t-der etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Basına ve Kamuoyuna;
12.01.2014 Pazar günü Show TV’de yayınlanan Bülent Ersoy Show isimli programda Sayın Bülent Ersoy Mevlit Kandili nedeniyle başını da kapattığı bir kıyafetle ekrana çıkmış ve bir ilahi seslendirmiştir. Bunun üzerine sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde Sayın Ersoy cinsiyet kimliği üzerinden transfobik nefret söylemlerine maruz kalmıştır. 
Bütün bu söylemlerin nedeninin başında eğitimsizlik gelmektedir. Eğitim sisteminde insan hakları, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi konularda hiçbir bilgi verilmemektedir.
Transseksüel’in kelime anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kişi” olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de “cinsiyet değiştirme” Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlenen bir haktır. Bu süreçten sonra trans bireylerin nüfus bilgileri “yeni” kimliklerine göre düzenlenmektedir. Trans bireyler “cinsiyet değiştirdikten” sonra biyolojik olarak kadın veya erkek olarak doğmuş vatandaşların hukuki olarak yararlandığı tüm haklardan; emeklilik, sağlık güvencesi, evlilik vb. aynı şekilde yararlanmaktadırlar. Yasalarca tanınmış olan “cinsiyet kimliği” üzerinden ayrımcılık yapılması, şiddet uygulanması, aşağılanması, söylem üretilmesi, cinsiyet kimliklerinin sürekli olarak hatırlatılması uygar ülkelerde nefret suçu kapsamında değerlendirilmektedir.
Biz Trans Danışma Merkezi Derneği olarak kurulduğumuz Temmuz 2013’ten itibaren trans bireylere danışmanlık vermekte, geçiş süreçlerini hem hukuki açıdan hem de hastane süreçlerini izlemekte ve yaşadıkları ayrımcılıkları raporlamaktayız. Aynı şekilde bu konuyla ilgili olarak da transfobik açıklamalarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında “Nefret Suçu” işledikleri gerekçesi ile dava açmayı düşündük ama bu durumla ilgili elimizde ne yazık ki bir yasa bulunmamakta.
Yakın dönemde hazırlanan “Nefret suçları yasa tasarısı”nda biz transseksüelleri koruyacağını düşündüğümüz “cinsiyet kimliği” ve “cinsel yönelim” ifadeleri anlam veremediğimiz şekilde hükümet kanadınca yasa tasarısından çıkartılmış bulunmaktadır.
Türkiye’de demokrasi adına bir adım atmak için öncelikle bireylerin özgür olması ve kendini ifade edebilmesi önemlidir. “Farklılıklarıyla birlikte yaşayan bir toplum” söyleminin içini doldurmak istiyorsak cinsel, dinsel, etnik kimliklerin yasal güvence altına alınması gerekmektedir. Aksi takdirde trans bireylerin yaşadığı şiddet, nefret, ötekileştirme, dışlanma, damgalanma devam edecektir, bunun yanında yasal düzenlemenin olmamasından kaynaklanan eğitim sorunu, istihdam sorunu, barınma hakkı, yaşam hakkı ihlalleri ve bunun etrafında şekillenen tüm ayrımcılıklar çözmemiz gereken büyük sorunlar yığını olarak birikmeye devam edecektir.
Bu nedenle acilen,
Eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ifadeleri ders kitaplarında yer almalıdır,
Nefret Suçları yasasına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri eklenmelidir,
Saygılarımızla,
Trans Danışma Merkezi Derneği
0312 232 38 58
14.01.2014Haber/İlgi Bağlantıları;   http://goo.gl/2YViBu

Salı günleri kimselere söz vermeyin. Bundan böyle her Salı T-Der’de buluşuyoruz. 

Trans Sohbetler’in ilk gündemi "Açılma"ydı. Açılma etkinliğinde hep birlikte ikinci gündemimizi "LGBT KAVRAMLAR" olarak belirledik. 

