tbmm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Listag'dan vekillere açık mektup var;


"Bizler çocukları eşcinsel ve trans olan anne ve babalar olarak cesaretle ve samimiyetle kameranın karşısına geçip neler yaşadığımızı "Benim Çocuğum" belgeselinde anlattık ve Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le yapılan görüşmeye dayanarak vekillerimize ve eşlerine Meclis yakınında bir gösterim düzenledik. Bu özel hikayelerimizi vekillerimizle paylaşmayı gönülden diliyoruz.
Vekillerimizin, "Benim Çocuğum" belgeselinin T.B.M.M. özel gösterimine teşrifleri bizleri onurlandıracaktır.
Tarih:15 Nisan 2013, Pazartesi, 19:00, ANKARA

Haber/İlgi Bağlantıları; http://www.change.org/petitions/t-b-m-m-vekiller

 

Pazartesi, 14 Kasım 2011
Haber: Kaos GL
Türkiye’deki LGBT dernekler ve oluşumların bir araya gelerek oluşturduğu Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu, TBMM’ye mektup ve LGBT ile ilgili raporlar ve yayınlar yolladı.
 
Milli Eğitim Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Aile Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna yollanan mektupta yeni Anayasa’da “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin yer alması gerektiği, ayrımcılık ile ilgili yasa tasarısında da Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireylere ayrımcılık yapılmaması gerektiği hatırlatıldı.
 
Yollanan mektup şöyle:
 
LGBT bireylerin insan hakları hareketinin ülke düzeyinde etkisini artırma ve problemler karşısında ortak tavır alma ihtiyacı, özellikle LGBT bireylerin haklarının yasal güvence zemininin yaratılmasına yönelik iradeyi ortaya çıkardı.
Bu çerçevede, Türkiye’deki LGBT dernekler ve oluşumlar bir araya gelerek Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı’nı oluşturdu. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu LGBT biteylere yönelik yasal güvenceyi oluşturmak için öncelikli olarak iki çalışma alanı oluşturdu;
“Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin;  Anayasa’nın kanun önünde eşitlik maddesine ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’na eklenmesi.
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanun Tasarısı Taslağı’nın “Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri” başlıklı 3. Maddesi’nde, “….cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü,…. ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaktır.” hükmü yer alıyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan taslağın son halinden “cinsel kimlik” ibaresi çıkarılmıştır.
Aynı şekilde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’nın İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ilk taslak metninin “Ayrımcılık yasağı” başlıklı Maddesi’nde “Yabancılara, cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din, inanç, siyasi veya diğer düşünceler, medeni hal, ulusal azınlığa mensubiyet, servet, doğum, özürlü olma, yaş, cinsel eğilim veya benzeri unsurlara dayanılarak ayrımcılık yapılamaz.” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan taslağın son halinden "Cinsel Eğilim” ibaresi çıkarılmıştır ve LGBT sığınmacı ve mülteciler yasanın tamamen dışında bırakılmıştır.
Hukuki düzenlemelerde, gerek temel hak ve özgürlükler ile sosyal hakların kullanılmasına gerek cezai ve idari yaptırımlara ilişkin düzenlemelerde, “genel ahlak, ahlaki durum, mesleğin onura yakışmayan hal ve hareketler” gibi ifadelere yer verilmiştir. Yasalarda “ahlak” ın somut bir tanımı yapılmamıştır. Bu nedenle somut olayda ahlaka aykırılık olup olmadığı kanun uygulayıcısı ve yorumlayıcısı tarafından değerlendirilmekte ve toplumsal normlar ve heteroseksist bakış açısından hareketle LGBT bireyler aleyhine yorumlanabilmektedir.
LGBT bireylere yönelik ayrımcılıklar ve insan hakları ihlalleri konusunda yargı yoluna başvurulduğunda Yargı Makamlarının tavrı bu ayrımcılık ve hak ihlallerini meşrulaştırmaktadır. Gerek yasal düzenlemelerin gerekse uygulamanın LGBT bireylerin temel haklarını korumakta yeterli olmadığı ortadadır. Yargı makamlarının ayrımcı uygulamaları sonucunda LGBT bireyler nefret söylemleri ve nefret cinayetleri ile karşı karşıya kalmaktadır.
Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu”nda, temel haklarda LGBT’lere yönelik ayrımcı uygulamaları sıralamış ve “Türkiye’nin ayrımcılıkla ilgili yasal çerçevesi AB müktesebatıyla yeterince uyumlu değil. Temel haklar alanında lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik ayrımcılık devam ediyor” diyerek, LGBT Bireylere yönelik ayrımcılık konusunda, “Ayrımcılığın Önlenmesi İlkesine Uyulmuyor”, “Homofobik Şiddetin Faillerine İndirim Yapılıyor”, “Ayrımcılıkla Mücadele İş Kanununda İlerleme Kaydedilmedi”, “Temel Haklarda LGBT’lere Ayrımcılık Devam Ediyor" gibi başlıklarla ayrımcılığın altını çizmiştir.
Şüphesiz ki Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’nda“cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” nin tanımlanması, bu temele dayalı ayrımcılığın yer alması ve çıkacak yasarda LGBT bireylerin insan haklarının güvence altına alınması Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde önemli bir adım olacaktır.
LGBT bireylere yönelik ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için LGBT bireylerin temel hak ve özgürlükleri Anayasal ve Yasal güvence altına alınmalıdır.
Bu nedenle Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu olarak;
  • Anayasa’nın kanun önünde eşitlik maddesine
  • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’na “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesi talep ediyoruz.
Saygılarımızla.  
 
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Adına
Kaos GL Derneği                              Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği
Umut Güner                                      Buse Kılıçkaya                                                                                               
 
Ekler:
1-      Ayrımcılıkla ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı’nda LGBT Bireyler
2-      LGBT Bireyler ve Nefret Suçları
3-      LGBT Bireyler Açısından Mevzuat Taraması
4-      LGBT Bireylerin Gündelik Yaşamda Karşılaştıkları Ayrımcılık
 
Hebûn Diyarbakır LGBTT Oluşumu
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Kadın Kapısı
Kaos GL Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Dayanışma Derneği
SPoD 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi
Blogger tarafından desteklenmektedir.