müzik listes…iyle sabaha kadar dans ettirecek.
Yurtdışında STK’ları desteklemek için sıkça kullanılan “parti melekleri”ni ilk kez SPoD başlatmıştı. Toplumun önde gelen isimleri parti meleği olarak derneğimize destek verdi, partiyi duyurdu ve dostlarıyla bizi yanlız bırakmadı, çok eğlendi.
Bu sefer parti KELEBEKLERİMİZ var…
Ayta SÖZERİ
Deniz YURDAKUL
Elif BAYSAL
Fatoş ÇIRNAZ – Yeşil Düşünce Derneği
Füsun DEMİREL
Hakan EREN
Hale AKAY
Hazar ERGÜÇLÜ
Işın ELİÇİN
Kafası Karışık Kontrtenör Nuri Harun ATEŞ
MAVİ – Ayşegül Mavi Turan
Maya ARAKON
Seyyal TANER
Şükran MORAL
Ufuk URAS
Zeynep SAĞDAŞ sadece birkaçı…
Diğerleri de yavaş yavaş kozalarından çıkacak, partimize konacak.
Baharın gelişini kutlamak için hepimiz ÇİÇEKLİ giyinecek, adeta kırlardaymış gibi özgürce dans edeceğiz.
Hepinizi bekliyoruz!
 ==================================
21.30 – 23.00 DJ KITT
23.00 – 01.30 TETRİS (live)
01.30 – … Dj Sarp DAKNİ
Giriş: 22 TL (bir yerli içki dahil)
==================================


Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.spod.org.tr/turkce/spod-cicek-aciyor-2-parti-5-nisan-cuma-roxy-2/


Yeni Sendikalar Yasasını Tartışıyoruz!

24 Kasım 2012 Cumartesi
Cezayir Restoran
13:00-18:00
Toplu İş İlişkileri Yasası, sendikaların ve kamuoyunun tüm tepkilerine rağmen TBMM’den geçti ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yasanın neler getirdiğini öğrenirken ortak mücadele hattının genişletilmesi için işçi deneyimlerinden yola çıkarak neler yapabileceğimizi tartışacağız.
24 Kasım 2012 Cumartesi
13:00-18:00
Cezayir Restoran (Hayriye Cd. No 12. Gatasaray-Beyoğlu)
13:00Açılış Konuşması: Sedef Çakmak (SPoD Yönetim Kurulu Başkanı)
13:15Açılış Konuşması Meral Özyürek (RoseTeks işçisi)
13.30 Panel:    Enine Boyuna Yeni Sendika Yasası
Moderasyon: Yard. Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)
Konuşmacılar:            Dr. M. Görkem Doğan (İstanbul Üniversitesi)
            Hasan Gülüm (SGBP Yürütme Kurulu Üyesi / Belediye-İş 2 Nolu Şube Başkanı)
            Barış Uluocak (Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı)
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-18:00 İşçi Forumu
Mehmet Emin Yılmaz – Tekstil İşçisi
Beyhan Demir – Bilgi Üniversitesi Çalışanları
Mustafa AKYOL – İnşaat İşçileri Derneği
Gülhan Benli – Ev İşçileri
Aykut Kılıç – İTÜ Araştırma Görevlileri
İletişim:
SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları  Derneği
Aynalı Mescit Mh. Kallavi Sk. 10/4
Beyoğlu/İstanbul
0(212) 292 48 02
info@spod.org.tr


Haber Bağlantıları;
Blogger tarafından desteklenmektedir.