Nedir bu Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, Queer, İnterseks, Heteroseksüel... ve nicesi...? Kavramlar etiket midir? Kendimizi yaftalamak mıdır? Gerekli midir? Trans birey mi demeliyiz transseksüel mi? Trans bir birey lezbiyen olabilir mi? Trans erkeklerin hepsi heteroseksüel midir? Herkese aşık oluyorum ben poliseksüel miyim?

Tüm bunları konuşmak için ve sonraki sohbet konularını birlikte belirleyebilmek için 14 Ocak Salı günü 18:30’de hepinizi T-Der’e bekliyoruz.

Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 19 Daire: 13 Kızılay06660 Ankara

Haber/İlgi Bağlantıları; http://goo.gl/DGt6au


Biz trans bireyler, trans geçiş sürecinde hukuki, tıbbi ve sosyal sorunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef çoğumuz bu süreçlerin sonunda bir çok ihlale uğruyoruz.

Trans geçiş süreci her trans birey için farklılık göstermekte. Yaşı, hukuki durumu, medeni hali, ekonomik koşulları farklı olan trans bireyler için geçiş sürecinin bireysel olması ve trans bireylere bu farklılıkları gözeterek danışmanlık verilmesi gerekmekte.

Trans bireyler geçiş süreçlerini gerçekleştirmek için bir takım dava süreçlerinden geçiyorlar. Bir çok arkadaşımız dava başvurusunu eksik veya yanlış yapması nedeniyle süreci daha da uzatıyor. Bu aşamada hukuk danışmanlığı önemli bir ihtiyaç halini alıyor. 

Birçoğumuz hastane sürecinde nereye gideceğimizi, gittiğimiz yerlerde sağlık personeline karşı haklarımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman bizler doktorları eğitmek zorunda kalıyoruz. Ameliyat süreçlerini bilmiyoruz ve tüm bu süreçleri el yordamıyla, kendi kendimize öğrenmek zorunda kalıyoruz.

Bildiğiniz gibi tüm bu süreçlerle ilgili spesifik olarak çalışan herhangi bir dernek ya da danışma merkezi bulunmamakta.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak;
- Trans geçiş sürecinde yaşanan çatışmaların çözümünde yardımcı olmak,
- Geçiş sürecinin hukuki ve tıbbi aşamalarını izlemek ve kolaylaştırmak,
- Hukuki ihtiyaçları danışmanlar ve avukatlar aracılığıyla karşılamak,
- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,
- Trans geçiş sürecinde yaşanan ayrımcılıkları kolaylaştırmak,
- Trans geçiş sürecinde çalışan sağlık personelini trans bireyler konusunda bilgilendirmek,
- Trans bireyler arasında dayanışma ağı kurarak trans geçişi ile ilgili deneyim aktarımını sağlamak,
- Trans geçiş sürecine dair doğru bilgiyi yaygınlaştırmak
amacıyla çalışmalarımıza 2013 yılının Temmuz ayında öncelikli olarak Ankara'da başlamaya karar verdik.

Tüm trans bireyleri dayanışmaya davet ediyoruz.

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)

https://twitter.com/tdernegi

transdernek@gmail.com

transdanisma@gmail.com

Adres: Fevzi Çakmak 1 Sokak 19-13 Kızılay-Ankara

Telefon: 03122323858


Haber/İlgi Bağlantıları; https://www.facebook.com/groups/transdanisma/

Bugün yapılan toplantıdan sonra, kısa adı T-DER merkezi Ankara'da olan  Trans Danışma Merkezi Derneği kuruldu. 

Derneğin Amacı

Madde 2- Trans Danışma Merkezi Derneği, trans bireylerin trans geçiş süreci öncesinde, geçiş sürecinde ve geçiş süreci sonrasında yaşadıkları ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve geçiş sürecinde yaşanan tüm ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar.

Trans Danışma Merkezi Derneği; bu doğrultuda trans bireylerin her türlü insan haklarını kategori ve ayrım gözetmeksizin amaçları doğrultusunda çalışma alanı içine dahil eder.
 
 
H.MadiSözlük
Blogger tarafından desteklenmektedir.